×
×

เงื่อนไขและข้อตกลง

เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้งาน Rent a Car Club

ความหมาย

เว็บไซต์ หมายถึง แหล่งเก็บข้อมูลและสื่อประสมต่างๆ เช่น ข้อความ ภาพ เป็นต้น ซึ่งข้อมูลทั้งหมดล้วนเกี่ยวกับ Rentacarclub.com
ผู้ใช้ หมายถึง ผู้เป็นเจ้าของบัญชีในเว็บไซต์ Rentacarclub.com
ผู้เช่า หมายถึง ผู้เป็นเจ้าของบัญชีในเว็บไซต์ Rentacarclub.com และได้ทำการจองรถที่ต้องการจะเช่า (ได้อ่านข้อตกลงและพร้อมที่จะปฏิบัติตามนโยบายของทางบริษัท)
เจ้าของ เจ้าของ หมายถึง ผู้เป็นเจ้าของบัญชีในเว็บไซต์ Rentacarclub.com และเป็นเจ้าของรถที่ต้องการปล่อยรถเช่า (ได้อ่านข้อตกลงและพร้อมที่จะปฏิบัติตามนโยบายของทางบริษัท)
พวกเรา/เรา/ของเรา หมายถึง บริษัท เร้นท์ อะ คาร์ คลับ จำกัด (ซึ่งอยู่ภายใต้เลขที่ใบอนุญาต 0205560010403) สำนักงานตั้งอยู่ที่ 64/70 หมู่12 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

1. ข้อกำหนดทั่วไป

1.1 Rentacarclub.com คือบริษัทที่ช่วยให้ผู้เช่าและเจ้าของรถได้ทำข้อตกลงในการเช่ากันง่ายขึ้น เราจะให้บริการคุณอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด แต่คุณจำเป็นที่จะต้องยอมรับนโยบายและข้อตกลงของทางเราด้วยเช่นกัน

1.2 นโยบายและข้อตกลงของเรา ประกอบไปด้วยนโยบายส่วนบุคคล ซึ่งมีเราเป็นนายหน้า ช่วยให้ผู้เช่าและเจ้าของรถเช่า ติดต่อกันได้ง่ายขึ้น ข้อกำหนดของเราทุกข้อ จะถูกนำไปใช้ในส่วนของการให้บริการลูกค้า ก่อนที่จะยอมรับเงื่อนไขของเรา คุณจำเป็นที่จะต้องอ่านรายละเอียดให้ถี่ถ้วน เมื่อเราได้รับการยอมรับหรือลายเซ็นจากคุณแล้ว เราจะถือว่าคุณตกลงและพร้อมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้

1.3 Rentacarclub.com มิได้เป็นเจ้าของรถเช่าแม้แต่คันเดียว เราเป็นเพียงนายหน้า ช่วยลูกค้าที่ต้องการเช่ารถและเจ้าของรถได้ติดต่อกันง่ายขึ้น อกจากนี้ยังช่วยให้คุณมีโอกาสพบเจอกัน เพื่อทำข้อตกลงด้วยเช่นกัน

1.4 นโยบายและข้อตกลงของบริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อทำให้ลูกค้าอย่างคุณได้รับประโยชน์สูงสุด เพราะฉะนั้นคุณควรเข้าไปที่เว็บไซต์ของเราเป็นประจำ

1.5 การจองรถเช่าต้องจองผ่านเว็บไซต์ของเรา โดยผู้เช่ารถต้องยอมรับเงื่อนไขและปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท

1.6 การจองรถเช่าผ่านเว็บไซต์ของเรา ผู้เช่าจำเป็นต้องอ่านเงื่อนไขให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนทำการตกลง แต่ถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงของเรา โปรดหยุดทำการจองรถเช่า สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ 099 1212 012 หรือ support@rentacarclub.com

1.7 บริษัทจะทำการแจ้งคุณผ่านทางอีเมลว่าเจ้าของรถยินดีที่จะให้คุณเช่ารถ ในกรณีรถที่คุณต้องการจอง เราไม่สามารถให้มาบริการได้ ทางเราจะมีตัวเลือกรถคันอื่นมาแทน ถ้าคุณตกลงในการจองรถคันนี้ ข้อตกลงทั้งหมดจะถูกนำมาใช้กับการใช้บริการของเราทันที แต่ถ้าหากคุณไม่สนใจรถคันใหม่ที่เรานำมาเป็นตัวเลือกให้ เราจะขออนุญาตยกเลิกการจอง รวมทั้งคืนเงินจองรถให้คุณ

1.8 โปรดทำการโอนเงินหลังจากได้รับการอนุมัติเท่านั้น เมื่อทางเราได้รับเงินแล้ว คุณจึงสามารถใช้รถเช่าได้ หากมีข้อสงสัยใดๆ โปรดติดต่อเรา หมายเหตุ บริษัทเราเป็นเพียงแค่นายหน้า ในกรณีที่รถมีปัญหาหรือเกิดอุบัติเหตุใดๆ ทางเราจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้

1.9 ก่อนที่จะรับรถ คุณต้องแสดงใบยืนยันการจองแก่เจ้าของรถเช่า หากมีการยกเลิกการจอง เนื่องจากคุณไม่สามารถแสดงใบยืนยันการจองแก่เจ้าของรถเช่าได้ในเวลาที่ตกลงกันไว้ ทางเราจะไม่ขอรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

1.10 หากรถเช่ามีอุบัติเหตุจากการขับรถอย่างไม่ระมัดระวัง ขาดสติ หรือเมาแล้วขับ ทางเราจะไม่ขอรับผิดชอบค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น รวมทั้งเงื่อนไขที่เจ้าของรถเช่าและผู้เช่ารถตกลงกันเพิ่มเติมที่หลัง

1.11 การให้ข้อมูลของคุณกับเราผ่านทางเว็บไซต์ต้องเป็นความจริงทุกอย่าง เพื่อการติดต่อและดำเนินการที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น

2. กฎเกณฑ์และบัญชีส่วนตัวของคุณ

2.1 Rentacarclub.com พร้อมที่จะให้บริการคุณ หลังจากที่คุณได้สร้างบัญชีส่วนตัวและยอมรับเงื่อนไขของเราแล้วเท่านั้น

2.2 หากคุณต้องการเป็นผู้ให้เช่ารถ โปรดทำการลงทะเบียนที่เว็บไซต์ของเรา และให้รายละเอียดเกี่ยวกับรถของคุณตามที่เราได้กำหนดไว้ หลังจากนั้นเราจะส่งคำยืนยันไปให้คุณ เมื่อเราได้ตรวจว่าคุณผ่านข้อกำหนดทั้งหมดหรือไม่

2.3 ในส่วนของผู้เช่ารถ คุณต้องทำการลงทะเบียนกับเว็บไซต์ของเราก่อน และกรอกข้อมูลทั้งหมดตามที่เราได้ขอไว้ คุณจะสามารถเช่ารถได้ก็ต่อเมื่อทั้งคุณและเจ้าของรถเช่าได้เห็นด้วยกับการเช่ารถในครั้งนี้

2.4 Rentacarclub.com สามารถปฏิเสธที่จะให้บริการแก่ทั้งเจ้าของรถและผู้ที่ต้องการจะเช่ารถ เมื่อข้อมูลไม่ผ่านนโยบายของทางเรา

