×
×

ຂໍ້ກໍານົດແລະເງື່ອນໄຂ

ອ່ານເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຂໍ້ກໍານົດແລະເງື່ອນໄຂ.

ນິຍາມ

ເວັບໄຊທ໌ ຫມາຍເຖິງການແຫຼ່ງຂໍ້ມູນແລະມີເດຍ,ດັ່ງກ່າວເປັນຂໍ້ຄວາມ,ຮູບພາບ,ແລະອື່ນໆ. ເຊິ່ງຂໍ້ມູນທັງຫມກ່ຽວກັບ Rentacarclub.com
ຜູ້ຊົມໃຊ້ ຫມາຍເຖິງເຈົ້າຂອງບັນຊີກ່ຽວກັບເວັບໄຊ Rentacarclub.com
ເຊົ່າ ຫມາຍເຖິງເຈົ້າຂອງບັນຊີກ່ຽວກັບເວັບໄຊ Rentacarclub.com ແລະປື້ມບັນໄດ້ຕ້ອງການລົດການເຊົ່າ(ອ່ານຂໍ້ກໍານົດແລະພ້ອມທີ່ຈະປະຕິບັດນະໂຍບາຍຂອງບໍລິສັດ)
ເຈົ້າຂອງ ເຈົ້າຫມາຍຄວາເຈົ້າຂອງບັນຊີກ່ຽວກັບເວັບໄຊ Rentacarclub.com ແລະເຈົ້າຂອງລົດທີ່ຕ້ອງການທີ່ຈະປ່ອຍລົດ(ໄດ້ອ່ານຂໍ້ກໍານົດແລະພ້ອມທີ່ຈະປະຕິບັດນະໂຍບາຍຂອງບໍລິສັດ)
ພວກເຮົາ/ເຮົາ ຫມາຍເຖິງການໃຫ້ເຊົ່າເປັນລົດພັກັດ (ເຊິ່ງແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ໃບອະນຸຍາດຈໍານວນ 0205560010403) ຫ້ ອງການຕັ້ງຢູ່ໃນ 64/70 Moo 12, Nongprue, Bang Lamung, Chon Buri.

1. ທົ່ວໄປຕ້ອງການ

1.1 Rentacarclub.com ເປັນບໍລິສັດທີ່ອະນຸຍາເຊົ່າແລະເຈົ້າຂອງຂອງການລົດໄດ້ຕົກລົງໃຫ້ເຊົ່າ,ງ່າຍພວກເຮົາຈະຮັບໃຊ້ທ່ານເປັນປະສິດທິຜົນທີ່ເປັນໄປໄດ້,ແຕ່ວ່າທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະຍອມຮັບເງື່ອນໄຂແລະນະໂຍບາຍຂອງພວກເຮົາເຊັ່ນດຽວກັນ.

1.2 ນະໂຍບາຍແລະຂໍ້ກໍານົດຂອງນະໂຍບາຍຄວາມ,ທີ່ພວກເຮົາເປັນຫນ້າຊ່ວຍເຊົ່າແລະເຈົ້າຂອງໃຫ້ເຊົ່າຕິດຕໍ່ງ່າຍເພາະທຸກຂອງພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັບການນໍາໃຊ້ໃນພາກສ່ວນຂອງການບໍລິການລູກຄ້າກ່ອນຮັບເອົາພວກເຮົາເງື່ອນໄຂ,ທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະອ່ານລາຍລະອຽດລະວັງໃນເວລາທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຫຼືລາຍເຊັນຈາກທ່ານຫຼັງຈາກນັ້ນພວກເຮົາຈະຖືວ່າທ່ານຕົກລົງເຫັນດີແລະພ້ອມທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມກໍານົດນີ້.

1.3 Rentacarclub.com ບໍ່ໄດ້ເປັນເຈົ້າຂອງລົດໄດ້ເຖິງແມ່ນວ່າລົດ,ພວກເຮົາແມ່ນມີພຽງແຕ່ແທນຄ້າຊ່ວຍລູກຄ້າຜູ້ທີ່ຕ້ອງການເຊົ່າລົດແລະລົດເຈົ້າໄດ້ເຮັດໃຫ້ຕິດຕໍ່ຫາງ່າຍ,ມັນຍັງອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານໂອກາດທີ່ຈະຕອບສະຫນອງເພື່ອເຮັດການຈັດການກັບເຊັ່ນດຽວກັນ.

1.4 ເງື່ອນໄຂແລະນະໂຍບາຍຂອງບໍລິສັດແມ່ນຂຶ້ນກັບການປ່ຽນແປງເພື່ອເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າເຊັ່ນ:ທ່ານໄດ້ຮັບປະໂຫຍດສູງສຸດ,ດັ່ງນັ້ນທ່ານຄວນຈະຢ້ຽມຢາມພວກເຮົາເວັບໄຊເປັນປົກກະຕິ

1.5 ການເຊົ່າລົດການຈອງຕ້ອງໄດ້ຮັບການຈອງໂດຍຜ່ານເວັບໄຊໂດຍໄດ້ເຊົ່າຕ້ອງຍອມຮັບເງື່ອນໄຂແລະນະໂຍບາຍຂອງບໍລິສັດ

1.6 ລົດຈ້າງຈອງຜ່ານເວັບໄຊຂອງ,ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການທີ່ຈະອ່ານຂໍ້ກໍານລະມັດລະວັງກ່ອນແລ້ວງາມ,ແຕ່ຖ້າຫາກວ່າທ່ານເຮັດບໍ່ຕົກລົງເຫັນດີກັບພວກເຮົາ,ກະລຸນາຢຸດເຊ,ປື້ມບັລົດຈ້າງສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກະລຸນາຕິດຕໍ່ 0991212012 ຫຼື support@rentacarclub.com

1.7 ບໍລິສັດຈະແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຜ່ານທາງອີເມທີ່ເຈົ້າຂອງລົດແມ່ນເຕັມໃຈທີ່ຈະໃຫ້ທ່ານເຊົ່າລົດໃນກໍລະນີທີ່ລົດທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະປື້ມບັນ,ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດຮັກສາກ່ຽວກັບວິທີການທີ່ພວກເຮົາຈະມີທາງເລືອກລົດອື່ນໆແທນ,ຖ້າວ່າທ່ານຕົກລົງທີ່ຈະປື້ມບັນນີ້,ທັງຫມສັນຍາທີ່ຈະຮັບຮອງເອົາມີການນໍາໃຊ້ຂອງພວກເຮົາການບໍລິການທັນທີ,ແຕ່ຖ້າຫາກວ່າທ່ານບໍ່ໄດ້ໃຈເປັນລົດໃຫມ່ທີ່ພວກເຮົາເຮັດໃຫ້ເປັນທາງເລືອກທີ່,ພວກເຮົາຈະຂໍໃຫ້ສໍາລັບຍົກເລີກ,ລວມທັງເງິນຈ່າຍຄືນຂອງການຈອງລົດທ່ານ

1.8 ກະລຸນາໂອນເງິນພາຍຫຼັງການອະນຸມັດພຽງແຕ່ໃນເວລາທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຮັບເງິນ,ຫຼັງຈາກນັ້ນທ່ານສາມາດນໍາໃຊ້ລົດຈ້າງຖ້າຫາກທ່ານມີຄໍາຖາມໃດໆ,ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາ. ຫມາຍເຫດພວກເຮົາບໍລິສັດແມ່ນພຽງແຕ່ເປັນນາຍຫນ້າໃນກໍລະນີຂອງລົດບັນຫາຫຼືອຸປະຕິເຫດຢູ່ໃນວິທີການໃດຫນຶ່ງ,ພວກເຮົາແມ່ນບໍ່ມີຕໍ່ໄປອີກສ່ວນຮ່ວມໃນນີ້.

1.9 ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະໄດ້ຮັບລົດ,ທ່ານຕ້ອງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຈອງຢືນຢັນກັບເຈົ້າຂອງໃຫ້ເຊົ່າຖ້າຫາກວ່າການຈອງແມ່ນຍົກເລີກນັບຕັ້ງແຕ່ທ່ານບໍ່ສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນຈອງຢືນຢັນກັບເຈົ້າຂອງຫຼືການເຊົ່າທີ່ໄດ້ຕົກລົງທີ່ໃຊ້ເວລາ,ພວກເຮົາຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການໃດໆ

1.10 ຖ້າຫາກວ່າເປັນລົດທີ່ມີອຸປະຕິເຫດຈາກການຂັບລົດ,ບ້າ,ຫຼືເມົາເຫຼຂັບລົດ,ພວກເຮົາຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການເສຍຫາຍໃດໆກໍຕາມ,ລວມທັງເງື່ອນໄຂວ່າເຈົ້າຈ້າງ,ແລະການໃຫ້ເຊົ່າແມ່ນຕົກລົງເຫັນຕື່ມອີກວ່າຫຼັງຈາກ

1.11 ຫນອງຂໍ້ມູນຂອງທ່ານກັບເຮົາຜ່ານທາງເວັບໄຊນີ້ຈະຕ້ອງເປັນທີ່ແທ້ຈິງ,ທຸກສິ່ງທຸກການຕິດຕໍ່ແລະສະດວກການດໍາເນີນງານແລະໄວຂຶ້ນ

2. ກົດລະບຽບແລະສ່ວນບຸກບັນຊີ

2.1 Rentacarclub.com ພ້ອມທີ່ຈະຮັບໃຊ້ທ່ານຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂື້ນຂອງທ່ານສ່ວນບຸກບັນຊີແລະຍອມຮັບເງື່ອນໄຂຂອງພວກເຮົາຫຼັງຈາກນັ້ນພຽງແຕ່.

2.2 ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ເຊົ່າ,ກະລຸນາລົງທະບຽນຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ແລະການໃຫ້ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບລົດຂອງທ່ານເປັນພວກເຮົາໄດ້ລະບຸໄວ້ຫຼັງຈາກນັ້ນພວກເຮົາຈະສົ່ງການຢືນຢັນກັບທ່ານໃນເວລາທີ່ພວກເຮົາໄດ້ກວດພົບວ່າທ່ານໄດ້ຜ່ານການທັງຫມຕ້ອງການ?

2.3 ກ່ຽວກັບສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຜູ້ເຊົ່າລົດ,ທ່ານຕ້ອງລົງທະບຽນກັບພວກເຮົາເວັບໄຊທ໌ຫນ້າທໍາອິດແລະຕື່ມຂໍ້ມູນຂໍ້ມູນທັງທີ່ພວກເຮົາມີການຮ້ອງຂໍ. ທ່ານຈະສາມາດເຊົ່າລົດເປັນພຽງແຕ່ຖ້າວ່າທັງທ່ານແລະເຈົ້າຂອງລົດໄດ້ມີການຕົກລົງເຫັນດີກັບການເຊົ່າລົດທີ່ໃຊ້ເວລານີ້.

