×
×

RCC ເຮັດວຽກຢ່າງໄຮ?

ມາເບິ່ງກັນວ່າ Rent a Car Club ເຮັດວຽກຢ່າງໄຮ...

ສໍາຫລັບຜູ້ເຊົ່າລົດ

ລົງທະບຽນແລະເຊົ່າລົດໃນປະເທດໄທ

ສະຫມັກສະຫມາຊິກແລະເຊົ່າລົດ

ການສະຫມັກສະຫມາຊິກກັບເລົານັ້ນງ່າຍນິດດຽວແລະບໍ່ຕ້ອງເສຍຄ່າສະຫມັກໃດ ໆ ທັງສິ້ນພຽງແຄ່ໃຊ້ໃບຂັບຂີ່ເພື່ອຍືນຍັນຕົວຕົນເທົ່ານີ້ຄຸນກໍສາມາດເລືອກຈອງລົດທີ່ຄຸນຕ້ອງການໄດ້ເລີຍທັນທີໂດຍເຈົ້າຂອງລົດຈະເປັນຜູ້ຕິດຕໍ່ຍືນຍັນການຈອງກັບ ຄຸນເອງ

ເຊົ່າລົດ ເຊົ່າລົດໄທ ກຸງເທບຯ

ຍືນຍັນການຈອງຊໍາລະເງິນຮັບລົດ

ເມື່ອຄຸນໄດ້ຮັບການຍືນຍັນການຈອງຈາກເຈົ້າຂອງລົດແລ້ວການເຊົ່າຈອງລົດຈະແລ້ວສິ້ນສົມບູນຫລັງຈາກທີ່ໄດ້ມີການຊໍາລະເງິນແລ້ວແລະຂັ້ນຕ່ໍາຕໍ່ໄປກໍຄືການໄປຮັບລົດພ້ອມນ້ໍາມັນເຕັມຖັງຕາມສະຖານທີ່ແລະເວລາທີ່ໄດ້ຕະກະລົງ ເຈລະຈາກັນໄວ້ໂດຍສິ່ງທີ່ຄຸນຕ້ອງກຽມໄປໃຫ້ກັບເຈົ້າຂອງລົດຄືໃບຂັບຂີ່ແລະສໍາເນົາຂໍ້ຕະກະລົງການເຊົ່າ

ເຊົ່າລົດຫລູກັບ Rentacarclub

ຄືນລົດແລະໃຫ້ຜະລິດແນນລີວິວ

ເມື່ອເຖິງເວລາຄືນລົດຄຸນກໍແຄ່ເຕີມນ້ໍາມັນໃຫ້ເຕັມຖັງແລະໄປກົງຕາມເວລາແລະສະຖານທີ່ທີ່ກໍາຫນົດຫລັງຈາກນັ້ນທ່ານກໍສາມາດຂຽນລີວິວການເຊົ່າລົດແລະໃຫ້ຜະລິດແນນເທິງເວັບໄຊຂອງເລົາໄດ້ເລີຍແລະຖ້າຫາກມີຄໍາຖາມຫລືຂໍ້ສົງໄສ ແມ່ນຫຍັງເພີ່ມເຕີມເລົາຍິນດີໃຫ້ບໍລິການຊ່ວຍເຫລືອຄຸນສະເຫມີ

ສໍາລັບເຈົ້າຂອງລົດ

ລາຍຊື່ລົດຂອງທ່ານກັບ Rentacarclub ໃນປະເທດໄທ

ລົງທະບຽນໃຫ້ເຊົ່າລົດ

ຄຸນສາມາດລົງທະບຽນລົດຂອງຄຸນກັບ Rent a Car Club ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໆ ທັງສິ້ນແລະຫລັງຈາກນັ້ນຄຸນກໍເລືອກໄດ້ເລີຍວ່າຈະໃຫ້ໃຜເຊົ່າລົດຂອງຄຸນເມື່ອໄຫລ່ເພາະສິດທິນັ້ນເປັນຂອງຄຸນທັງຫມົດ

ອະນຸມັດແລະຢືນຢັນລົດຂອງທ່ານ Rentacarclub

ອະນຸມັດແລະຍືນຍັນ

ຫລັງຈາກທີ່ຄຸນອະນຸມັດໃຫ້ຜູ້ເຊົ່າເຮັດການເຊົ່າລົດຂອງຄຸນແລ້ວການຍືນຍັນຈະແລ້ວສິ້ນຕໍ່ເມື່ອທາງເລົາໄດ້ເຮັດການແຈ້ງເຕືອນໃຫ້ທາບວ່າໄດ້ຮັບເງິນຄ່າເຊົ່າລົດແລ້ວເປັນທີ່ລຽບຮ້ອຍ