2.5 ข้อมูลทั้งหมดที่ถูกส่งมาให้กับเราต้องเป็นความจริงและปัจจุบันที่สุด

3. เงื่อนไขการจอง

3.1 ทำการจอง

3.1.1 เมื่อคุณเจอรถที่คุณต้องการจะเช่าแล้ว คุณต้องทำการจองและจ่ายเงินเต็มจำนวน (จำนวนเงินที่คุณต้องจ่าย จะแสดงให้คุณเห็นก่อนที่คุณจะต้องโอนเงิน) สำหรับค่าน้ำมันหรือแก๊ส คุณมีหน้าที่จ่ายเพิ่มเติมเอง นอกเหนือจากนี้ทั้งผู้เช่ารถและเจ้าของรถไม่มีสิทธิ์ที่จะแก้ไขใบโอนเงินในกรณีใดๆ ก็ตาม

3.1.2 ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ของเรา คุณจะต้องรับผิดชอบเองทั้งหมด ทางเราจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น และการจ่ายเงินด้วยบัตรเครดิต การ์ด ต้องชำระผ่านทางเว็บไซต์ของเราเท่านั้น

3.1.3 กรณีที่คุณได้ทำการจองรถเช่าแล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการจอง คุณต้องอีเมลมาหาเราเพื่อแจ้งรายละเอียดที่ support@rentacarclub.com หรือติดต่อเราผ่านทางเว็บไซต์ Rentacarclub.com และทางเราไม่ขอรับประกันว่าคำขอของคุณจะได้รับการอนุมัติ อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงไม่สามารถทำได้หลังจากคุณรับรถแล้ว

3.1.4 เราไม่สามารถคืนเงินให้คุณได้ หากคุณได้คืนรถให้กับเจ้าของรถก่อนกำหนด

3.1.5 หากผู้เช่ารถต้องการที่จะเช่ารถเกินกว่ากำหนดที่ได้ตกลงไว้ และเจ้าของรถอนุญาต ผู้เช่าจะต้องจ่ายเงินเพิ่มเติมให้กับเรา

3.1.6 ผู้เช่ารถจำเป็นที่จะต้องแจ้งให้เจ้าของรถเช่าทราบ ถ้าหากคุณมีโรคประจำตัวหรือมีปัญหาภาวะทางจิต

3.1.7 ผู้เช่ารถจำเป็นต้องให้รายละเอียดทั้งหมดตามที่เจ้าของรถได้กำหนดไว้ เพราะในกรณีที่เกิอุบัติเหตุ ประกันจะได้คลอบคลุมค่าใช้จ่ายให้ได้

3.1.8 ก่อนที่คุณจะได้รถเช่าไปขับเล่นรอบกรุงนั้น คุณจำเป็นที่จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่จากประเทศของคุณ รวมทั้งข้อมูลบัตรเครดิตหรือเดบิตการ์ด ในกรณีที่คุณไม่สามารถแสดงหลักฐานเหล่านี้ให้กับเจ้าของรถในวันรับรถได้ เจ้าของรถมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกการจองรถของคุณ อีกทั้งทางเราไม่สามารถคืนเงินการจองรถให้กับคุณได้

3.1.9 หากผู้เช่ารถมารับรถสายกว่าเวลาที่ได้ตกลงกันไว้กับเจ้าของรถ เป็นเหตุทำให้ถูกยกเลิกการจองรถ ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น เพื่อป้องกันเหตุการณ์ไม่พึงประสงงค์นี้ คุณควรติดต่อกับเจ้าของรถเช่า หากคุณจะมารับรถสายกว่ากำหนด

3.1.10 หากเจ้าของรถยอมรับการจองของคุณในฐานะผู้เช่าแล้ว แต่ในขณะที่รับรถ เจ้าของยืนยันว่าจะจัดหารถยนต์คันอื่นที่มีมูลค่าสูงหรือต่ำกว่าให้กับคุณ หรือปฏิเสธที่จะให้เช่ารถที่จองไว้ตั้งแต่แรก ปัญหาดังกล่าวควรได้รับการจัดการโดยคุณในฐานะผู้เช่ากับเจ้าของโดยตรง หรือกับเจ้าหน้าที่ของเจ้าของที่พัก ณ สถานที่รับ หากทั้งสองฝ่ายไม่สามารถแก้ไขปัญหาระหว่างกันได้ เรา Rentacarclub.com จะรับผิดชอบในการติดต่อกับเจ้าของรถในการจัดการข้อพิพาทและข้อร้องเรียน เช่น ความล้มเหลวในการจัดหารถที่เลือก การมาถึงล่าช้าของเจ้าของรถ การคืนเงินและการยกเลิก

3.1.11 ในนามของบริษัทเรา Rent a Car Club เป็นเพียงแค่สื่อกลางเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ต้องการจะเช่ารถและเจ้าของรถเช่า ทางเราจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น ค่าน้ำมันรถ หรือค่าเสียหายต่างๆ

3.1.12 การคืนเงินจองรถแก่ผู้เช่านั้น สามารถทำได้หากคุณพึ่งทำการจองรถผ่านเว็บไซต์ของเราเท่านั้น

3.2 ยืนยันการจองรถเช่า

3.2.1 หลังจากผู้เช่ารถได้ทำการยืนยันว่าจะเช่ารถแล้ว ทางเราจะติดต่อกับเจ้าของรถให้ อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น ค่าบริการหรือภาษีที่เรียกเก็บโดยเจ้าของรถ ทางบริษัทจะไม่คลอบคลุมค่าใช้จ่ายส่วนนี้

3.2.2 บริษัทเราขอแนะนำให้คุณทำการตรวจสอบรายละเอียดของรถและเจ้าของรถอย่างถี่ถ้วนก่อนทำการจอง หากคุณรู้สึกไม่ชอบมาพากล ไม่สบายใจ หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเยวกับรถ โปรดติดต่อเราได้ทันทีที่อีเมล support@rentacarclub.com

3.2.3 ก่อนทำการจองรถ คุณควรอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเช่ารถจากเจ้าของรถอย่างละเอียดในเว็บไซต์ของเรา ทำให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อป้องกันการเข้าใจผิดในภายหลัง

3.2.4 เมื่อคุณยืนยันการจองรถแล้ว คุณจะไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการจองรถกับผู้ให้เช่าได้

3.3 การยกเลิกการจองรถเช่า

3.3.1 หากคุณต้องการที่จะยกเลิกการจองรถ โปรดติดต่อกับทางบริษัทเราเท่านั้น เพื่อป้องกันค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หากทำการติดต่อกับเจ้าของรถโดยตรง

3.3.2 หากผู้เช่าต้องการยกเลิกการจองรถ ต้องทำการแจ้ง Rent a Car Club ภายในสี่สิบแปด (48) ชั่วโมงนับจากเวลายืนยันการจอง ผู้เช่าจึงจะได้รับเงินค่าจองคืน แต่ไม่เต็มจำนวน โดย Rent a Car Club จะหัก 10% และในกรณีที่ผู้เช่าแจ้งยกเลิกการจองรถช้าเกินกว่าสี่สิบแปด (48) ชั่วโมง ทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน

3.3.3 ผู้เช่ารถมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกการจอง หากเจ้าของรถได้ทำการต่อเติมหรือตกแต่งรถในระหว่างกระบวนการจอง

3.3.4 เมื่อคุณทำการยกเลิกการจองรถ และไม่สามารถได้รับเงินคืนเต็มจำนวนได้ สาเหตุมาจากสกุลเงินต่างประเทศมีการปรับราคาขึ้นลง ทางเราจะไม่ขอรับผิดชอบต่อค่าเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น

3.3.5 ผู้เช่ารถไม่สามารถยกเลิกการจองรถได้ในวันที่นัดหมายจะรับรถ

3.3.6 บริษัทของเราจะคืนเงินให้กับผู้เช่ารถได้ในกรณีดังต่อไปนี้

 • ผู้เช่ารถป่วยขั้นรุนแรง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการขับรถ
 • เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ทำให้ไม่สามารถมารับรถตามที่นัดหมายได้
 • ทางรัฐบาลไม่อนุมัติให้เช่ารถคันนี้ได้ เช่น เจ้าของรถถูกยึดรถไปแล้ว
 • มีการประทวงหรือความไม่สงบภายในพื้นที่ ทำให้ไม่สามารถไปรับรถได้ในวันเวลาที่กำหนด

3.4 ราคา

3.4.1 บริษัทของเรา Rent a Car Club มีความตั้งใจอย่างสูงที่จะช่วยให้ลูกค้าทั้งสองฝ่ายไม่ถูกเอาเปรียบ ราคาที่ถูกเสนอให้กับผู้เช่ารถได้ถูกตรวจสอบแล้วก่อนทำการโพสต์ลงในหน้าเว็บไซต์ อย่างไรก็ตามหากราคาที่ไดทำการนำเสนอให้ลูกค้าไปแล้วมีความผิดพลาดประการใด ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคารถเช่า ถึงแม้ว่าผู้เช่าจะได้ทำการยืนยันการจองไปแล้ว

3.4.2 ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดเรื่องการปรับเปลี่ยนราคารถเช่า หลังจากที่ลูกค้าได้ทำการยืนยันการจองไปแล้ว ทางเราจะทำการติดต่อเพื่อแจ้งผู้เช่ารถให้ทราบโดยเร็วที่สุด

3.4.3 ในการปรับเปลี่ยนราคารถเช่าหลังจากที่ลูกค้าได้ทำการยืนยันการจองไปแล้ว ผู้เช่ารถสามารถจ่ายเงินค่าส่วนต่างจากเดิม หรือมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกการจองและได้รับเงินจองคืนเต็มจำนวน

3.4.5 ในส่วนของเจ้าของรถเช่า คุณสามารถตั้งราคาของรถเช่าเองได้ หรือจะขอคำปรึกษาเรื่องราคากับทางเราก็ได้เช่นกัน ซึ่งบริษัทเราขอแนะนำให้คุณตั้งราคาโดยการนำราคาของรถมาหารด้วย 1000 เพื่อที่จะได้ราคาค่าบริการรถเช่าต่อวัน เราไม่แนะนำให้คุณตั้งราคาที่ต่ำกว่านี้

4. ช่วงเวลาในการเช่ารถ

4.1 เมื่อผู้เช่ารถได้รับรถไปใช้บริการแล้ว คุณมีสิทธิ์ในรถเช่าอย่างเต็มตัวภายใต้ข้อตกลงและนโยบายของบริษัทเรา รวมทั้งข้อกำหนดที่คุณได้ตกลงกับเจ้าของรถเช่า หากเจ้าของรถต้องการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยนราคา คุณสามารถดำเนินการได้ผ่านทางเว็บไซต์ของเราเท่านั้น

4.2 หากคุณต้องการที่จะเช่ารถเป็นเวลาน้อยกว่า 1 วัน ทางเราจะคิดค่าบริการเท่ากับ 1 วัน เนื่องจากเราคิดค่าบริการรถเช่านับเป็นวัน มิใช่เป็นชั่วโมง

4.3 ผู้เช่าไม่สามารถเช่ารถได้เกิน 20 วัน หากคุณนำรถไปใช้เกินระยะเวลาที่กำหนดนี้ RentACarClubและเจ้าของรถมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกการให้บริการแก่ผู้เช่า

4.4 การต่อระยะเวลาในการเช่ารถสามารถทำได้ผ่านทางเว็บไซต์Rentacarclub.com เท่านั้น ซึ่งกระบวนการนี้อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

4.5 การคืนรถช้ากว่าที่กำหนดหรือไม่ได้แจ้งกับเจ้ารถล่วงหน้า คุณมีสิทธิ์ที่จะต้องจ่ายค่าปรับนี้ตามข้อตกลงที่ได้ทำไว้ก่อนการเช่ารถ

5. ความรับผิดชอบของทั้งผู้เช่าและเจ้าของรถ

5.1 ความรับผิดชอบของผู้เช่า

5.1.1 ผู้เช่ารถจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบรถอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนนำรถไปใช้ หากรถได้รับอุบัติเหตุหรือมีส่วนสึกหรอใดๆ คุณจะต้องจ่ายค่าเสียหายให้กับเจ้าของรถ

5.1.2 ในการตรวจสอบรถเช่าก่อนนำไปใช้บริการ คุณไม่สามารถนำรถไปทดลองขับได้

5.1.3 ทุกครั้งที่ผู้เช่านำรถไปใช้บริการ คุณไม่สามารถรับผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่งในรถได้

5.1.4 การขับรถผิดจราจร ผู้เช่ารถจำเป็นที่จะต้องรับผิดชอบค่าปรับเพิ่มเติมเองทั้งหมด

5.1.5 การขับรถในสภาพถนนหรืออากาศที่ไม่ค่อยดีนัก (พายุไต้ฝุ่น ฝนตกหนัก หิมะตก และสภาพอากาศที่เป็นน้ำแข็ง) คุณจำเป็นที่จะต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากหากรถได้รับความเสียหาย คุณจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

5.1.6 ในระหว่างการเช่ารถ ความรับผิดชอบที่มีกับรถทั้งหมดจะตกไปอยู่ที่คุณ

5.1.7 ก่อนที่จะนำรถไปคืน ผู้เช่ารถมีหน้าที่ที่จะต้องทำความสะอาดและนำของใช้ส่วนตัวออกจากรถ

5.1.8 ผู้เช่ามิสามารถนำรถไปปล่อยเช่าให้กับบุคคลที่สามได้

5.2 ความรับผิดชอบของเจ้าของรถเช่า

5.2.1 เจ้าของรถจำเป็นที่จะต้องให้รายละเอียดเกี่ยวกับรถทั้งหมดตามที่ทางเว็บไซต์ของเราได้ขอไว้ อีกทั้งรถที่คุณจะนำมาปล่อยเช่า จะต้องเป็นรถของคุณเอง

5.2.2 หลังจากการตกลงกับผู้เช่ารถได้แล้ว เจ้าของรถต้องนำรถไปให้ผู้เช่าอย่างตรงต่อเวลา