2.4 Rentacarclub.com ສາມາດປະຕິເສດທີ່ຈະສະຫນອງການບໍລິການທັງສອງເຈົ້າຂອງລົດແລະຜູ້ທີ່ຕ້ອງການເຊົ່າລົດໃນເວລາທີ່ຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ໄດ້ຜ່ານການນະໂຍບາຍຂອງພວກເຮົາ

2.5 ທັງຫມຂໍ້ມູນສົ່ງໃຫ້ພວກເຮົາແມ່ນຄວາມຈິງແລະປະຈຸບັນ.

3. ເງື່ອນໄຂການຈອງ

3.1 ປື້ມບັນ

3.1.1 ໃນເວລາທີ່ທ່ານຊອກຫາລົດທີ່ທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະໃຫ້ເຊົ່າ,ຫຼັງຈາກນັ້ນທ່ານຕ້ອງການປື້ມບັນແລະການຈ່າຍເງິນເຕັມຈໍານວນເງິນ(ຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານຕ້ອງຈ່າຍຈະສະແດງໃຫ້ທ່ານເບິ່ງກ່ອນທີ່ທ່ານຈະຕ້ອງການທີ່ຈະໂອນເງິນ)ສໍາລັບມູນຄ່າຂອງນ້ໍາຫຼືອາຍແກັດ,ທ່ານກໍາລັງພັນທະທີ່ຈະຈ່າຍເພີ່ມເຕີມລູກນອກຈາກນັ້ນ,ທັງໃຫ້ເຊົ່າແລະລົດເຈົ້າຂອງບໍ່ມີສິດທີ່ຈະດັດແກ້ການໂອນເງິນໃນກໍລະນີຂອງການໃດໆ

3.1.2 ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມນອກເຫນືອຈາກນັ້ນລະບຸໄວ້ໃນພວກເຮົາເວັບໄຊທ໌,ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການທັງຫມວິທີຂອງຕົນເອງ,ພວກເຮົາແມ່ນບໍ່ໄດ້ກ່ຽວຂ້ໃນວິທີການໃດ,ແລະຈ່າຍດ້ວຍບັດເຄຣດິດໄດ້ຮັບການຈ່າຍໂດຍຜ່ານພວກເຮົາເວັບໄຊທ໌ພຽງແຕ່.

3.1.3 ກໍລະນີທີ່ທ່ານມີການຈອງການເຊົ່າລົດແຕ່ຕ້ອງການທີ່ຈະປ່ຽນແປງຫຼືດັດແກ້ການຈອງທີ່ທ່ານຕ້ອງອີເມຂອງພວກເຮົາເພື່ອແຈ້ງໃຫ້ລາຍລະອຽດ support@rentacarclub.com ຫຼືຕິດຕໍ່ພວກເຮົາໂດຍຜ່ານເວັບໄຊທ໌Rentacarclub.com ແລະພວກເຮົາບໍ່ຮັບປະກັນວ່າການຮ້ອງຂໍຂອງທ່ານຈະໄດ້ຮັບອະນຸມັດທັງສອງປ່ຽນແປງບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບລົດໄດ້.

3.1.4,ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດຄືນເງິນທ່ານຖ້າວ່າທ່ານສົ່ງກັບຄືນລົດໃນການເຈົ້າຂອງລົດລ່ວງຫນ້າຂອງຕາຕະລາງ

3.1.5 ຖ້າຫາກວ່າຕ້ອງການທີ່ຈະໃຫ້ເຊົ່າເຊົ່າລົດຫຼາຍກ່ວາຕົກລົງ,ແລະເຈົ້າຂອງລົດທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ເຊົ່າຈະຕ້ອງຈ່າຍເງິນເພີ່ມເຕີມກັບພວກເຮົາ.

3.1.6 ເຊົ່າແມ່ນຕ້ອງການທີ່ຈະແຈ້ງໃຫ້ເຈົ້າຂອງລົດຮູ້ວ່າຖ້າຫາກທ່ານມີເງື່ອນໄຂທາງການແພດຫຼືບັນຫາທາງຈິ

3.1.7 ການເຊົ່າແມ່ນຕ້ອງການທີ່ຈະໃຫ້ທັງລາຍລະອຽດອີງຕາມການຂອງເຈົ້າຂອງ,ລົດມີກໍານົດ,ຍ້ອນວ່າໃນກໍລະນີຂອງ. ອຸປະຕິເຫດການປະກັນໄພຈະກວມເອົາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.

3.1.8 ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະມີລົດຂັບລົດໄປປະມານນະຄອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະສະແດງບັດປະຈໍາຕົວ,ຂັບໃບອະນຸຍາດຈາກເຮືອນຂອງທ່ານປະເທດ,ລວມທັງບັດເຄຣດິດຫຼືບັດເດບິດຖ້າຫາກວ່າທ່ານບໍ່ສາມາດສະຫນອງຫຼັກຖານຂອງການເຫຼົ່ານີ້ທີ່ເຈົ້າຂອງລົດໃນມື້ຫນຶ່ງ,ໄດ້ຮັບລົດ,ລົດເຈົ້າມີສິດທີ່ຈະຍົກເລີກການຈອງໄດ້,ລົດຂອງທ່ານຈະສະເຫນີໃຫ້,ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດມີເງິນຈ່າຍຄືນປື້ມບັນສໍາລັບທ່ານ.

3.1.9 ຖ້າຜູ້ເຊົ່າເປັນລົດສໍາລັບລົດສາຍກ່ວາທີ່ໃຊ້ເວລາຕົກລົງກັບເຈົ້າຂອງລົດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການຍົກເລີກການຈອງ,ພວກເຮົາສະຫງວນສິດທີ່ຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການປ້ອງກັນທາງລົບກໍລະນີ,ງງົງ,ສໍາລັບການນີ້ຈຸດປະສົງທີ່ທ່ານຄວນຕິດຕໍ່ກັບເຈົ້າຂອງການຈ້າງຖ້າຫາກວ່າທ່ານຈະມາດເລືອກເອົາຂຶ້ນລົດໄດ້ຕໍ່ມາກ່ວາກໍານ

3.1.10 ຖ້າເຈົ້າ, ໃນຖານະຜູ້ໃຫ້ເຊົ່າ, ການຈອງໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຈາກເຈົ້າຂອງ, ແຕ່ໃນເວລາຮັບລົດຂອງເຈົ້າ ເຈົ້າຂອງຢືນຢັນຈະໃຫ້ລົດທາງເລືອກອື່ນທີ່ມີຄ່າສູງກວ່າ ຫຼື ຕໍ່າກວ່າ ຫຼື ປະຕິເສດທີ່ຈະສະໜອງລົດໃຫ້ກັບເຈົ້າ. ຍານພາຫະນະທີ່ຈອງໄວ້ໃນເບື້ອງຕົ້ນ. ບັນຫາດັ່ງກ່າວຄວນຖືກຈັດການໂດຍທ່ານ, ຜູ້ເຊົ່າ, ກັບເຈົ້າຂອງໂດຍກົງຫຼືກັບພະນັກງານຂອງເຈົ້າຂອງຢູ່ບ່ອນຮັບ. ຄວນ​ທີ່​ທັງ​ສອງ​ຝ່າຍ​ບໍ່​ສາມາດ​ແກ້​ໄຂ​ບັນຫາ​ລະຫວ່າງ​ກັນ​ໄດ້. ພວກເຮົາ, Rentacarclub.com, ຈະຮັບຜິດຊອບໃນການຕິດຕໍ່ກັບເຈົ້າຂອງລົດໃນການຈັດການຂໍ້ຂັດແຍ່ງແລະການຮ້ອງທຸກ e.g. ການບໍ່ສະໜອງລົດທີ່ເລືອກ, ການມາຊ້າຂອງເຈົ້າຂອງລົດ, ການຄືນເງິນແລະການຍົກເລີກ.

3.1.11 ໃນນາມຂອງບໍລິສັດທີ່ພວກເຮົາເຊົ່າລົດເປັນພັນແມ່ນພຽງແຕ່ຂະຫນາດກາເພື່ອຄວາມສະຜູ້ທີ່ຕ້ອງການເຊົ່າລົດແລະລົດເຈົ້າ,ພວກເຮົາຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການເພີ່ມເຕີມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດັ່ງກ່າວເປັນແກັສຫຼືຣ໌ເສຍຫາຍ,ຕ່າງໆ

3.1.12 ຄືນການເງິນປື້ມບັນສໍາລັບການເຊົ່າ,ມັນສາມາດເຮັດໄດ້ຖ້າຫາກວ່າທ່ານພຽງແຕ່ປື້ມບັລົດໂດຍຜ່ານພວກເຮົາເວັບໄຊທ໌ພຽງແຕ່.

3.2 ຢືນຢັນຂອງທ່ານຈ້າງລົດຈອງ

3.2.1 ຫຼັງຈາກການໃຫ້ເຊົ່າມີການຢືນຢັນວ່າພວກເຂົາເຈົ້າຈະເຊົ່າລົດແລະພວກເຮົາຈະຢູ່ໃນການຕິດຕໍ່ກັບເຈົ້າຂອງຍານພາຫະນະ,ຢ່າງໃດກໍ,ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ:ຄ່າບໍລິການຫຼືພາສີອາກອນການຄິດຄ່າທໍານຽມໂດຍການລົດເຈົ້າຂອງ,ບໍລິສັດຈະບໍ່ໄດ້ກວມເອົາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສ່ວນນີ້.

3.2.2 ບໍລິສັດ,ພວກເຮົາແນະນໍາໃຫ້ທ່ານກວດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງລົດແລະເຈົ້າຂອງລົດຢ່າງກ່ອນທີ່ຈະຈອງຖ້າທ່ານຮູ້ສຶກສົງໃສ,ສະດວກ,ຫຼືຕ້ອງການຫຼາຍລາຍລະອຽຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າກ່ຽວກັບລົດໄດ້,ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາທັນທີທັນອີເມລ support@rentacarclub.com

3.2.3 ທາງສ່ວນ-ສືບລົດ,ທ່ານຄວນອ່ານຂໍ້ກໍານົດແລະເງື່ອນໄຂໃນລົດຈ້າງຈາກເຈົ້າຂອງລົດໃນລາຍລະອຽດໃນເວັບໄຊຂອງພເຫດຂອງຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການປ້ອງ misinterpretation ຕໍ່ມາ.

3.2.4 ໃນເວລາທີ່ທ່ານຢືນຢັນທີ່ຈະສືບລົດ,ຫຼັງຈາກນັ້ນທ່ານຈະບໍ່ສາມາດຍົກເລີກຫຼືການປ່ຽນແປງສະພາບໃນປື້ມບັນມີການ lessor.