ເຊົ່າລົດໃນປະເທດໄທ

ສົ່ງມອບລົດ

ສົ່ງມອບລົດຂອງຄຸນໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຊົ່າຕາມເວລາແລະສະຖານທີ່ໄດ້ຕະກະລົງກັນໄວ້ແລະເຮັດການກວດເຊັກທຸກຢ່າງໃຫ້ລຽບຮ້ອຍກ່ອນເຊັນໃບຂໍ້ຕະກະລົງໃນການເຊົ່າພ້ອມກັບອະທິບາຍຊົ່ວຄາວກ່ຽວກັບລົດຂອງຄຸນເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຊົ່າໄດ້ເຮັດຄວາມຄຸ້ນເຄີຍ ກັບລົດກ່ອນອອກຂັບຂີ່ເປັນຄັ້ງທໍາອິດ

ລົດຫລູຫລາໃຫ້ເຊົ່າ ປະເທດໄທ ກຸງເທບຯ

ຮັບເງິນຄ່າເຊົ່າ

ເມື່ອເຖິງເວລາທີ່ຈະຕ້ອງໄປຮັບລົດຄືນມາຕາມເວລາແລະສະຖານທີ່ທີ່ກໍາຫນົດຢ່າລືມກວດສອບໃຫ້ຫມັ້ນໃຈວ່າລົດຂອງຄຸນນັ້ນຍັງຄົງຢູ່ໃນສະພາບເດີມຄືກັບຕອນທໍາອິດໂດຍຄຸນຈະໄດ້ຮັບຄ່າເຊົ່າລົດພາຍໃນ 7 ວັນຫລັງຈາກ ທີ່ມີການຍືນຍັນເຊົ່າລົດແລ້ວ

ມາຮ່ວມເປັນສ່ວນຫນຶ່ງກັບ Rent a Car Club

ໃຫ້ເຊົ່າລົດຂອງຄຸນ ຫລື ເຊົ່າລົດທັນທີ

ຄໍາຖາມທີ່ພົບເລື້ອຍ

ສໍາຫລັບຜູ້ເຊົ່າລົດ

ເພື່ອຈະສາມາດເຊົ່າລົດຜ່ານ Rent a Car Club ທ່ານຕ້ອງ:

 • ມີອາຍຸຕ່ໍາກວ່າ 18 ປີ
 • ຖືໃບອະນຸຍາດຂັບຂີ່ທີ່ຖືກຕ້ອງເພື່ອຂັບລົດສາກົນ.

ແລະບໍ່ມີ:

 • ມີອຸປະຕິເຫດຫຼາຍກວ່າຫນຶ່ງຄັ້ງໃນ 5 ປີຜ່ານມາ
 • ຖືກຕັດສິນໂທດຫຼືມີການສືບສວນການພິພາກສາສໍາລັບທຸກໆກົດຫມາຍອາຍາອື່ນທີ່ບໍ່ແມ່ນການກະທໍາຜິດບ່ອນຈອດລົດຫຼືການລ່ວງລະເມີດໄວເກີນໄປໃນບັນທຶກການຂັບຂີ່ຂອງທ່ານ.

ກ່ອນທີ່ຈະເຊົ່າຖືກຢືນຢັນ, ມັນຈະຜ່ານຂັ້ນຕອນການກວດສອບຢ່າງວ່ອງໄວ, ໃນນັ້ນ, Rent a Car Club ກວດສອບຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນແລະລາຍລະອຽດການຈ່າຍເງິນຂອງຜູ້ເຊົ່າເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ:

 • ຜູ້ຂັບຂີ່ພົບເງື່ອນໄຂແລະເງື່ອນໄຂ Rent a Car Club
 • ຜູ້ເຊົ່າຕ້ອງປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂການໃຊ້ເວລາແລະການຂັບລົດທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອໃຫ້ມີການປົກຄຸມຢ່າງເຕັມທີ່ຂອງພວກເຮົາ, ໂດຍການປະກັນໄພ Viriyah

ໂປດລະວັງ: ການກວດສອບທັງຫມົດທີ່ພວກເຮົາດໍາເນີນການແມ່ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການຂອງການເຊົ່າລົດໄດ້ງ່າຍແລະປອດໄພ. ພວກເຮົາໄດ້ບັນລຸເປົ້າຫມາຍດັ່ງກ່າວໂດຍການເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຊົ່າສາມາດເຊົ່າລົດໄດ້ກ່ອນທີ່ເງິນຈະຖືກຄິດໄລ່ໃນບັນຊີຂອງເຂົາເຈົ້າແລະຮັບປະກັນການເດີນທາງທີ່ປອດໄພ. ທັງຫມົດຂອງມັນແມ່ນມີຈຸດປະສົງເພື່ອສືບຕໍ່ສ້າງຊຸມຊົນທີ່ປອດໄພແລະໄວ້ວາງໃຈສໍາລັບຜູ້ເຊົ່າແລະເຈົ້າຂອງລົດ, ຜູ້ທີ່ສາມາດມີສັນຕິສຸກທີ່ຮູ້ວ່າລົດຂອງພວກເຂົາຖືກປົກຄຸມແລະຢູ່ໃນມືທີ່ດີ.