5.2.3 ในวันนัดหมายระหว่างคุณและผู้เช่ารถ คุณจะต้องตรวจสอบสภาพรถของคุณเองว่ามีสภาพที่ปกติดี เมื่อถึงเวลานัดหมาย ผู้เช่ารถสามารถตรวจสอบรถของคุณได้ก่อนนำไปใช้บริการ อย่างไรก็ตามผู้เช่ารถไม่สามารถทดลองขับรถของคุณเพื่อตรวจเช็คสภาพการทำงานได้ นอกจากนี้รถของคุณต้องไม่ส่งเสียงผิดปกติเวลาขับ

5.2.4 คุณจะต้องตรวจเช็คว่ารถของคุณผ่านมาตรฐานในการปล่อยรถเช่าทุกข้อ

5.2.5 ก่อนที่จะนำรถไปให้ผู้เช่าใช้บริการ คุณจะต้องทำความสะอาดและนำของใช้ส่วนตัวทั้งหมดออกจากรถ

5.2.6 คุณควรตรวจสอบสภาพรถอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนนำไปให้ผู้เช่ารถใช้บริการ ว่ามีรอยขีดขวดต่างๆ บนรถหรือไม่

5.2.7 ในกรณีที่ผู้เช่ารถพบความเสียหายที่คุณไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้เช่ามีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องขอเงินคืนเต็มจำนวนหรือยกเลิกการเช่ารถ

5.2.8 เจ้าของรถเช่าจำเป็นที่จะต้องมีสำเนาใบขับขี่รถยนต์ติดตัวตลอดเวลา ในกรณีที่เกิดเหตุไม่พึงประสงค์ขึ้น เพื่อที่คุณจะสามารถแสดงหลักฐานนี้ให้กับเจ้าหน้าที่ได้ทันที หากคุณไม่สามารถแสดงสำเนาใบขับขี่ให้ทางเราได้ในเวลาที่กำหนด เรามีสิทธิ์ที่จะไม่โอนเงินค่ารถเช่าให้คุณ

5.2.9 รถที่คุณจะปล่อยเช่าจำเป็นที่จะต้องทำประกันรถยนต์ นอกจากนี้เอกสารและหลักฐานการทำประกันทั้งหมดอาจถูกเรียกตรวจสอบเมื่อไหร่ก็ได้

6. ความรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการ

ผู้ใช้บริการทุกคนควรปฏิบัติตามข้อกำหนดและนโยบายของทางเราอย่างเคร่งครัด เพื่อประโยชน์สูงสุดของคุณเอง

6.1 ผู้ใช้บริการไม่ควรปฏิบัติสิ่งต่อไปนี้

6.1.1 กระทำการที่ขัดต่อกฎหมายของประเทศไทย รวมทั้งให้ความช่วยเหลือผู้ที่กระทำผิด อาทิ เช่น นำรถเช่าให้คนรู้จักไปทำการโจรกรรม

6.1.2 เผยแพร่ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับบริษัทหรือของคุณเอง

6.1.3 เผยแพร่หรือแชร์ข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อความหรือภาพ ที่อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Rent a Car Club

6.1.4 ให้ข้อมูลเท็จ

6.1.5 หลีกเลี่ยงการชำระเงิน เช่น ค่าปรับ

6.1.6 ใช้บริการของบริษัทเราเพื่อการอื่น นอกเหนือจากการเช่ารถ หรือให้บริการเช่ารถ

6.1.7 ให้รหัสการเข้าบัญชีของคุณแก่บุคคลที่สาม

6.1.8 จ่ายเงินด้วยบัตรเครดิตหรือเดบิตการ์ดของผู้อื่น โดยมิได้ผ่านการยินยอม

6.1.9 ขัดขวาง มิให้ผู้อื่นใช้บริการของเรา

6.1.10 ใช้บริการของเรา เพียงเพื่อจะได้ทำการติดต่อกับเจ้าของรถหรือผู้เช่า

6.1.11 โพสต์ข้อมูลหลอกลวงบนเว็บไซต์ของเรา

6.1.12 อ้างอิงว่าตนเองเป็นเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของบริษัท

6.1.13 ดำเนินการจ่ายเงินนอกเหนือจากในเว็บไซต์

6.1.14 ทำการแฮกระบบข้อมูลหรือส่งไวรัสมาให้ในเว็บไซต์ของเรา

6.1.15 ใช้บริการของเราเพื่อที่จะเก็บข้อมูลหรือกระทำการโจรกรรม

6.1.16 ทำสำเนาหรือเก็บข้อมูลต้นฉบับของเว็บไซต์เราโดยมิได้รับอนุญาต

6.1.17 สร้างอีกบัญชีหลังจากบัญชีเดิมของคุณถูกปิดจากทางเว็บไซต์ของเรา

7. ค่าใช้จ่ายของผู้เช่า

7.1 ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ผู้เช่ารถจะต้องรับผิดชอบ มีดังต่อไปนี้

7.1.1 ค่าเช่ารถ

7.1.2 ค่าธรรมเนียมบริการของเรา

7.1.3 ค่าประกันรถยนต์ (ผู้เช่าสามารถเลือกประเภทของประกันได้ตามข้อตกลงระหว่างผู้เช่ากับเจ้าของรถ)

7.1.4 ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ในกรณีมีการเรียกใช้บริการนอกเหนือจากข้อกำหนดระหว่างผู้เช่าและเจ้าของรถ

7.2 ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

7.2.1 คืนรถช้ากว่ากำหนด

7.2.2 ใช้กิโลเมตรเกินกว่าที่กำหนด (หากทำการตกลงไว้กับเจ้าของรถ)

7.2.3 ค่าเติมน้ำมัน แก๊ส หรือเชื้อเพลิง

7.2.4 ค่าทำความสะอาดเพิ่มเติม เช่น ค่าทำความสะอาดปัสสาวะเด็กที่เบาะ

7.2.5 ในกรรีที่มีผู้เช่ารถทำกุญแจรถเสียหายหรือสูญหาย คุณจำเป็นที่จะต้องจ่ายค่าเสียหายนี้ให้กับเจ้าของรถ

7.2.6 ค่าช่างทำกุญแจ

7.3 ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่ระบุในส่วนที่ 22

7.4 การใช้รถเช่าในทางที่ไม่ถูกต้อง ทาง Rent a Car Club มีสิทธิ์ที่จะหักค่าเสียหายได้ทันทีจากบัตรเครดิตหรือเดบิต การ์ดของคุณได้ทันที โดยที่ไม่แจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า

7.5 ค่าใช้จ่ายที่ผู้เช่าและเจ้าของรถได้ทำการตกลงไว้ จะต้องจ่ายผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้น

7.6 ก่อนการให้บริการรถเช่า RentACarClub จะขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่ามัดจำก่อน ซึ่งเงินจำนวนนี้จะถูกหักไปโดยอัตโนมัติผ่านทางบัตรเครดิต หรือเดบิต การ์ดของผู้เช่ารถ หลังจากการตรวจสอบเมื่อคุณคืนรถให้กับเจ้าของแล้ว หากไม่พบความเสียหายใดๆ เราจะทำการโอนเงินมัดจำทั้งหมดให้คุณคืนภายในเวลา 5 วันทำการของบริษัท

7.7 หากผู้เช่าได้ทำการโอนเงินมามากเกินกว่าจำนวนที่จะต้องจ่ายจริง บริษัทเราจะทำการโอนเงินจำนวนนั้นคืนให้กับคุณโดยเร็วที่สุด