3.3 ທີ່ຈະຍົກເລີກລົດຂອງທ່ານໄດ້ຈ້າງຈອງ

3.3.1 ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະຍົກເລີກການຈອງໄດ້,ກະລຸນາຕິດຕໍ່ກັບພວກເຮົາບໍລິສັດພຽງແຕ່ຢູ່ໃນຄໍາສັ່ງທີ່ຈະປ້ອງກັນບໍ່ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມຖ້າຫາກວ່າເຮັດໃຫ້ຕິດຕໍ່ກັບລົດເຈົ້າຂອງໂດຍກົງ.

3.3.2 ຖ້າຜູ້ເຊົ່າຈະຕ້ອງການທີ່ຈະຍົກເລີກການຈອງລົດຕ້ອງໄດ້ຮັບການເຮັດໄດ້ເຊົ່າລົດເປັນພັນພາຍໃນສີ່ສິບແປດ(48)ຊົ່ວໂມງຈາກທີ່ໃຊ້ເວລາການຈອງແມ່ນໄດ້ຢືນຢັນຜູ້ເຊົ່ານັ້ນມັນຈະໄດ້ຮັບການຈ່າຍຄ່າທໍານຽມການຈອງສໍາລັບການຕອນກາງຄືນທີ່,ແຕ່ບໍ່ເຕັມຈໍານໂດຍການເຊົ່າລົດເປັນພັນຈະຖືກຫັກ 10%,ແລະໃນກໍລະນີທີ່ຜູ້ເຊົ່າການແຈ້ງການຂອງການຍົກເລີກການຊັກຊ້າສໍາລັບການຫຼາຍກ່ວາສີ່ສິບແປດ(48)ຊົ່ວໂມງ,ພວກເຮົາສະຫງວນສິດທີ່ຈະບໍ່ເງິນຈ່າຍຄືນ

3.3.3 ການເຊົ່າມີການຍົກເລີກການຈອງຖ້າຫາກວ່າລົດເຈົ້າໄດ້ເຮັດປົວແປງຫຼືນໃນລະຫວ່າງການຈອງ.

3.3.4 ໃນເວລາທີ່ທ່ານເຮັດໃຫ້ການຍົກເລີກການຈອງແລະບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບການຄືນເງິນເຕັມ. ເກີດຕ່າງສະກຸນເງິນ,ແລະການປັບລາຄາຂຶ້ນແລະລົງ,ພວກເຮົາຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການສະກຸນເງິນທີ່ມີການປ່ຽນແປງໃດໆ

3.3.5 ການເຊົ່າບໍ່ສາມາດຍົກເລີກການນັບມື້ນັເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບລົດ

3.3.6,ພວກເຮົາບໍລິສັດຈະຄືນເງິນໃຫ້ເຊົ່າໃນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ກໍລະນີ

 • ເຊົ່າລົດ,ພະຍາດທີ່ຮ້າຍແຮງຊຶ່ງເປັນອຸປະສັກທີ່ຈະຂັບລົດ
 • ກົດຕົວຂອງໄພທຳມະຊາດເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບລົດໂດຍນັດ.
 • ລັດຖະບານບໍ່ໄດ້ອະນຸມັດການເຊົ່າລົດດັ່ງກ່າວເປັນເຈົ້າຂອງລົດໄດ້ຍຶດລົດທີ່ຈະໄປ.
 • ມີການປະທ້ວງຫຼືງົບພາຍໃນເຂດພື້ນທີ່ເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບການລົດໃນວັນເວລາຈໍາກັດ

3.4 ລາຄາ

3.4.1 ພວກເຮົາບໍລິສັດການເຊົ່າລົດເປັນພັນທີ່ມີຈຸດປະສົງຍົກຍ້ອງທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ລູກ,ທັງສອງຝ່າຍບໍ່ໄດ້ຖືກປະຕິບັດປະໂຫຍດຂອງລາຄາວ່າແມ່ນສະຫນອງໃຫ້ກັບຜູ້ເຊົ່າ,ລົດທີ່ໄດ້ຮັບການກວດກາກ່ອນທີ່ຈະປຊຊກິນກ່ຽວກັບເວັບໄຊທ໌,ໃດກໍຕາມ,ຖ້າຫາກລາຄາແມ່ນເຮັດໃຫ້ການສະເຫນີການລູກຄ້າແລະຫຼັງຈາກນັ້ນມີອຸປະຕິເຫດຢູ່ໃນວິທີການໃດຫນຶ່ງ,ພວກເຮົາສະຫງວນສິດທີ່ຈະປັບປຸງແກ້ໄຂລາຄາເຊົ່າລົດເຖິງແມ່ນວ່າຜູ້ເຊົ່າຈະຢືນຢັນການຈອງທີ່ຈະໄປ.

3.4.2 ໃນກໍລະນີຂອງການຜິດພາດກ່ຽວກັບການປັບປຸງການລົດຈ້າງຄານຫຼັງຈາກທີ່ລູກຄ້າໄດ້ຢືນຢັນການສັ່ງຈອງ,ພວກເຮົາຈະຕິດຕໍ່ທ່ານເພື່ອແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ເຊົ່າລົດການປ່ອຍໃຫ້ທ່ານຮູ້ໃນທັນທີທີ່ເປັນໄປໄດ້.

3.4.3 ການທີ່ຈະປັບປຸງແກ້ໄຂລາຄາເຊົ່າລົດຫຼັງຈາກທີ່ລູກຄ້າໄດ້ເຮັດໃຫ້ການຢືນຢັນການຈອງ,ຫຼັງຈາກນັ້ນການໃຫ້ເຊົ່າສາມາດຈ່າຍເງິນທີ່ແຕກຕ່າງຈາກຕົ້ນສະບັບ,ຫຼືມີສິດທີ່ຈະຍົກເລີກການຈອງແລະໄດ້ຮັບການຈອງຈໍານວນເງິນຄືນຢ່າງເຕັມຈໍານວນເງິນ.

3.4.5 ກ່ຽວກັບສ່ວນຫນຶ່ງຂອງເຈົ້າຂອງລົດໄດ້,ທ່ານສາມາດກໍານົດລາຄາຂອງລົດເອງ,ຫຼືປຶກສາກ່ຽວກັບລາຄາກັບພວກເຮົາ., ບໍລິສັດທີ່ພວກເຮົາແນະນໍາໃຫ້ທ່ານກໍານົດລາຄາໂດຍການນໍາລາຄາຂອງລົດໂດຍແບ່ງ 1000 ໃນຄໍາສັ່ງທີ່ຈະໄດ້ຮັບຄ່າທໍານຽມການເຊົ່າລົດຕໍ່ມື້,ພວກເຮົາບໍ່ແນະນໍາວ່າທ່ານກໍານົດລາຄາຕ່ໍາກ່ວານີ້

4. ໄລຍະເວລາຂອງການເຊົ່າ

4.1 ໃນເວລາທີ່ຜູ້ເຊົ່າລົດ,ໄດ້ຮັບລົດທີ່ຈະນໍາໃຊ້ການບໍລິການ,ຫຼັງຈາກນັ້ນທ່ານມີຢູ່ໃນລົດໄດ້ຢ່າງເຕັມພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງແລະນະໂຍບາຍຂອງພວກເຮົາບໍລິສັດ,ລວມທັງເງື່ອນໄຂໃນການທີ່ທ່ານໄດ້ຕົກລົງກັບເຈົ້າຂອງລົດຖ້າຫາກວ່າເຈົ້າຂອງລົດຕ້ອງການເພື່ອໄລ່ເພີ່ມເຕີມ,ຫຼືປັບປຸງແກ້ໄຂລາຄາ,ທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບການປະຕິບັດໂດຍຜ່ານພວກເຮົາເວັບໄຊທ໌ພຽງແຕ່.

4.2 ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຕ້ອງການເຊົ່າລົດເປັນສໍາລັບການຫນ້ອຍກ່ວາ 1 ວັນ,ພວກເຮົາຈະຄິດໄລ່ຄ່າເທົ່າກັບ 1 ວັນ,ນັບຕັ້ງແຕ່ພວກເຮົາຄິດໄລ່ຄ່າເຊົ່າລົດແມ່ນການຕໍ່ມື້,ບໍ່ຊົ່ວໂມ

4.3 ຜູ້ເຊົ່າບໍ່ສາມາດເຊົ່າລົດຫຼາຍກ່ວາ 20 ວັນຖ້າວ່າທ່ານເອົາມາໃຫ້ລົດຂອງທ່ານທີ່ຈະນໍາໃຊ້ໃນໄລຍະເປັນບຸໄລຍະເວລາ. ນີ້ rentacarclub ແລະລົດເຈົ້າມີສິດທີ່ຈະຍົກເລີກການບໍລິການສໍາລັບການເຊົ່າ

4.4 การต่อระยะเวลาในการเช่ารถสามารถทำได้ผ่านทางเว็บไซต์Rentacarclub.com ພຽງແຕ່,ຂະບວນການນີ້ອາດຈະເກີດຄ່າບໍລິການເພີ່ມເຕີມ.

4.5 ການຫຼຸດລົງລົດຊ້າລົງກ່ວາທ່ານໄດ້ບອກທ່ານລົດລ່ວງຫນ້າ,ທ່ານມີທີ່ຈະຈ່າຍຫນີ້ການລົງໂທດອີງຕາມການຕົກລົງເຮັດກ່ອນການເຊົ່າລົດ

5. ຮັບຜິດຊອບຂອງທັງສອງຜູ້ເຊົ່າແລະເຈົ້າຂອງລົດ

5.1 ມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ເຊົ່າ

5.1.1 ເຊົ່າລົດຕ້ອງການທີ່ຈະກວດເບິ່ງລົດໄດ້ຢ່າງລະອຽດກ່ອນການເຮັດໃຫ້ລົດທີ່ຈະນໍາໃຊ້ຖ້າຫາກວ່າລົດທີ່ໄດ້ຮັບໃນອຸປະຕິເຫດຫຼືໄດ້ລ້າງໃດ,ທ່ານຈະຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍຣ໌ເສຍຫາຍໃຫ້ເຈົ້າຂອງລົດ

5.1.2 ການກວດກາເບິ່ງລົດກ່ອນທີ່ຈະນໍາໃຊ້ການບໍລິການ,ທ່ານບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ລົດທີ່ຈະຂັບ.

5.1.3 ທຸກຜູ້ນໍາເປັນລົດທີ່ນໍາໃຊ້ການບໍລິການ,ທ່ານບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບຫຼາຍກ່ວາຜູ້ໂດຍສານຈໍານວນຂອງບ່ອນນັ່ງຢູ່ໃນລົດ.