 1. ຈົ່ງເຮັດສໍາເລັດໂປຼແກຼມຂອງທ່ານ: ໃນ Rent a Car Club ພວກເຮົາກໍາລັງທັງຫມົດກ່ຽວກັບການກໍ່ສ້າງຊຸມຊົນຂອງຄົນຂັບລົດທີ່ມີສະຕິແລະເຈົ້າຂອງລົດ! ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຮົາແນະນໍາທ່ານໃຫ້ຕື່ມຂໍ້ມູນຂອງທ່ານແລະປະກອບມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຕົວທ່ານເອງເພື່ອໃຫ້ເຈົ້າຮູ້ສຶກສະດວກສະບາຍໃນການເຊົ່າລົດຂອງທ່ານອອກໄປຫາທ່ານ.
 2. ໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນຂອງທ່ານຍືນຍັນ: ທີມງານສະຫນັບສະຫນູນຂອງພວກເຮົາແມ່ນຢູ່ໃນມືແລະສາມາດຢັ້ງຢືນໃບອະນຸຍາດຂອງທ່ານພາຍໃນ 3 ຊົ່ວໂມງ, ຕາມປົກກະຕິມັນເປັນເວລາບໍ່ເທົ່າໃດນາທີ.
 3. ຄົ້ນຫາລົດ: ໄປຫາຫນ້າທໍາອິດຂອງພວກເຮົາແລະຄົ້ນຫາໂດຍສະຖານທີ່ແລະວັນທີເພື່ອຊອກຫາລົດທີ່ເຫມາະສົມທີ່ສຸດກັບທ່ານ. ຫຼັງຈາກໄດ້ໄປຫາຫນ້າຜົນການຊອກຫາ, ທ່ານຈະສາມາດປັບປຸງຜົນໄດ້ຮັບຕື່ມອີກໂດຍການເລືອກເອົາຕົວກັ່ນຕອງສະເພາະເຊັ່ນລາຄາ, ເຮັດ, ຂອບເຂດຈໍາກັດຂອບເຂດ, ລັກສະນະແລະອື່ນໆອີກ!
 4. ສົ່ງຄໍາຮ້ອງຂໍເຊົ່າ: ເມື່ອທ່ານເລືອກລົດຫນຶ່ງ, ຂໍ້ຄວາມຈະຖືກສົ່ງໄປຫາເຈົ້າຂອງລົດທີ່ຂໍໃຫ້ພວກເຂົາຍອມຮັບການຈອງຂອງທ່ານ.
 5. ໄດ້ຮັບການຕອບສະຫນອງແລະເລືອກເອົາ: ເຈົ້າຂອງລົດທີ່ຕ້ອງການຈະອະນຸມັດຫຼືປະຕິເສດຄໍາຮ້ອງຂໍການຈອງຂອງທ່ານ. ທັນທີທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບການອະນຸມັດແລ້ວ, ເລືອກລະຫວ່າງລົດທີ່ຖືກຮັບອະນຸຍາດກ່ອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການທີ່ດີທີ່ສຸດແລະຈ່າຍຄ່າສໍາລັບການຈອງຂອງທ່ານ.
 6. ກະລຸນາໃສ່ລາຍລະອຽດການຊໍາລະເງິນແລະສໍາເລັດການຈອງ: ເມື່ອທ່ານເລືອກລົດທີ່ທ່ານຕ້ອງການ, ພຽງແຕ່ສໍາເລັດການຊໍາລະເງິນເພື່ອຢືນຢັນການຈອງ. ເມື່ອໃບຈອງຖືກຢືນຢັນ, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບອີເມວທີ່ມີຂໍ້ຕົກລົງເຊົ່າ.
 7. ເອົາລົດ: ເມື່ອໄດ້ຮັບການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບຜູ້ທີ່ (ຫຼືເຈົ້າຂອງເຈົ້າ) ຈະພິມອອກແລະເອົາເງື່ອນໄຂການເຊົ່າທີ່ບັງຄັບ, ເຈົ້າຈະພົບເຈົ້າຂອງເຈົ້າທີ່ຈະເຊັນຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວແລະໄດ້ຮັບຄີ. ທ່ານຕ້ອງເອົາໃບອະນຸຍາດຂັບຂີ່ຂອງທ່ານ, ເຊິ່ງຈະຖືກກວດເບິ່ງໂດຍເຈົ້າຂອງລົດ.
 8. ຫຼັງຈາກເຊົ່າ: ຕື່ມການທົບທວນກ່ຽວກັບປະສົບການຂອງທ່ານກັບເຈົ້າຂອງແລະຍານພາຫະນະຂອງເຈົ້າຂອງ. ການທົບທວນຄືນຈະຖືກສະແດງໃນຫນ້າໂປໄຟຂອງເຈົ້າຂອງ.
 • ມີຄວາມຊື່ສັດກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນທັງຫມົດທີ່ທ່ານໃຫ້ແກ່ເຈົ້າຂອງລົດ Rent a Car Club ແລະລົດ
 • ໃຫ້ລົດທີ່ສະອາດແລະກະທັດຮັດດ້ວຍລະດັບນ້ໍາມັນດຽວກັນກັບເວລາທີ່ທ່ານເກັບມັນ.
 • ຈົ່ງພິຈາລະນາສໍາລັບການລຸກຂຶ້ນແລະລົດລົງຂອງລົດ. ນີ້ແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງເຈົ້າຂອງລົດ, ດັ່ງນັ້ນການຮັກສາເຊິ່ງກັນແລະກັນ
 • ເຄົາລົບການຈອງທີ່ທ່ານວາງໄວ້. ການສະແດງບໍ່ມີການພິຈາລະນາພິຈາລະນາເປັນບັນຫາທີ່ Rent a Car Club ແລະທ່ານອາດຈະຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍຄ່າບໍລິການເພີ່ມເຕີມ
 • ມີຄວາມນັບຖືແລະຄວາມຊື່ສັດກັບເຈົ້າຂອງລົດ