7.8 ในกรณีที่ผู้เช่าถได้รโอนเงินมาในจำนวนที่น้อยกว่าที่ตกลงกันไว้ คุณจำเป็นที่จะต้องโอนเงินส่วนต่างมาให้เราภายในเวลา 5 วันทำการของบริษัท

7.9 โดยวิธีการห้ามเพิกถอนการเช่าทั้งหมดและอย่างถาวร โดยอนุญาตให้ Rentacarclub.com ในการเรียกเก็บเงินค่าชำระต่างๆ เป็นไปตามเงื่อนไข เหล่านี้จาก บัตรเครดิต / เดบิตของผู้เช่า ซึ่งมีการเชื่อมต่อไปยังบัญชีของผู้เช่า ในกรณีของการเก็บรวบรวม จำนวนเงินใดๆ จากบัตรเครดิต / เดบิตที่ของผู้เช่า Rentacarclub.com จะแจ้งให้ผู้เช่าทราบเกี่ยวกับการทำการ โดยจะแจ้งก่อนสองวันทำการของการเก็ค่าชำระบ ในช่วงเวลานี้ ผู้เช่า มีสิทธิที่จะ อุทธรณ์ และคัดค้าน โดยให้เหตุผลที่เพียงพอ

8. เงินค่าปรับและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

8.1 นอกเหนือจากข้อ 7 ผู้เช่าจะต้องรับผิดชอบชำระค่าปรับและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลาของการเช่ารถ ดังนี้

8.1.1 ค่าปรับมีผลจากการละเมิดกฎการจราจร

8.1.2 ค่าปรับมีผลจากความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อบุคคลที่สาม ในขณะที่ใช้ยานพาหนะ

8.1.3 ค่าบริการจอดรถ (เว้นแต่การตกลงอื่นๆ ของผู้เช่าและเจ้าของยานพาหนะ)

8.2 มันเป็นความรับผิดชอบของผู้เช่าแต่เพียงผู้เดียวที่จะจ่ายค่าปรับดังกล่าวกับบุคคลที่ได้รับความเสียหาย เว้นแต่ข้อกำหนดอื่นๆ ตามที่ระบุ ในเอกสารฉบับนี้ หรือ ใน กฎหมายปัจจุบัน ก่อนที่จะกลับคืนยานพาหนะแก่ผู้เช่า จะต้องแจ้งให้เจ้าของ ทราบเกี่ยวกับความเสียหายและอันตรายที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่สาม ในขณะที่ใช้ รถและค่าปรับและการลงโทษต่างๆ มีผลจากสิ่งนี้้

8.3 ในกรณีที่ได้รับการสอบถามใดๆ จากหน่วยงานของรัฐผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะทั้งเจ้าของและ Rentacarclub.com มีสิทธิที่จะดูรายละเอียดของผู้เช่า

9. การชำระเงิน

9.1 โดยการใช้บริการของเรา เจ้าของพาหนะทั้งหมดอนุญาต Rentacarclub.com ในการเก็บรวบรวม การชำระเงินใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการ จากผู้เช่าให้สอดคล้องกับ ข้อกำหนดเหล่านี้

9.2 Rentacarclub.com จะ จ่ายเงิน ต่อไปนี้ให้กับเจ้าของยานพาหนะ

9.2.1 ค่าเช่าที่หักลบกับค่าธรรมเนียมของเจ้าของยานพาหนะ

9.2.2 ค่าธรรมเนียม ค่าบริการหรือค่าปรับทั้งหมด รวบรวมจากค่าเช่าหักลบกับดอกเบี้ยที่ Rentacarclub.com ได้จากการเช่านี้

9.3 การชำระเงินทั้งหมดต่อเจ้าของยานพาหนะจะต้องชำระภายใน 14วันทำการ นับตั้งแตวันที่จบการเช่า

9.4 การชำระเงินทั้งหมด จะชำระโดยผ่านทางบัญชีของเจ้าของยานพาหนะ โดยเจ้าของต้องแจ้งต่อ Rentacarclub.com ด้วยข้อมูลและหลักฐานจากธนาคาร โดยมิอาจชำระเงิน หากเลยยี่สิบเอ็ด (21) วันนับจากวัน สิ้นสุดระยะเวลาเช่า ที่ จะถือว่าเจ้าของ ปฏิเสธ ที่จะได้รับ การชำระเงิน

9.5 การชำระเงินทั้งหมด ให้กับเจ้าของ จะ ทำเฉพาะ หลังจากที่ได้รับ ผลรวมการชำระ จาก ผู้เช่า

9.6 Rentacarclub.com จะต้องรับผิดชอบต่อ คณะกรรมการ ธนาคาร เว้นแต่ข้อตกลงจาก เจ้าของและ Rentacarclub.com

9.7 เจ้าของ จะต้องเป็น ผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว สำหรับการนับและจ่ายภาษีใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเงินที่ได้รับจาก Rentacarclub.com หรือบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการ

10. ประกันอุบัติเหตุ แบบจำกัดความรับผิดชอบ, การป้องกันการโจรกรรม, อุบัติเหตุ

ประกันภัยมีผลบังคับใช้กับการจองทั้งหมด ผู้ใช้จะต้องทบทวนนโยบายการประกันและจะทราบเกี่ยวกับข้อจำกัดใดๆ และข้อยกเว้น ซึ่งอาจนำไปใช้โดยการใช้บริการของเรา ผู้ใช้ต้องยอมรับนโยบายการประกันและดำเนินการ ให้เป็นไปตามข้อตกลง

10.1 ประกันอุบัติเหตุ แบบจำกัดความรับผิดชอบจะช่วยลด ความรับผิดชอบทางกฎหมาย ของคุณจาก ค่าใช้จ่าย ความเสียหายทั้งหมด เป็นจำนวนเงินที่ เกินดุล บังคับ ยกเว้น หากความเสียหาย ที่เกิดจากการ ที่คุณ เจตนา และ / หรือ อยู่ภายใต้อิทธิพลของยาเสพติด / แอลกอฮอล์ ; หรือถ้าคุณใช้ รถ ในทาง ประมาท เช่น การให้เช่า แก่บุคคลอื่น หรือขับรถออกจาก ถนนสายหลัก

10.2 ประกันอุบัติเหตุ แบบจำกัดความรับผิดชอบ ยังครอบคลุมถึง ค่าใช้จ่ายสำหรับ ความเสียหายให้กับ รถเช่า หรืออุปกรณ์เสริม ในบาง กรณีของการ ทดแทน หุ้ม ช่วงล่าง , กุญแจ , ยางรถยนต์ , ล็อค เช่นเดียวกับค่าใช้จ่ายใน การลากจูง จะไม่ครอบคลุมโดย นโยบายการประกัน

10.3 ประกันภัยการโจรกรรมลดความรับผิดชอบทางกฎหมายของคุณในกรณีของการลักทรัพย์หรือความเสียหายที่เกิดจากการพยายามขโมยหรือถูกขโมยของยานพาหนะ การเรียงลำดับของความประมาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโจรกรรมรถเช่าที่อาจนำไปสู่การร้องขอเจ้าของรถของการคืนเงินที่สมบูรณ์ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดของยานพาหนะให้เช่า