5.1.4 ຂັບລົດທີ່ຜິດພາດຈະລາຈອນໄດ້ເຊົ່າຕ້ອງການທີ່ຈະຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການເພີ່ມເຕີມປັບໄຫມທັງຕົວເອງ

5.1.5 ການຂັບລົດໃນເສັ້ນທາງສະພາບຫຼືການສະພາບອາກາດແມ່ນບໍ່ດີດັ່ງນັ້ນ(ໄຕ້ຝຸ່ນ,ຫນັກຝົນຫິມະ,ຫຼຸດລົງ,ແລະດິນຟ້າອາກາດແມ່ນເຢັນ)ທ່ານຕ້ອງການຈະລະມັດລະວັງທີ່ສຸດ,ເພາະວ່າຖ້າລົດແມ່ນເສຍຫາຍທີ່ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການທັງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.

5.1.6 ໃນລະຫວ່າງການເຊົ່າລົດຜິດຊອບທີ່ມີລົດໄດ້,ທັງຈະຫຼຸດລົງເຂົ້າໄປໃນທ່ານ

5.1.7 ກ່ອນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ລົດໄປ-ຕອນກາງຄືນ,ການເຊົ່າແມ່ນພັນທະທີ່ຈະສະອາດຂຶ້ນແລະໃຊ້ເວລາສ່ວນລາຍອອກຈາກລົດ

5.1.8 ຜູ້ເຊົ່າສາມາດເອົາມາໃຫ້ຢ່າງລົດການເຊົ່າທີ່ຈະເປັນສາມ.

5.2 ຜິດຊອບຂອງເຈົ້າຂອງລົດໄດ້

5.2.1 ລົດເຈົ້າ,ຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະໃຫ້ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບລົດ,ທັງຫມໂດຍພວກເຮົາເວັບໄຊ. ແລະຍັງລົດທ່ານຈະເຊົ່າຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບລົດຂອງທ່ານເອງ.

5.2.2 ຫຼັງຈາກການຕົກລົງທີ່ມີການເຊົ່າລົດ,ຫຼັງຈາກນັ້ນເຈົ້າຂອງລົດຕ້ອງເຮັດໃຫ້ລົດທີ່ຈະເປັນຜູ້ເຊົ່າ. punctuality

5.2.3 ໃນມື້ຂອງການນັດພົບລະຫວ່າງທ່ານແລະໃຫ້ເຊົ່າ,ທ່ານຈະຕ້ອງການກວດສອບສະພາບຂອງລົດຂອງທ່ານເອງທີ່ມີສະພາບການໃນເວລາທີ່ບັນລຸໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງເວລາ,ການໃຫ້ເຊົ່າສາມາດກວດລົດຂອງທ່ານໄດ້ທາງສ່ວນນໍາໃຊ້ການບໍລິການ,ໃດກໍຕາມ,ການເຊົ່າບໍ່ສາມາດຂັບລົດການທົດສອບການເຮັດວຽກສະພາບການ. ນອກຈາກນັ້ນ,ລົດຂອງທ່ານຕ້ອງບໍ່ສຽງຄ້າຍຄືຂັບລົດທີ່ໃຊ້ເວລາ

5.2.4 ທ່ານຕ້ອງກວດເບິ່ງວ່າລົດຂອງທ່ານຜ່ານທາງມາດຕະຖານໃນການປ່ອຍນລົດທຸກ.

5.2.5 ກ່ອນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ລົດທີ່ຈະໃຫ້ເຊົ່າການນໍາໃຊ້ການບໍລິການ,ທ່ານຈະຕ້ອງການເພື່ອຄວາມສະອາດແລະເຮັດໃຫ້ສ່ວນບຸກທັງຫມົດອອກຂອງລົດ

5.2.6 ທ່ານຄວນກວດເບິ່ງເງື່ອນໄຂລົດຢ່າງກ່ອນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ການເປັນຜູ້ເຊົ່າ,ລົດທີ່ນໍາໃຊ້ການບໍລິການທີ່ມີການຂູດຂວດກ່ຽວກັບລົດ?

5.2.7 ໃນກໍລະນີທີ່ການໃຫ້ເຊົ່າເຫັນວ່າເສຍຫາຍທີ່ທ່ານບໍ່ໄດ້ສັງເກດ,ຜູ້ເຊົ່າມີສິດທີ່ຈະຮ້ອງຂໍເງິນຈ່າຍຄືນສໍາລັບການຢ່າງເຕັມຈໍານວນເງິນ,ຫລືຍົກເລີກການເຊົ່າລົດ

5.2.8 ເປັນເຈົ້າຂອງລົດຕ້ອງການທີ່ຈະມີສໍາເນົາຂອງການຂັບລົດໃບອະນຸຍາດປະຕິບັດຢູ່ໃນທຸກເວລາໃນກໍລະນີຂອງ່ິນເພື່ອວ່າທ່ານຈະສາມາດສະຫນອງຫຼັກຖານຂອງການນີ້ກັບການປົກຄອງທັນທີຖ້າຫາກວ່າທ່ານບໍ່ສາມາດສະແດງສໍາເນົາຂອງຂັບໃບອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຮົາຢູ່ໃນທີ່ໃຊ້ເວລາ,ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະໂອນເງິນຄ່າທຳນຽມໃຫ້ເຊົ່າກັບທ່ານ

5.2.9 ລົດທ່ານຈະເຊົ່າ,ຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະປະກັນລົດ,ແລະຍັງໄດ້ເອກະສານແລະຫຼັກຖານຂອງການປະກັນໄພອາດຈະໄດ້ຮັບທັງຫມເອີ້ນວ່າກວດເບິ່ງອອກໃນເວລາທີ່.

6. ຜິດຊອບໃຫ້ກັບລູກຄ້າ

ລູກຄ້າ,ທຸກຄົນຄວນຈະປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂແລະນະໂຍບາຍຂອງພວກເຮົາ,ການເຂັ້ມງວດເພື່ອໄດ້ສູງສຸດຜົນປະໂຫຍດຂອງທ່ານເອງ

6.1 ລູກບໍ່ຄວນປະຕິບັດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ສິ່ງທີ່

6.1.1 ປະຕິບັດກົງກັນຂ້າມກັບກົດໝາຍຂອງໄທ,ລວມທັງການຊ່ວຍຜິດ,ເຊັ່ນ:ການນໍາພາເຮັດໃຫ້ລົດຈັກ,ເພື່ອເຮັດການ robbery

6.1.2 ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງກ່ຽວກັບບໍລິສັດຫຼືຂອງທ່ານເອງ

6.1.3 ເກມເຜີຍແຜ່,ຫຼືແບ່ງປັນຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວເປັນຂໍ້ຄວາມຫຼືຮູບພາບຕ່າງໆແມ່ນພາຍໃຕ້ລິຂະສິດຂອງການເຊົ່າລົດເປັນພັນ

6.1.4 ເກມສະຫນອງຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.

6.1.5 ຫຼີກເວັ້ນການຈ່າຍເງິນ,ດັ່ງກ່າວເປັນການປັບໄຫມ

6.1.6 ນໍາໃຊ້ການບໍລິການຂອງພວກເຮົາບໍລິສັດສໍາລັບການອື່ນໆກ່ວາລົດເຊົ່າຫຼືການເຊົ່າລົດ

6.1.7 ໃຫ້ການລະຫັດທີ່ຈະບັນຊີຂອງທ່ານກັບພາກສ່ວນທີ

6.1.8 ຈ່າຍດ້ວຍບັດເຄຣດິດຫຼືບັດເດບິດຂອງຄົນອື່ນ,ຫຼືໂດຍຜ່ານການຍອມຮັບ

6.1.9 ການປ້ອງກັນອື່ນໆຈາກການນໍາໃຊ້ພວກເຮົາການບໍລິການ.

6.1.10 ນໍາໃຊ້ຂອງພວກເຮົາການບໍລິການພຽງແຕ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຕິດຕໍ່ກັບລົດເຈົ້າຂອງຫຼືຜູ້ເຊົ່າ

6.1.11 ນີການສໍ້ໂກງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບພວກເຮົາເວັບໄຊທ໌.

6.1.12 ອ້າງວ່າຕົນເອງແມ່ນເປັນຕົວແທນຫຼືຜູ້ຕາງຫນ້າຂອງບໍລິສັດ

6.1.13 ປະຕິບັດການຈ່າຍເງິນນອກຈາກເວັບໄຊທ໌

6.1.14 ປະຕິບັດເປັນການ hash ຂະບວນການຂໍ້ມູນຫຼືສົ່ງການເຊື້ອໄວຣັສໃນພວກເຮົາເວັບໄຊທ໌.

6.1.15 ພວກເຮົານໍາໃຊ້ການບໍລິການໃນຄໍາສັ່ງທີ່ຈະເກັບກໍາຂໍ້ມູນຫຼືມັ້ນສັນຍາລັກ

6.1.16 ເນົາຫຼືການເກັບຮັກສາຕົ້ນສະບັບຂອງພວກເຮົາເວັບໄຊໂດຍບໍ່ມີການອະນຸ

6.1.17 ສ້າງບັນຊີອື່ນຫຼັງຈາກການຕົ້ນສະບັບຂອງບັນຊີໄດ້ຖືກປິດຈາກພວກເຮົາເວັບໄຊ

7. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງຜູ້ເຊົ່າ

7.1 ຄ່າບໍລິການເຊົ່າຈະໄດ້ຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການມີດັ່ງນີ້

7.1.1 ເຊົ່າລົດເປັນ

7.1.2 ຄ່າທໍານຽມສໍາລັບການບໍລິການຂອງພວກເຮົາ

7.1.3 ຕະໂນມັດປະກັນໄພຄ່າທໍານຽມ(ຜູ້ເຊົ່າສາມາດເລືອກເອົາປະເພດຂອງການປະກັນໄພອີງຕາມການຕົກລົງລະຫວ່າງຜູ້ເຊົ່າຕາມທີ່ເຈົ້າຂອງລົດທີ່).

7.1.4 ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມໃນກໍລະນີທີ່ບໍລິການໄດ້ຖືກແລ່ນ. ນອກຈາກນັ້ນກັບຂໍ້ກໍານລະຫວ່າງຜູ້ເຊົ່າແລະເຈົ້າຂອງລົດ

7.2 ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມ.

7.2.1 ຄືນລົດຕໍ່ມາກ່ວາເສັ້ນຕາຍ

7.2.2 ນໍາໃຊ້ຂອງແມັດເກີນ(ຖ້າຫາກວ່າຂໍ້ຕົກລົງກັບເຈົ້າຂອງລົດ).

