×
×

เจ้าของรถ

วิธีการขอเคลม

หากคุณต้องการขอเคลม คุณต้องรายงานปัญหากับทาง Rent A Car Club โดยส่งอีเมลมาที่ support@rentacarclub.com ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากการเช่าสิ้นสุดลง พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นทั้งหมด ดังต่อไปนี้ : 

  • ข้อตกลงการเช่าเมื่อตอนรับรถที่ลงนามโดยเจ้าของรถและผู้เช่า
  • ข้อตกลงสิ้นสุดการเช่าที่ลงนามโดยเจ้าของรถและผู้เช่า
  • ใบอนุญาติขับขี่ของผู้เช่า

ทาง Rent A Car Club อาจต้องการเอกสารเฉพาะบางอย่างขึ้นอยู่กับประเภทของการเคลม (เช่น เคลมความเสียหายที่เกิดขึ้น, การส่งคืนรถล่าช้า, เคลมใบแจ้งค่าปรับ) เอกสารเหล่านี้จะถูกใช้เป็นหลักฐานและช่วยทีมงานของเราในการพิจารณาว่าใครควรเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนั้น ๆ 

สิ่งสำคัญ : เมื่อมีการเคลมเกิดขึ้นคุณจะต้องส่งหลักฐานทั้งหมดที่เราร้องขอให้แก่เรา และ / หรือ ทำการติดต่อเราภายใน 5 วันทำการ หากไม่เช่นนั้นจะถือว่าการขอเคลมถูกยกเลิก

ค้นหารถเช่า

ค้นหารถเช่าในกรุงเทพ และจังหวัดอื่นทั่วไทย

แจ้งปัญหา