10.4 ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุเจ้าของหรือผู้เช่าจะต้องแจ้ง Rentacarclub.com ทันที

10.5 ในกรณีที่มีการละเมิดข้อนี้ Rentacarclub.com จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ และจะไม่มีส่วนร่วมในขั้นตอนใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุดังกล่าว

10.6 ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุผู้เช่าจะต้องไม่เป็นผู้รับผิดชอบเว้นแต่ได้รับคำแนะนำเป็นอย่างอื่นโดยผู้ประกันตน

10.7 ผู้เช่าจะต้องให้ข้อมูลต่อไปนี้เพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของการประกัน:

 • วันที่และเวลาที่เกิดอุบัติเหตุ;
 • ชื่อและที่อยู่ของพยาน:
 • ชื่อและที่แผนกจำนวนเจ้าหน้าที่ตำรวจที่บันทึกอุบัติเหตุ

10.8 ประกันภัยจะใช้ได้เฉพาะในช่วงระยะเวลาเช่า ความเสียหายใดๆ ที่เกิดนอกระยะเวลาเช่า ผู้เช่าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งสิ้น

10.9 ความเสียหายที่เกิดกับยานพาหนะในช่วงระยะเวลาเช่าซึ่งไม่ได้รับการคุ้มครองโดย บริษัท ประกันภัยจะได้รับเงินชดเชยจากผู้เช่า

10.10 ถ้าเป็นรถเก่ากว่าสิบ (10) ปีหรือขับรถมากกว่า 100,000 กิโลเมตรค่ากิโลเมตรส่วนที่เกินจะถูกเรียกเก็บในกรณีของรถชำรุดเสียหาย ค่าธรรมเนียมกิโลเมตรส่วนเกินจะต้องจ่ายโดยเจ้าของรถ ถ้ารถถูกนำมาใช้อย่างถูกต้องก่อนที่จะชำรุดเสียหายและจะต้องจ่ายโดยผู้เช่าหากรถชำรุดเสียหายจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้องของยานพาหนะในช่วงระยะเวลาเช่า

10.11 ในกรณีที่ยางแบน ค่าใช้จ่ายต่อไปนี้จะนำไปใช้กับคู่สัญญา:

10.11.1 ในกรณีที่มีการเจาะ ผู้เช่าจะต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับการทดแทน หากมีสองยางซึ่งจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงผู้เช่าจะต้องจ่ายการเปลี่ยนยางหนึ่งและ 50% ของค่าใช้จ่ายของยางที่สอง

10.11.2 ถ้าไม่มียางอะไหล่ในรถหรืออุปกรณ์สำหรับการซ่อมแซม จะเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของที่จะจ่ายสำหรับการให้บริการซ่อมแซม

10.11.3 ในกรณีของการสูญหายของกุญแจรถในช่วงระยะเวลาการเช่าที่ผู้เช่าจะต้องชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกุญแจรถดอกใหม่และ (ในกรณีทีเจ้าของรถยื่นคำขอร้อง) ค่าใช้จ่ายของการเปลี่ยนแปลงของล็อค

10.11.4 ในกรณีที่มีการเรียกร้องค่าชดเชย มีค่าส่วนเกินจำนวน 3000 บาท

10.11.5 หากต้องการฟ้องร้อง คุณต้องแจ้งปัญหาต่อ Rent a Car Club โดยการส่งอีเมล์มายัง support@rentacarclub.com ภายใน 24 ชม. หลังจากสิ้นสุดสัญญาเช่า และในกรณีที่มีการโจรกรรมเกิดขึ้น เจ้าของรถจะต้องแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจภายใน 24 ชม. นับจากวันที่สิ้นสุดสัญญาเช่าที่ได้รับการคุ้มครองตามนโยบายการประกันของวิริยะ

11. ข้อมูลส่วนบุคคล

11.1 โดยการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ใดๆ หรือใช้บริการของเรา คุณยินยอมและเห็นด้วยกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา นโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขในการควบคุมการใช้งานของเว็บไซต์และบริการ โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา. ถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับการเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายความเป็นส่วนตัวใดๆ กรุณาอย่าใช้เว็บไซต์หรือบริการ

11.2 เราเก็บรวบรวมข้อมูลจากคุณเมื่อคุณสร้างบัญชีผู้ใช้บนเว็บไซต์ของเราหรือลงทะเบียนสำหรับการบริการของเรา กรอกแบบฟอร์มและส่งมาให้เราในลักษณะใดๆ เสร็จสิ้นการสำรวจสำหรับเรา; มีส่วนร่วมในการประกวดหรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้รับการสนับสนุนโดยเราหรือในนามของเรา ติดต่อเรา; หรือใช้เว็บไซต์หรือให้ข้อมูลใดๆ กับเรา

11.3 ข้อมูลต่อไปนี้อาจจะถูกรวบรวมไว้ในเว็บไซต์ของเรา: ชื่อ; วันเกิด; เพศ; ชื่อธุรกิจ / บริษัท ; ชื่องาน; วิชาชีพ; ข้อมูลเช่นที่อยู่อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ; ข้อมูลประชากร เช่น รหัสไปรษณีย์, การเงินและดอกเบี้ย; ข้อมูลทางการเงินเช่นหมายเลขบัตรเครดิต / เดบิต; ที่อยู่ IP (เก็บไว้โดยอัตโนมัติ); ประเภทเว็บเบราเซอร์และรุ่น (เก็บไว้โดยอัตโนมัติ); ระบบปฏิบัติการ (เก็บไว้โดยอัตโนมัติ); รายการของ URL ที่เริ่มต้นด้วยเว็บไซต์อ้างอิงกิจกรรมของคุณบนเว็บไซต์และเว็บไซต์ที่คุณออกไป (ที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ)

11.4 ข้อมูลที่เรารวบรวม จากคุณ อาจจะใช้ วิธีใดวิธีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ :

 • ในการ ตอบสนองต่อคำขอ ของคุณและ จะทำให้คุณ ทราบถึง การปรับปรุงเกี่ยวกับ บัญชีของคุณ
 • ในการ ปรับแต่ง ประสบการณ์ของคุณกับ เว็บไซต์ หรือบริการ
 • ในการ ปรับปรุง เว็บไซต์และบริการ นั้น
 • ในการ จัดการบัญชี ของคุณ
 • ในการ ปรับปรุงการบริการลูกค้า ;
 • ในการ ปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ในการใช้บริการ คู่ค้าของเรา ‘;
 • ในการ ประมวลผลธุรกรรม ;
 • เพื่อ ให้คุณมี ข้อเสนอของเป้าหมาย โปรโมชั่นต่างๆ และโฆษณา ;
 • ในการ ส่งอีเมลเป็นระยะ ;
 • ในการ ปกป้องสิทธิของคุณ สิทธิ ของเราและ สิทธิของผู้อื่น

12. ข้อจำกัดของอายุขั้นต่ำ / ขั้นสูงสุด

12.1 โดยทั่วไป กำหนดอายุ ขั้นต่ำสำหรับรถ เป็น 21 ปี ผู้เช่า ไม่สามารถ เกิน อายุ 65 ปี สำหรับ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ ในกรณี ของการเบี่ยงเบน ใน การ จำกัด อายุ หรือ การเปลี่ยนแปลงนโยบาย อายุ การเช่ารถ โปรดดูข้อตกลงและเงื่อนไข ของยานพาหนะ ของ เจ้าของ การสอบถาม ใด ๆ เกี่ยวกับความต้องการ ในขณะที่เช่ารถ โปรดติดต่อกับ ทีมงานของเรา