7.2.3 ຕື່ມຂໍ້ມູນອາຍແກັດຫຼືນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ

7.2.4 ທໍານຽມເພີ່ມເຕີມສະອາດຽວະເດັກນ້ອຍນັ່ງ

7.2.5 ໃນກໍລະນີທີ່ມີຜູ້ເຊົ່າ,ສາມາດເຮັດລົດຄັນແມ່ນສໍ້ລາດຫຼືການສູນເສຍ,ທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະຈ່າຍຣ໌ເສຍຫາຍໃຫ້ເຈົ້າຂອງລົດ

7.2.6 ງານມູນຄ່າ

7.3 ເພີ່ມເຕີມຄ່າບໍລິການລະບຸໄວ້ໃນພາກ 22

7.4 ການນໍາໃຊ້ຂອງລົດຈ້າງໃນທາງຜິດພາດເຊົ່າລົດເປັນພັນມີສິດທິທີ່ຈະຫັຣ໌ເສຍຫາຍໃນທັນທີຈາກການບັດເຄຣດິດຫຼືເດບິດບັດຂອງທ່ານທັນທີໂດຍບໍ່ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ທ່ານ

7.5 ຜູ້ເຊົ່າຄ່າບໍລິການແລະເຈົ້າຂອງລົດຕົກລົງຈະຕ້ອງການທີ່ຈະຈ່າຍໂດຍຜ່ານເວັບໄຊທ໌ພຽງແຕ່.

7.6 ກ່ອນການເຊົ່າລົດ RentACarClub ຈະສະຫງວນສິດທີ່ຈະເກັບກໍາເງິນຝາກກ່ອນທີ່ຈໍານວນນີ້ຈະຖືກຫັກອັດຕະໂນມັຜ່ານບັດເຄຣດິດຫຼືບັດເດບິດຂອງການໃຫ້ເຊົ່າຫຼັງຈາກທີ່ກວດກາໃນເວລາທີ່ທ່ານສົ່ງກັບຄືນລົດໃນການທີ່ຈະເປັນເຈົ້າຫຼັງຈາກນັ້ນຖ້າຫາກວ່າທ່ານບໍ່ສາມາດຊອກຫາການເສຍຫາຍໃດໆ,ພວກເຮົາຈະໂອນເງິນຝາກທຸກທ່ານໄປ-ຕອນກາງຄືນ,ພາຍໃນ 5 ມື້ທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດ

7.7 ຖ້າຫາກວ່າ lessee ໄດ້ໂອນເງິນຫຼາຍກ່ວາຈໍານວນການຈ່າຍທີ່ແທ້ຈິງຂອງບໍລິສັດ,ພວກເຮົາຈະໂອນເງິນທີ່ການຄືນຫາທ່ານໃນທັນທີທີ່ເປັນໄປໄດ້.

7.8 ໃນກໍລະນີທີ່ຜູ້ເຊົ່າສາມາດມີການໂອນເງິນໃນຈໍານວນເງິນຫນ້ອຍກ່ວາການຕົກລົງທີ່ທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະໂອນເງິນທີ່ແຕກຕ່າພາກສ່ວນທີ່ພວກເຮົາພາຍໃນ 5 ມື້ທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດ

7.9,ໂດຍວິທີການ,ການເກືອດຫ້າຖົ່າແລະຢ່າງຖາວອນໂດຍໃຫ້ Rentacarclub.com ໃນບັນຊີລາຍການການຈ່າຍເງິນຕ່າງໆຕາມເງື່ອນໄຂເຫຼົ່ານີ້,ຈາກການປ່ອຍສິນເຊື່ອ/ເດບິດຂອງຜູ້ເຊົ່າເຊິ່ງມີການເຊື່ອມຕໍ່ກັບບັນຊີຂອງຜູ້ເຊົ່າໃນກໍລະນີຂອງການເກັບກໍາເງິນຈາກການປ່ອຍສິນເຊື່ອ/ເດບິດບັດຂອງຜູ້ເຊົ່າ Rentacarclub.com ຈະໃຫ້ເຊົ່າຮູ້ກ່ຽວກັບການເຮັດໃຫ້ການກ່ອນທີ່ຈະສອງມື້ທຸລະກິດຂອງການເກັບຄ່າທໍານຽມການຈ່າຍເງິນໃນໄລຍະເວລານີ້,ຜູ້ເຊົ່າມີສິດທີ່ຈະຂໍອຸທອນແລະຈຸດປະສົງ,ໂດຍມີການໂຕ້ຖຽງທີ່ພຽງພໍ

8. ປັບໄຫມແລະຄ່າທໍານຽມອື່ນໆ

8.1 ນອກຈາກອານຸປະໂຫ 7 ຜູ້ເຊົ່າຈະໄດ້ຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການຈ່າຍເງິນຂອງການປັບໄຫມແລະຄ່າທໍານຽມທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນໄລຍະເວລາຂອງການເຊົ່າລົດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

8.1.1 ການປັບໄຫມທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການລະເມີດຂອງການຈະລາຈອນ

8.1.2 ການປັບໄຫມເກີດຈາກຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກພາກສ່ວນທີໃນຂະນະທີ່ການນໍາໃຊ້ຍານພາຫະນະ

8.1.3 ນຄ່າທໍານຽມ(ເວັ້ນເສຍອື່ນໆຕົກລົງຂອງຜູ້ເຊົ່າແລະເຈົ້າຂອງຂອງຍານພາຫະນະ)

8.2 ມັນແມ່ນຜິດຊອບຂອງຜູ້ເຊົ່າພຽງແຕ່ການຈ່າຍເງິນດັ່ງກ່າວການປັບໄຫມກັບພັກທີ່ໄດ້ຮັບການເສຍຫາຍ,ເວັ້ນອື່ນໆທີ່ຕ້ອງການເປັນລະບຸໄວ້ໃນເອກະສານນີ້ຫຼືໃນປະຈຸບັນກົດຫມາຍ,ກ່ອນທີ່ຈະກັບຄືນມາຂອງພາຫະນະທີ່ຜູ້ເຊົ່າຈະຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ເຈົ້າຮູ້ກ່ຽວກັບການເສຍຫາຍແລະອັນຕະລາຍທີ່ເກີດຈາກພາກສ່ວນທີໃນຂະນະທີ່ການນໍາໃຊ້ລົດຂອງ,ແລະການປັບໄຫມແລະລົງໂທດ,ຜົນອອກມາຈາກສິ່ງທີ່.

8.3 ໃນກໍລະນີຂອງການໄດ້ຮັບການສອບຖາມຈາກອົງການຂອງລັດສິດອໍານາດກ່ຽວຂ້ອງກັບຍານພາຫະນະ,ທັງສອງຂອງເຈົ້າແລະ Rentacarclub.com ມີສິດທີ່ຈະເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຜູ້ເຊົ່າ

9. ການຊໍາລະເງິນ

9.1 ໂດຍການນໍາໃຊ້ພວກເຮົາການບໍລິການເຈົ້າຂອງທັງຫມອະນຸຍານພາຫະນະ Rentacarclub.com ໃນການເກັບກໍາການຈ່າຍເງິນໃດໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການບໍລິການສະຫນອງໃຫ້ໂດຍຜູ້ເຊົ່າເຮືອດຄ່ອງກັບເງື່ອນໄຂເຫຼົ່ານີ້

9.2 Rentacarclub.com ຈະຈ່າຍເງິນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ເພື່ອເຈົ້າຂອງຍານພາຫະນະ

9.2.1 ການເຊົ່າທີ່ຫັກຈາກຄ່າທໍານຽມຂອງເຈົ້າຂອງຍານພາຫະນະ

9.2.2 ຄ່າທໍານຽມ,ຄ່າບໍລິການຫຼືປັບໄຫມ,ທັງທີ່ເກັບມາຈາກການເຊົ່າມສົນໃຈຫນ້ອຍ Rentacarclub.com ຈາກນີ້ເຊົ່າ,

9.3 ການຈ່າຍເງິນທັງທີ່ເຈົ້າຂອງຍານພາຫະນະຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການຈ່າຍພາຍໃນ 14 ມື້ເຮັດວຽກຈາກວັນທີຂອງການສິ້ນສຸດຂອງການໃຫ້ເຊົ່າ

9.4 ທັງການຈ່າຍເງິນຈະຈ່າຍໂດຍຜ່ານບັນຊີຂອງເຈົ້າຂອງຍານພາຫະນະໂດຍເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ຮັບການແຈ້ງ Rentacarclub.com ມີຂໍ້ມູນແລະຫຼັກຖານຈາກທະນາຄານອາດຈະໄດ້ຮັບຄ່າຖ້າຫາກວ່າຊາວຫນຶ່ງ(21)ວັນຂອງການສິ້ນສຸດຂອງການໃຫ້ເຊົ່າໄລຍະເວລາຈະໄດ້ຮັບການພິຈາງເຈົ້າປະຕິເສດທີ່ຈະໄດ້ຮັບການຈ່າຍເງິນ

9.5 ທັງການຊຳລະໃຫ້ກັບເຈົ້າຂອງຈະໄດ້ຮັບເຮັດໄດ້ພຽງແຕ່ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຮັບທັງຈ່າຍເງິນຈາກຜູ້ເຊົ່າ

9.6 Rentacarclub.com ຈະຮັບຜິດຊອບການບໍລິການຂອງທະນາຄານ,ເວັ້ນເສຍແຕ່ຕົກລົງຈາກເຈົ້າແລະ Rentacarclub.com

9.7,ເຈົ້າຂອງຈະຕ້ອງຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການຄິດໄລ່ແລະການຈ່າຍອາກອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເງິນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກ Rentacarclub.com ຫຼືຝ່າຍອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການບໍລິການ

10. ເຫດໄພຂອບເຂດຈໍາກັດຂອງທີ່ຮັບຜິດຊອບ,ລັກປົກປ້ອງ,ອຸປະຕິເຫດ

ໄພເປັນການບັງຄັກັບທຸກການຈອງໄດ້,ຜູ້ໃຊ້ຕ້ອງໄດ້ທົບທວນການປະກັນໄພນະໂຍບາຍແລະຈະຮູ້ກ່ຽວກັບການມີຂໍ້ຈໍາກັດແລະຂໍ້ຍົກເວັ້ນຊຶ່ງອາດຈະຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍການນໍາໃຊ້ພວກເຮົາການບໍລິການ,ຜູ້ໃຊ້ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະກັນໄພນະໂຍບາຍແລະສືບຕໍ່ການເກາະຕິດກັບຂໍ້ຕົກລົງ

10.1 ອຸປະຕິເຫດປະຕິເສດປະກັນໄພຈະຫຼຸດຜ່ອນກົດຫມາຍຂອງທ່ານຈາກການໃຊ້ຈ່າຍທັງຫມເສຍຫາຍແມ່ນຈໍານວນຂອງການເກີນດຸນສາມາດນໍາໃຊ້ຍົກເວັ້ນຖ້າຫາກວ່າການເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກການເຈດຕະນາແລະ/ຫຼືພາຍໃຕ້ອິດທິພົນຂອງຢາເສບຕິດ/ເຫຼົ້າ;ຫຼືຖ້າຫາກວ່າທ່ານນໍາໃຊ້ລົດໃນວິທີການປະ,ທີ່ຈະເປັນການໃຫ້ເຊົ່າກັບພາກສ່ວນອື່ນໆຫຼືຂັບລົດໄປຕົ້ນຕໍເສັ້ນທາງ

10.2 ອຸປະຕິເຫດປະກັນປະຕິເສດຍັງກວມເອົາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບການເສຍຫາຍໃຫ້ລົດຫຼືອຸປະກອນໃນກໍລະນີຂອງການທົດແທກວມເອົາ,ເພົາ,ຫຼັກ,ເມື່ອຍ,locks,ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນລາແມ່ນບໍ່ໄດ້ປົກຄຸມໂດຍການປະກັນໄພນະໂຍບາຍ.

10.3 ປະກັນການລັກ,ຫຼຸດຜ່ອນທາງດ້ານກົດຜິດຊອບຂອງທ່ານໃນກໍລະນີຂອງການລັກຂະໂມຍຫຼືເສຍຫາຍເນື່ອງຈາກການພະຍາຍາມລັກຫຼືການລັກຂອງຍານພາຫະນະ,ເປັນການຈັດລຽງຂອງການເລີຍກ່ຽວຂ້ອງກັບການລັກຂອງລົດອາດຈະນໍາໄປສູ່ການຮ້ອງຂໍທີ່ເຈົ້າຂອງລົດທີ່ຂອງການສໍາເລັເງິນຈ່າຍຄືນຂອງການທັງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງການໃຫ້ເຊົ່າພາຫະນະ

10.4 ໃນກໍລະນີຂອງອຸປະຕິເຫດ,ເຈົ້າຂອງຫຼື lessee ຈະແຈ້ງ Rentacarclub.com ທັນທີ

10.5 ໃນກໍລະນີຂອງການລະເມີດຂອງບົດຄວາມນີ້. Rentacarclub.com ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການສູນເສຍໃດໆແລະຈະບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນການໃດໆຂອງລະບຽບການກ່ຽວຂ້ອງກັບອຸປະຕິເຫດດັ່ງກ່າວ.

10.6 ໃນກໍລະນີຂອງອຸປະຕິເຫດ,ຜູ້ເຊົ່າຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບ,ເວັ້ນແນະນໍາຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນໂດຍການປະກັນໄພ

10.7 ຜູ້ເຊົ່າຈະຕ້ອງການທີ່ຈະສະຫນອງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ຂໍ້ມູນທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຂອງການປະກັນໄພ:

 • ວັນທີແລະເວລາຂອງອຸປະຕິເຫດ;
 • ຊື່ແລະທີ່ຢູ່ຂອງຍານ:
 • ຊື່ແລະພະແນກຈໍານວນຂອງຕໍາຫລວດບັນທຶກອຸປະຕິເຫດ

10.8 ປະກັນໄພແມ່ນຖືກຕ້ອງພຽງແຕ່ໃນລະຫວ່າງການເຊົ່າໄລຍະເວລາເສຍຫາຍໃດໆທີ່ເກີດຢູ່ນອກສະການເຊົ່າໄລຍະເວລາ,ຜູ້ເຊົ່າຈະຕ້ອງຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການດ້ວຍຕົນເອງ.

10.9 ມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກການຍານພາຫະນະໃນລະຫວ່າງການເຊົ່າໄລຍະເວລາທີ່ບໍ່ແມ່ນຄຸ້ມຄອງໂດຍການປະກັນໄພບໍລິສັດທີ່ຈະໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍຈາກຜູ້ເຊົ່າ

10.10 ການຖ້າຫາກວ່າລົດເປັນອາຍຸຫຼາຍກ່ວາສິບ(10)ປີ,ຫຼືຂັບການຫຼາຍກ່ວາ 100,000 ແມັດມູນຄ່າແມັດ,ເກີນຈະຖືກຄິດຄ່າທໍານຽມໃນກໍລະນີຂອງການເສຍຫາຍລົດຄ່າທໍານຽມໂລແມັດ,ກເກີນຈະໄດ້ຮັບການຈ່າຍໂດຍເຈົ້າຂອງລົດຖ້າຫາກວ່າຍານພາຫະນະໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ,ກ່ອນທີ່ຈະເສຍຫາຍແລະຈະໄດ້ຮັບການຈ່າຍໂດຍຜູ້ເຊົ່າຖ້າຫາກວ່າລົດແມ່ນເສຍຫາຍຈາກການນໍາໃຊ້ຖືກຕ້ອງຂອງຍານພາຫະນະໃນລະຫວ່າງການເຊົ່າໄລຍະເວລາ

10.11 ກໍລະນີຂອງການເມື່ອຍແປ,ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ຄ່າບໍລິການທີ່ຈະນໍາໃຊ້ກັບການ counterparty:

10.11.1 ຖ້າບໍ່ແມ່ນກໍລະນີ,ຜູ້ເຊົ່າຈະເປັນຢ່າງເຕັມຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການທົດແທນ,ຖ້າວ່າມີແມ່ນມີສອງຢາງ,ເຊິ່ງຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການປ່ຽນແປງ,ຜູ້ເຊົ່າຈະຕ້ອງຈ່າຍເງິນເພື່ອມີການປ່ຽນແປງຫນຶ່ງເມື່ອຍ,ແລະ 50%ຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງການເມື່ອຍໄດ້,ຄັ້ງທີສອງ

10.11.2 ຖ້າຫາກວ່າມີແມ່ນບໍ່ມີ spare ເມື່ອຍໃນຍານພາຫະນະຫຼືອຸປະກອນສໍາລັບການສ້ອມແປງຈະໄດ້ຮັບຜິດຊອບຂອງເຈົ້າທີ່ຈະຈ່າຍສໍາລັບການສ້ອມແປງການບໍລິການ

10.11.3 ໃນກໍລະນີຂອງການສູນເສຍຂອງລົດທີ່ສໍາຄັນໃນລະຫວ່າງການເຊົ່າໄລຍະເວລາຜູ້ເຊົ່າຈະຕ້ອງຈ່າຍທັງຫມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງລົດທີ່,ໃຫມ່ແລະ(ໃນກໍລະນີຂອງເຈົ້າຂອງລົດຜູ້ຍື່ນການຮ້ອງເພງ)ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງການປ່ຽນແປງຂອງລັອກ

10.11.4 ກໍລະນີຂອງການຊົດເຊີຍຂໍມູນຄ່າເກີນຈໍານວນຂອງ 3000 ບາດ.

10.11.5 ຫາກຕ້ອງການຟ້ອງຮ້ອງຄຸນຕ້ອງແຈ້ງບັນຫາຕໍ່ Rent a Car Club ໂດຍການສົ່ງອີເມວມາຍັງ support@rentacarclub.com ພາຍໃນ 24 ຊົມ ຫລັງຈາກສິ້ນສຸດສັນຍາເຊົ່າແລະໃນກໍລະນີທີ່ມີການໂຈນກໍາເກີດຂຶ້ນເຈົ້າຂອງລົດຈະຕ້ອງແຈ້ງຄວາມຕໍ່ເຈົ້າຫນ້າທີ່ຕໍາລວດພາຍໃນ 24 ຊົມ ນັບຈາກວັນທີ່ສິ້ນສຸດສັນຍາເຊົ່າທີ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຕາມນະໂຍບາຍການປະກັນຂອງວິລິຍະ

11. ຂໍ້ມູນສ່ວ

11.1 ໂດຍການເຂົ້າມາເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງເວັບໄຊຕ໌ຫຼືການນໍາໃຊ້ພວກເຮົາການບໍລິການ,ທ່ານຍິນຍອມແລະຕົກລົງເຫັນດີກັບນະໂຍບາຍຄວາພວກເຮົາໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງເງື່ອນໄຂເຫຼົ່ານີ້ແລະເງື່ອນໄຂທີ່ລັດຖະບານນໍາໃຊ້ຂອງທ່ານຂອງເວັບໄຊແລະການບໍລິການ,ກະລຸນາອ່ານນະໂຍບາຍຄວາມ. ຖ້າຫາກທ່ານບໍ່ຕົກລົງເຫັນດີທີ່ຈະເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງນະໂຍບາຍຄວາມ,ກະລຸນາຢ່ານໍາໃຊ້ເວັບໄຊຫຼືການບໍລິການ

11.2 ພວກເຮົາເກັບກໍາຂໍ້ມູນຈາກທ່ານໃນເວລາທີ່ທ່ານສ້າງບັນຊີຜູ້ໃຊ້ຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ຫຼືລົງທະບຽນສໍາລັບພວກເຮົາການບໍລິການເຮັດສໍາເລັດແບບຟອມແລະສົ່ງໄປທີ່ພວກເຮົາໃນລັກສະນະໃດ,ສໍາເລັດການສໍາຫຼວດສໍາລັບພວກເຮົາ;ເຂົ້າຮ່ວມໃນການແຂ່ງຂັນຫຼືອື່ນໆການສົ່ງເສີມໂດຍພວກເຮົາຫຼືກ່ຽວກັບພວກເຮົານາມ,ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ;ຫຼືນໍາໃຊ້ເວັບໄຊຫຼືສະຫນອງພວກເຮົາມີຂໍ້ມູນໃດໆ.