13. ที่นั่งเด็ก และคำขอพิเศษ

13.1 ที่นั่งเด็ก , ชั้นวาง หลังคา และ อุปกรณ์พิเศษ เจ้าของจะต้องยื่นคำขอ ที่นั่งเด็ก เป็น ภาระสำหรับ ผู้เช่า ในการขับรถ กับเด็ก ทำให้ ทราบว่า เข็มขัดนิรภัย ด้านหลัง อาจจะไม่ได้มีไว้ใน ยานพาหนะ ทั้งหมด สำหรับคำขอ ดังกล่าว คุณ จะต้องติดต่อ เจ้าของรถก่อน ระยะเวลาเช่า

14. การสิ้นสุดการเป็นสมาชิก

14.1 ผู้ใช้ทุกคน อาจยกเลิกการเป็นสมาชิกของพวกเขา ในเวลาใดก็ได้ โดยให้ Rentacarclub.com ในการแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร

14.2 การยกเลิก ใด ๆ จะถือว่า ได้รับการยอมรับ และการเป็นสมาชิก ของผู้ใช้ จะสิ้นสุดลง หลังจากสิ้นสุดการเป็นสมาชิกการจองทั้งหมดที่ผู้ใช้เคยมีส่วนร่วมก็ถือเป็นการสิ้นสุดลง

14.3 เกี่ยวกับสิทธิทางกฎหมายของผู้ใช้ในการยื่นอุทธรณ์ Rentacarclub.com มีสิทธิยกเลิกการเป็นสมาชิกและ / หรือปิดกั้น บัญชีผู้ใช้ที่เห็นสมควร หาก มีเหตุ ให้เชื่อได้ว่า ผู้ใช้ที่ ละเมิด ข้อตกลงการ ใช้บริการในทางใดทางหนึ่ง

14.4 ในกรณี ของการสิ้นสุด ของการเป็นสมาชิก เนื่องจากการ ละเมิดข้อกำหนด เหล่านี้ Rentacarclub.com จะต้องมี ภาระที่จะต้อง คืนเงิน หรือชำระเงิน ค่าธรรมเนียมใด ๆ ให้กับผู้ใช้ที่บัญชีถูกปิดกั้น

15. พื้นที่การขับรถ

15.1 พื้นที่ในการขับขี่ จะต้องตกลงกับเจ้าของ ถ้าคุณตั้งใจจะขับรถออกนอกพื้นที่ขับรถ ท่านจะต้องแจ้ง Rentacarclub.com และได้รับมติของเจ้าของ หากคุณต้องการที่จะเดินทางไปยังประเทศอื่น คุณต้องแจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับเรื่องนี้ตั้งแต่ขณะที่จอง ตั้งแต่ข้ามประเทศที่มีเงื่อนไข ของตัวเองและข้อจำกัดซึ่งอาจแตกต่าง ค่าใช้จ่ายในท้องถิ่น อาจจะนำมาใช้และเอกสารพิเศษอาจจะต้องใช้สำหรับการเดินทางไปบางประเทศ

16. การละเมิดข้อตกลง

16.1 Rentacarclub.com มีสิทธิที่จะ ตรวจสอบ ติดตาม และดำเนินคดี ละเมิดข้อตกลงนี้

16.2 ในกรณีของการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ Rentacarclub.com มีสิทธิ นเวลาใดก็ได้และไม่ต้อง แจ้งให้ทราบล่วงหน้าในการลบหรือปิดใช้งานการเข้าถึงเนื้อหาของเว็บไซต์ใดๆ ที่เห็นสมควรใด ๆ

17. ข้อจำกัดของการรับผิดชอบ

17.1 Rentacarclub.com จะไม่รับผิดชอบสำหรับ:

 • วัสดุ ที่แสดง โดยผู้ใช้ บนเว็บไซต์ ;
 • ความถูกต้องของ เอกสารที่จัดหาให้ผู้ใช้ ;
 • ความล้มเหลวของ ผู้เช่า หรือเจ้าของ ใด ๆ ที่จะปฏิบัติตามภาระผูกพัน ของพวกเขา ;
 • การเปิดเผย ข้อมูล ส่วนบุคคลใด ๆ ที่เกิดจาก บุคคลที่สาม
 • อันตราย ใด ๆ ที่เกิด จากการใช้ ส่วนหนึ่งของเว็บไซต์หรือบริการ ใด ๆ ;
 • ความเสียหายที่เกิด กับยานพาหนะ โดยผู้ใช้ หรือบุคคล ที่สาม;
 • ปฏิสัมพันธ์ของ ผู้ใช้ อันตราย กับ ผู้ใช้อื่นๆ หรือบุคคลที่สาม

18. สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา

18.1 สิทธิในทรัพย์สิน ทางปัญญา เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง ของเว็บไซต์ (รวมถึงเนื้อหา ที่เพิ่มขึ้นโดย ผู้ใช้) ที่เป็นของเจ้าของ Rentacarclub.com – การ บริษัท เร้นท์ อะ คาร์ คลับ จำกัด

18.2 การใช้ เนื้อหาของเว็บไซต์ ใน วัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจาก การใช้บริการ ของเรา ได้ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท เร้นท์ อะ คาร์ คลับ จำกัด จะมีการยื่นฟ้องคดี

18.3 โดย การโพสต์ ข้อมูลใด ๆ โดยผู้ใช้ เว็บไซต์ ยืนยันว่า วัสดุ ที่พวกเขาให้ เป็น ทรัพย์สินทางปัญญาของพวกเขาและ พวกเขาไม่ละเมิด สิทธิในทรัพย์สิน ทางปัญญาใด ๆ คนอื่น ๆ ใน ทางใดทางหนึ่ง

18.4 โดย โพสต์ข้อความ ใด ๆ บน เว็บไซต์ โดยผู้ใช้อนุญาตให้ Rentacarclub.com ใช้ วัสดุดังกล่าว ใน ทางใดทางหนึ่ง เพื่อที่จะให้บริการของพวกเขา

19. การใช้คุกกี้

19.1 เว็บไซต์ อาจวาง และเข้าถึงคุกกี้เป็นฝ่ายแรกบนเครื่องคอมพิวเตอร์หรือ อุปกรณ์ของผู้ใช้ เราใช้คุกกี้เพื่ออำนวยความสะดวก และปรับปรุงประสบการณ์ ของผู้ใช้ เว็บไซต์และ การให้บริการและ ปรับปรุงการให้บริการของเรา เราได้ เลือกอย่างระมัดระวังและ มีการดำเนินการ ตามขั้นตอน เพื่อให้แน่ใจว่า ผู้ใช้ได้รับความเป็นส่วนตัวได้รับการคุ้มครอง และเป็นที่เคารพ ทุกครั้ง

19.2 ก่อน คุกกี้จะถูก วางไว้บน คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ หรืออุปกรณ์ ที่เขา / เธอ จะแสดง ข้อความป๊อปอัพ โดยได้รับความยินยอม ของพวกเขา ที่จะตั้ง คุกกี้เหล่านั้น ผู้ใช้อาจยินยอมหรือไม่ยินยอม หากพวกเขาต้องการหรือปฏิเสธ ความยินยอมในการ วางของ คุกกี้ ; อย่างไรก็ตาม ดังนั้นคุณสมบัติบางอย่าง ของเว็บไซต์ อาจทำงานได้ไม่เต็มที่ หรือ ตามที่ตั้งใจไว้

19.3 โปรดอ่าน นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเราเพื่อ ที่จะได้รับ ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับ นโยบายการใช้คุกกี้ของเรา

20. กฎหมายปกครอง

20.1 ข้อตกลงเหล่านี้จะถูกควบคุมและตีความตามกฎหมายของประเทศไทย

21. เบ็ดเตล็ด / อื่นๆ

21.1 การแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการกับ Rentacarclub.com เกี่ยวกับข้อกำหนดเหล่านี้จะต้องถูกส่งไปทางอีเมล support@rentacarclub.com หรือที่อยู่ตามกฎหมายของเรา: บริษัท เร้นท์ อะ คาร์ คลับ จำกัด 64/70 หมู่ 12 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

21.2 การโมฆะ, สามารถใช้บังคับได้หรือผิดกฏหมายของบทบัญญัติของข้อตกลงเหล่านี้จะไม่นำไปสู่การโมฆะ, การยกเลิก, สามารถใช้บังคับได้หรือผิดกฏหมายของบทบัญญัติอื่น ๆ ในกรณีที่มีการโมฆะ, การยกเลิกสามารถใช้บังคับได้หรือผิดกฏหมายของบทบัญญัติของข้อกำหนดเหล่านี้ Rentacarclub.com จะทำทุกอย่างที่เป็นไปได้ที่จะเปลี่ยนบทบัญญัติดังกล่าวก่อให้เกิดอันตรายอย่างน้อยให้กับทุกฝ่าย

21.3 ความล่าช้าในการจัดหาหรือความล้มเหลวที่จะใช้สิทธิใด ๆ จะต้องไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิหรือสิทธิอื่นๆ

21.4 ข้อตกลงเหล่านี้เพื่อประโยชน์ Rentacarclub.com เท่านั้น อย่างไรก็ตามผู้ใช้มีสิทธิที่จะบังคับใช้ข้อกำหนดเหล่านี้เพื่อที่จะปกป้องสิทธิของตนตามกฎหมาย

22. ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ

22.1 ค่าธรรมเนียมของเจ้าของยานพาหนะ: ค่าใช้จ่าย Rentacarclub.com เป็น 20% ของ จำนวนของ ราคาค่าเช่าที่ได้รับจากเจ้าของ

22.2 ค่าธรรมเนียมผู้เช่า : ค่าใช้จ่าย Rentacarclub.com เป็น 10% ของ จำนวนของ ราคาค่าเช่าที่ให้โดย เจ้าของ

22.3 ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและค่าธรรมเนียม

 • ไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับการจองที่ยังไม่ได้รับการ อนุมัติจากเจ้าของรถ​

22.4 รายละเอียดประกันภัยและค่าใช้จ่าย

 • Excess – 3,000
 • Death Or Dismemberment (per person) – 1,000,000
 • Death Or Dismemberment (per person) – 10,000,000
 • Public Liability for Property – 5,000,000
 • Personal Accident / Person – 200,000
 • Medical Expenses / Person – 200,000
 • Bail Bond – 200,000
ค่าใช้จ่าย รูปแบบ ค่าใช้จ่ายทั้งหมด Rentacarclub.com เจ้าของรถ ค่าบริการ
ค่าใช้จ่ายการจัดการ ไม่เปลี่ยนแปลง 300 บาท 300 บาท
ค่าใช้จ่ายการทำความสะอาด เปลี่ยนแปลงได้ แตกต่างกัน (มากที่สุด 3,000 บาท) ทั้งหมด 300 บาท
ค่าจัดส่ง เปลี่ยนแปลงได้ แตกต่างกัน ทั้งหมด
ค่าบริการส่วนเกิน(กม.) เปลี่ยนแปลงได้ แตกต่างกัน (10บาท/1กม.ที่รถวิ่งเกิน) 30% ของค่าบริการ 70% ของค่าบริการ 300 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนกุญแจ เปลี่ยนแปลงได้ แตกต่างกัน (ขึ้นอยูกับค่าใช้จ่าย ในการทำกุญแจ) ทั้งหมด 300 บาท
ค่าล่วงเวลา เปลี่ยนแปลงได้ แตกต่างกัน (25% ของราคาในแต่ละวัน ต่อชั่วโมง ของความล่าช้า ) 30% ของค่าบริการ 70% ของค่าบริการ 300 บาท
ค่าใช้จ่ายช่างทำกุญแจ เปลี่ยนแปลงได้ แตกต่างกัน (มากที่สุด 12,000บาท) บวกค่าใช้จ่าย ของการซ่อมแซม ( ถ้ามี) ของ ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจาก ช่างทำกุญแจ ในหลักสูตรของ การดำเนินงาน ที่จำเป็น ) ทั้งหมด 300 บาท
ค่าธรรมเนียมความล่าช้าในการยกเลิกของเจ้าของ เปลี่ยนแปลงได้ 20% ของค่าบริการ สูงสุด 1,000 บาท ถ้าน้อยกว่า 7 วันและมากกว่า 24 ชั่วโมงก่อนที่จะมีระยะเวลาการเช่า

20% ของค่าบริการ สูงสุด 2,000 บาท ถ้าน้อยกว่า 24 ชั่วโมงก่อนที่จะมีระยะเวลาการเช่า

ทั้งหมด
ค่าบริการที่เจ้าของไม่เปิดเผย เปลี่ยนแปลงได้ 20% ของค่าบริการสูงสุด 2,000 บาทถ้าน้อยกว่า 24 ชั่วโมงก่อนที่จะมีระยะเวลาการเช่า ทั้งหมด
ค่าเชื้อเพลิง เปลี่ยนแปลงได้ แตกต่างกัน(ตามชนิดเชื้อเพลิง) ทั้งหมด 300 บาท
ผู้เช่า ยกเลิกก่อนอนุมัติ ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับการจองที่ยังไม่ได้รับการ อนุมัติจากเจ้าของรถ
ผู้เช่า ยกเลิกหลังการอนุมัติ ไม่เปลี่ยนแปลง จ่าย 25% ของค่าเช่าก่อนถึงวันเช่า 48 ชั่วโมง 20% 5%
ผู้เช่า ยกเลิกหลังการอนุมัติ ไม่เปลี่ยนแปลง จ่ายเต็ม 100% ของค่าเช่าถ้าเกิน 48 ชั่วโมงก่อนถึงวันเช่า 80% 20%
ค่าสูบบุหรี่ในรถ เปลี่ยนแปลงได้ สูบบุหรี่ในรถที่เจ้าของรถไม่สูบ ปรับสูงสุด 5,000 ฿ ALL 300฿

ค้นหารถเช่า

ค้นหารถเช่าในกรุงเทพ และจังหวัดอื่นทั่วไทย

แจ้งปัญหา