11.3 ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ຂໍ້ມູນອາດຈະເກັບກໍາກ່ຽວກັບພວກເຮົາເວັບໄຊທ໌:ຊື່;ວັນເດືອນປີເກີດ;ເພດ;ຊື່ຂອງທຸລະກິດ/ບໍລິສັດ;ຫົວຂໍ້;ປະກອບອາຊີ;ຂໍ້ມູນ,ເຊັ່ນ:ທີ່ຢູ່ອີເມລແລະຕິດຕໍ່ໂທລະສັບຈໍານ;ພົນລະເມືອງຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວເປັນຫັດໄປສະນີ,ເງິນແລະດອກເບ້ຍອັດຕາການ;ດ້ານຂໍ້ມູນ,ດັ່ງກ່າວເປັນຈໍານວນບັດເຄຣດິດ/ເດບິດ;ທີ່ຢູ່ IP(ອັດຕະໂນມັເກັບໄວ້);ປະເພດຂອງການທ່ອງເວັບແລະສະບັບ(ອັດຕະໂນມັເກັບໄວ້);ລະບົບປະຕິບັດການ(ອັດຕະໂນມັເກັບໄວ້);ບັນຊີລາຍການຂອງທີ່ຢູ່ເວັບໄຊທີ່ເລີ່ມມີການອ້າງອີງເວັບໄຊ, ກິດຈະກໍາຂອງທ່ານໃນເວັບໄຊແລະເວັບໄຊຂອງທ່ານອອກຈາກການ(ອັດຕະໂນມັເກັ)

11.4 ຂໍ້ມູນທີ່ພວກເຮົາເກັບກໍາຈາກທ່ານອາດຈະນໍາໃຊ້ຫນຶ່ງຂອງການດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ວິທີ:

 • ໃນການຕອບຕໍ່ການຮ້ອງຂໍຂອງທ່ານແລະຈະຮັກສາທ່ານແຈ້ງໃຫ້ຊາບຂອງການປັບປຸງກ່ຽວກັບບັນຊີຂອງທ່ານ.
 • ເພື່ອປັບສົບການຂອງທ່ານກັບເວັບໄຊຫຼືການບໍລິການ
 • ເພື່ອປັບປຸງເວັບໄຊທ໌ແລະການບໍລິການ.
 • ການຄຸ້ມບັນຊີຂອງທ່ານ.
 • ເພື່ອປັບປຸງການບໍລິການລູກຄ້າ;
 • ເພື່ອປັບປຸງປະສົບການຂອງທ່ານໃນການນໍາໃຊ້ການບໍລິການຂອງພວກເຮົາຄູ່ຮ່ວມງານ';
 • ໃນການປຸງແຕ່ງການໄດ້;
 • ເພື່ອສະຫນອງທ່ານທີ່ມີການສະເຫນີຂອງເປົ້າຫມາຍ,ສົ່ງເສີມການແລະການໂຄສະນາ;
 • ການສົ່ງຍະອີເມວ;
 • ເພື່ອປົກປ້ອງສິດທິຂອງທ່ານ,ພວກເຮົາເອົາສິດແລະສິດທິຂອງຄົນອື່ນ

12. ຂອບເຂດຈໍາກັດຂອງການອາຍຸສູງສຸດ/ສູງສຸດ

12.1 ທົ່ວໄປກໍານົດອາຍຸຕໍາ່ສຸດສໍາລັບລົດແມ່ນ 21 ປີ,ຜູ້ເຊົ່າບໍ່ສາມາດເກີນອາຍຸໄດ້ 65 ປີສໍາລັບຄ່າບໍລິການເພີ່ມເຕີມໃນກໍລະນີຂອງ deviation ໃນອາຍຸສູງສຸດຈໍາກັດການຫຼືການປ່ຽນແປງໃນນະໂຍບາຍການອາຍຸສູງສຸດການເຊົ່າລົດກະລຸນາເບິ່ງຂໍ້ກໍານົດແລະເງື່ອນໄຂຂອງຍານພາຫະນະຂອງເຈົ້າຂອງເຮືອນໃດສອບຖາມກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການ,ໃນຂະນະທີ່ໃຫ້ເຊົ່າ-ກ-ລົດ,ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາທີມງານ

13. ເດັກນ້ອຍນັ່ງແລະພິເສດການຮ້ອງຂໍ

13.1 ເດັກນ້ອຍນັ່ງ,ມຸຊັ້ນແລະອຸປະກອນພິເສດ,ເຈົ້າຕ້ອງຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍສໍາລັບເດັກນ້ອຍນັ່ງແມ່ນເປັນພາລະສໍາລັບການເຊົ່າໃນການຂັບລົດລົດທີ່ມີເດັກນ້ອຍ,ເຮັດໃຫ້ການສັງເກດວ່າຫລັງແອວບ່ອນນັ່ງບໍ່ອາດຖືໃນທັງຫມພາຫະນະສໍາລັບການດັ່ງກ່າວເປັນການຮ້ອງຂໍ,ທ່ານຈະຕ້ອງການທີ່ຈະຕິດຕໍ່ຫາເຈົ້າຂອງລົດຂອງນັ້ນກ່ອນການເຊົ່າໄລຍະເວລາ

14. ທ້າຍສະມາຊິກ

14.1 ທັງຜູ້ໃຊ້ອາດຈະເລີກໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນທຸກເວລາໂດຍການໃຫ້ Rentacarclub.com ໃນການຂຽນແຈ້ງ

14.2 ໃດການຍົກເລີກຈະຖືວ່າໄດ້ຮັບການຍອມຮັບແລະສະມາຊິກຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ຈະໄດ້ຮັບງັຫຼັງຈາກສິ້ນສຸດຂອງສະມາຊິກຈອງທັງຫມຜູ້ທີ່ເຄີຍເຂົ້າຮ່ວມ,ມັນໄດ້ຖືກພິຈາລະງັບ

14.3 ກ່ຽວກັບກົດຫມາຍສິດທິຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ເພື່ອຍື່ນການອຸທອນ. Rentacarclub.com ມີສິດທີ່ຈະເລີກແລະ/ຫຼືຕັບບັນຊີຜູ້ໃຊ້ຢູ່ໃນຕົນດຽວຕັດສິນໃຈຖ້າຫາກວ່າມີເຫດຜົນທີ່ຈະເຊື່ອວ່າຜູ້ລະເມີດເງື່ອນໄຂຂອງການບໍລິການໃນວິທີການໃດ.

14.4 ໃນກໍລະນີຂອງການສິ້ນຂອງສະມາຊິເນື່ອງມາຈາກການລະເມີດຂອງການເຫຼົ່ານີ້ຂໍ້ກໍາ Rentacarclub.com ຈະຕ້ອງມີພັນທະທີ່ຈະສົ່ງເງິນຄືນຫຼືຈ່າຍຄ່າທຳນຽມໃຫ້ກັບຜູ້ໃຊ້ວ່າບັນຊີໄດ້ຖືກສະກັດ

15. ຂັບພື້ນ

15.1 ເຂດໃນການຂັບລົດຕ້ອງໄດ້ຮັບການຕົກລົງກັນກັບເຈົ້າຖ້າຫາກທ່ານຕັ້ງໃຈທີ່ຈະຂັບຢູ່ນອກເຂດພື້ນທີ່ຂັບຂີ່ທ່ານຈະຕ້ອງແຈ້ງ Rentacarclub.com ແລະໄດ້ຮັບເຈົ້າຂອງຖ້າຫາກວ່າທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະເດີນທາງໄປປະເທດອື່ນ,ທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ກ່ຽວກັບການນີ້,ນັບຕັ້ງແຕ່,ໃນຂະນະທີ່ປື້ມບັນຈາກທົ່ວປະເທດມີຂອງຕົນເອງເງື່ອນໄຂແລະຂໍ້ຈໍາກັດ,ທີ່ອາດຈະແຕກຕ່າງທ້ອງຖິ່ນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອາດຈະຖືກນໍາໃຊ້,ແລະພິເສດເອກະສານອາດຈະຕ້ອງການສໍາລັບການເດີນທາງໄປບາງປະເທດ

16. ເມີດຂໍ້ກໍາ

16.1 Rentacarclub.com ມີສິດເພື່ອຕິດຕາມ,ຕິດຕາມ,ແລະດໍາເນີນການລະເມີດຂອງສັນຍານີ້.

ເຖິງ 16,2 ໃນກໍລະນີຂອງການລະເມີດຂອງການເຫຼົ່ານີ້ຂໍ້ກໍາ Rentacarclub.com ມີສິດທິໃນທຸກເວລາແລະໂດຍບໍ່ມີການແຈ້ງການ,ທີ່ຈະເອົາມາດຫຼືປິດການເຂົ້າເຖິງເນື້ອໃນຂອງເວັບໄຊໃດຫນຶ່ງຢູ່ໃນຕົນດຽວຕັດສິນໃຈ,

17. ຂອບເຂດຈໍາກັດຂອງທີ່ຮັບຜິດຊອບ

17.1 Rentacarclub.com ຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການ:

 • ອຸປະກອນການສະແດງໂດຍຜູ້ໃຊ້ກ່ຽວກັບເວັບໄຊທ໌;
 • ການແທ້ຈິງຂອງເອກະສານທີ່ສະຫນອງໃຫ້ກັບຜູ້ໃຊ້;
 • ສະເຫຼວຂອງຜູ້ເຊົ່າຫຼືເຈົ້າຂອງ,ການປະຕິບັດຂອງເຂົາເຈົ້າພັນທະ;
 • ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນສ່ວໄດ້ຮັບຈາກການທີສາມ
 • ອັນຕະລາຍໃດທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການນໍາໃຊ້ຂອງສ່ວນຫນຶ່ງຂອງເວັບໄຊຫຼືການບໍລິການ;
 • ການເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກການຍານພາຫະນະໂດຍສະມາຊິກຫຼືທີສາມໄດ້;
 • ການນໍາທິດຂອງຜູ້ໃຊ້ໄດ້,ອັນຕະລາຍກັບຜູ້ໃຊ້ຫຼືນທີສາມອື່ນໆ

18. ຊັບສິນທາສິດ

18.1 ຊັບສິນສິດທີ່ຈະສ່ວນຫນຶ່ງຂອງເວັບໄຊໄດ້(ລວມທັງເນື້ອໃນເພີ່ມໂດຍຜູ້ໃຊ້ໄດ້)ເປັນເຈົ້າຂອງຂອງເຂົາເຈົ້າ Rentacarclub.com –ບໍລິສັດໃຫ້ເຊົ່າເປັນລົດພັກັດ

18.2 ການນໍາໃຊ້ຂອງເນື້ອໃນຂອງເວັບໄຊສໍາລັບຈຸດປະສົງອື່ນໆກ່ວາການນໍາໃຊ້ຂອງພວກເຮົາການບໍລິການບໍ່ໄດ້ຮັບຂຽນຍິນຍອມຈາກບໍລິສັດ,ຄ່າເຊົ່າເປັນລົດພັກັດຈະໄດ້ຮັບການຍື່ນຟ້ອງຄະດີ

18.3 ໂດຍປຊຊກິນຂໍ້ມູນໃດໆໂດຍສະມາຊິກ,ເວັບໄຊການຢັ້ງຢືນວ່າອຸປະກອນການພວກເຂົາເຈົ້າໃຫ້ເປັນຊັບສິນຂອງເຂົາເຈົ້າແລະພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ລະເມີດຊັບສິນສິດທິຂອງປະຊາຊົນອື່ນໆໃນວິທີການໃດ.

18.4 ໂດຍປຊຊກິນຂໍ້ຄວາມໃດໆກ່ຽວກັບເວັບໄຊໄດ້ໂດຍຜູ້ໃຊ້ໄດ້,ອະນຸຍາດ Rentacarclub.com ການນໍາໃຊ້ອຸປະກອນການດັ່ງກ່າວໃນວິທີການໃດຫນຶ່ງໃນຄໍາສັ່ງທີ່ຈະຮັບໃຊ້ຂອງເຂົາເຈົ້າ

19. ການນໍາໃຊ້ຂອງ

19.1 ເວັບໄຊທ໌ອາດຈະສະຖານທີ່ແລະການເຂົ້າເຖິງກີເປັນພັກທໍາອິດກ່ຽວກັບຄອມພິວເຕີຫຼືອຸປະກອນຂອງຜູ້ໃຊ້ໄດ້,ພວກເຮົານໍາໃຊ້ເພື່ອຄວາມສະດແລະການປັບປຸງປະສົບການຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ຂອງເວັບໄຊແລະການບໍລິການແລະເພື່ອປັບປຸງການບໍລິການ,ພວກເຮົາໄດ້ລະມັດລະວັຄັດເລືອກແລະໄດ້ປະຕິບັດຂັ້ນຕອນເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຜູ້ຊົມໃຊ້ໄດ້ຮັບສ່ວນຕົວແມ່ນປ້ອງແລະນັບຖືທຸກເວລາ.

19.2 ກ່ອນກກີຈະຖືກເກັບໄວ້ກ່ຽວກັບຄອມພິວເຕີຜູ້ໃຊ້ຂອງຫຼືອຸປະກອນ,ລາວ/ນາງຈະສະແດງບໍ່ເຖິງຂໍ້ຄວາມໂດຍບໍ່ມີການຍິນຍອມຂອງເຂົາເຈົ້າເພື່ອກໍານົດຜູ້ຄຸກກີ,ຜູ້ໃຊ້ອາດຈະຕົກລົງເຫັນດີຫຼືບໍ່ເຫັນດີກັບວ່າພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການທີ່ຈະຫຼືປະຕິເສດການຍິນຍອມຕໍ່ສະຖານທີ່ຂອງ;ຢ່າງໃດກໍຕາມ,ດັ່ງນັ້ນສະນະບາງຢ່າງຂອງເວັບໄຊອາດຈະບໍ່ເຮັດວຽກຢ່າງເຕັມຫຼືເປັນຈຸດປະສົງ.

19.3,ກະລຸນາອ່ານນະໂຍບາຍຄວາເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນລະອຽດກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ,ພວກເຮົານໍາໃຊ້ນ

20. ບໍລິກົດ

20.1 ເງື່ອນໄຂເຫຼົ່ານີ້ຈະປົກຄອງແລະພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງປະເທດໄທ

21. ອື່ນໆ/ອື່ນໆ

21.1 ຢ່າງເປັນທາງການແຈ້ງການທີ່ມີ Rentacarclub.com ກ່ຽວກັບເງື່ອນໄຂການເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງໄດ້ຮັບການສົ່ງໄປຫາອີເມລ support@rentacarclub.com ຫຼືທາງດ້ານກົດທີ່ຢູ່ຂອງພວກເຮົາບໍລິສັດ:ໃຫ້ເຊົ່າເປັນລົດພັກັດ 64/70 Moo 12, Nongprue, Bang Lamung, Chon Buri.

21.2 ນ,ຖ້າມີ,ຫຼືທີ່ຜິດກົດຫມາຍຂອງຂໍ້ກໍານົດຂອງເງື່ອນໄຂເຫຼົ່ານີ້ຈະບໍ່ນໍາໄປສູ່ການ invalidation,ຍົກເລີກ,unenforceability,ຫຼືຜິດຂອງຂໍ້ກໍານົດໃນກໍລະນີທີ່ມີນ໌,ການຍົກເລີກ,ຖ້າມີ,ຫຼືທີ່ຜິດກົດຫມາຍຂອງຂໍ້ກໍານົດຂອງການເຫຼົ່ານີ້ຂໍ້ກໍາ Rentacarclub.com ຈະເຮັດທຸກສິ່ງທຸກໄປໄດ້ທີ່ຈະປ່ຽນແປງດັ່ງກ່າວຍັດ,ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດຫນ້ອຍທີ່ອັນຕະລາຍກັບທຸກພາກສ່ວ

21.3 ຊັກຊ້າໃນການນອນຫຼືເຫຼວທີ່ຈະອອກກໍາລັງກາຍສິດໃດຈະບໍ່ເກີດການຍົກເວັ້ນຂອງສິດທິໃນການຫຼືສິດອື່ນໆ

ການ 21,4 ເງື່ອນໄຂເຫຼົ່ານີ້ສໍາລັບຜົນປະໂຫຍດ Rentacarclub.com ໃດກໍຕາມ,ຜູ້ໃຊ້ທີ່ມີສິດທິທີ່ຈະບັງຄັບໃຊ້ເງື່ອນໄຂເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ໃນຄໍາສັ່ງທີ່ຈະປົກປ້ອງສິດທິຂອງເຂົາເຈົ້າທາງດ້ານກົດ

22. ຄ່າທໍານຽມແລະຄ່າບໍລິການ

22.1 ຄ່າທໍານຽມຂອງເຈົ້າຂອງຍານພາຫະນະ:ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ Rentacarclub.com ແມ່ນ 20%ຂອງຈໍານວນຂອງການເຊົ່າລາຄາທີ່ໄດ້ຮັບຈາກເຈົ້າຂອງໄດ້.

22.2 ຄ່າເຊົ່າ:ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ Rentacarclub.com ແມ່ນ 10%ຂອງຈໍານວນຂອງລາຄາເຊົ່າໂດຍເຈົ້າຂອງ

22.3 ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມແລະຄ່າທໍານຽມ

 • ບໍ່ມີຄ່າທໍານຽມສໍາລັບການຢູ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໂດຍທີ່ເຈົ້າຂອງລົດທີ່

22.4,ໂດຍສະເພາະ,ການປະກັນໄພແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

 • ເກີນ–3,000
 • ເສຍຊີວິດຫຼື Dismemberment(ຕໍ່ບຸກຄົນ)–1,000,000
 • ເສຍຊີວິດຫຼື Dismemberment(ຕໍ່ບຸກຄົນ)–10,000,000
 • ສາທາລະນະຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການຊັບສິນ–5,000,000
 • ສ່ວນອຸປະຕິເຫດ/ຄົນ–200,000
 • ແພດທີ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ/ຄົນ–200,000
 • ປະກັນພັນທະບັດ–200,000
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ຮູບແບບ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງ Rentacarclub.com ເຈົ້າຂອງລົດ ຄ່າທໍານຽມ
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຄຸ້ມຄອງ ປ່ຽນແປງ 300 ບາດ 300 ບາດ
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພື່ອຄວາມສະອາດ ການປ່ຽນແປງ ທີ່ແຕກຕ່າງ(ທີ່ສຸດຂອງ 3,000 ບາດ) ທັງຫມ 300 ບາດ
ສົ່ງ ການປ່ຽນແປງ ທີ່ແຕກຕ່າງ ທັງຫມ
ເກີນຄ່າບໍລິການ(ແມັດ) ການປ່ຽນແປງ ທີ່ແຕກຕ່າງ(10 ບາດ/1 ແມັດ. ລົດທີ່ແລ່ນໃນໄລຍະ) 30%ຂອງຄ່າທໍານຽມ 70%ຂອງຄ່າທໍານຽມ 300 ບາດ
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງການປ່ຽນແທນແຈ ການປ່ຽນແປງ ທີ່ແຕກຕ່າງ(ແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງການເຮັດໃຫ້ການສໍາຄັນ) ທັງຫມ 300 ບາດ
ລ່ວງເວ ການປ່ຽນແປງ ທີ່ແຕກຕ່າງ(25%ຂອງລາຄາໃນແຕ່ລະມື້ຕໍ່ຊົ່ວໂມງຂອງການຊັກຊ້າ) 30%ຂອງຄ່າທໍານຽມ 70%ຂອງຄ່າທໍານຽມ 300 ບາດ
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນງານ ການປ່ຽນແປງ ທີ່ແຕກຕ່າງ(ສ່ວນ 12,000 ບາດ),ບວກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງການສ້ອມ(ຖ້າມີ)ຂອງເສຍຫາຍໃດໆທີ່ເກີດຈາກການງານ,ໃນຫຼັກສູດຂອງການດໍາເນີ) ທັງຫມ 300 ບາດ
ຄ່າທໍານຽມການຊັກຊ້າໃນການກະກຽມຂອງເຈົ້າ ການປ່ຽນແປງ 20%ຂອງສະບຜິດຊອບສູງຂອງ 1,000 ບາດຖ້າຫນ້ອຍກ່ວາ 7 ວັນແລະຫຼາຍກ່ວາ 24 ຊົ່ວໂມງກ່ອນທີ່ຈະໃຫ້ເຊົ່າໄລຍະເວລາ

20%ຂອງຄ່າທໍານຽມສູງສຸດຂອງ 2,000 ບາດຖ້າຫນ້ອຍກ່ວາ 24 ຊົ່ວໂມງກ່ອນທີ່ຈະໃຫ້ເຊົ່າໄລຍະເວລາ

ທັງຫມ
ຄ່າທໍານຽມເປັນເຈົ້າບໍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍ ການປ່ຽນແປງ 20%ຂອງຄ່າທໍານຽມສູງສຸດຂອງ 2,000 ບາດຖ້າຫນ້ອຍກ່ວາ 24 ຊົ່ວໂມງກ່ອນທີ່ຈະໃຫ້ເຊົ່າໄລຍະເວລາ ທັງຫມ
ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ການປ່ຽນແປງ ທີ່ແຕກຕ່າງ(ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟໂດຍປະເພດ) ທັງຫມ 300 ບາດ
ຜູ້ເຊົ່າົກເລີກກ່ອນການອະນຸມັດ ປ່ຽນແປງ ບໍ່ມີຄ່າທໍານຽມສໍາລັບການຢູ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໂດຍທີ່ເຈົ້າຂອງລົດທີ່
ຜູ້ເຊົ່າການຍົກເລີກຫຼັງຈາກການອະນຸ ປ່ຽນແປງ ຈ່າຍ 25%ຂອງຄ່າເຊົ່າກ່ອນມື້ຂອງການ 48 ຊົ່ວໂມເຊົ່າ 20% 5%
ຜູ້ເຊົ່າການຍົກເລີກຫຼັງຈາກການອະນຸ ປ່ຽນແປງ ຈ່າຍເຕັມ 100%ຂອງຄ່າເຊົ່າຖ້າຫຼາຍກ່ວາ 48 ຊົ່ວໂມງກ່ອນມື້ຂອງການຈ້າງ 80% 20%
ມູນຄ່າການສູບຢາຢູ່ໃນລົດ. ການປ່ຽນແປງ ການສູບຢາຢູ່ໃນລົດ,ເຈົ້າຂອງລົດບໍ່ສູບສູງສຸດປັບໄຫມຂອງ 5,000฿ ທັງຫມ 300฿

ຊອກຫາລົດ

ຄົ້ນຫາລົດເຊົ່າທີ່ສົມບູນແບບໃນກຸງເທບຫລືແມ້ກະທັ້ງທຸກແຫ່ງໃນປະເທດໄທ.