ມັນແມ່ນຢູ່ໃນຄວາມສົນໃຈຂອງທຸກຄົນທີ່ຈະມີຊຸມຊົນທີ່ປອດໄພແລະເຊື່ອຖືໄດ້, ບ່ອນທີ່ຄົນສາມາດເຊົ່າລົດໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງກັງວົນ. ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະສາມາດເຊົ່າລົດໃນ Rent a Car Club ທ່ານຕ້ອງມີໃບອະນຸຍາດຂອງທ່ານກວດສອບໂດຍທີມງານສະຫນັບສະຫນູນຂອງພວກເຮົາ. ຖ້າທ່ານສົງໃສວ່າທ່ານມີສິດທີ່ຈະເຊົ່າລົດໃນ Rent a Car Club, ໃຫ້ກວດເບິ່ງເງື່ອນໄຂການຮັບສິດຂອງຜູ້ຂັບຂີ່ຂອງພວກເຮົາ.

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງການ

ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານອັບໂຫຼດລາຍລະອຽດໃບອະນຸຍາດຂອງທ່ານ, ທີມງານສະຫນັບສະຫນູນຂອງພວກເຮົາຈະກວດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງທ່ານແລະອະນຸມັດຫຼືປະຕິເສດ, ຖ້າໃບອະນຸຍາດຂອງທ່ານຖືກປະຕິເສດ, ຈະມີເຫດຜົນໃຫ້ຕົວຢ່າງເຊັ່ນຮູບພາບບໍ່ຖືກຕ້ອງ.

ລົດທີ່ມີ 'ການສັ່ງຈອງທັນທີ' ແມ່ນຫມາຍໃສ່ໃນເວທີທີ່ມີປືນຟ້າຜ່າ. ລົດທີ່ມີປ້າຍນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າເຈົ້າຂອງລົດໄດ້ຮັບການອະນຸມັດກ່ອນການຈອງທັງຫມົດ. ຜູ້ເຊົ່າສາມາດຈອງລົດເຫຼົ່ານີ້ທັນທີໂດຍບໍ່ຕ້ອງລໍຖ້າເຈົ້າຂອງເພື່ອຢືນຢັນຄໍາຮ້ອງຂໍເຊົ່າ. ນີ້ຈະຮັບປະກັນວ່າຜູ້ເຊົ່າຊອກຫາລົດໄດ້ອຍ່າງລວດໄວ, ໃນຂະນະທີ່ຍັງໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງດຽວກັນກັບການເຊົ່າ Rent a Car Club ອື່ນໆ.

ມັນເຮັດວຽກແນວໃດ?

ເລືອກວັນທີສໍາລັບການເດີນທາງຂອງທ່ານແລະໃຫ້ຄລິກໃສ່ຕົວກອງ 'ການສັ່ງຈອງທັນທີ' ໃນຫນ້າຜົນການຊອກຫາ. ເມື່ອທ່ານເຮັດການຮ້ອງຂໍການຈອງຂອງທ່ານ, ມັນຈະຜ່ານຂະບວນການກວດສອບຢ່າງໄວວາ. ສັນຍາເຊົ່າຈະຖືກສົ່ງໄປຫາເຈົ້າຂອງລົດແລະຜູ້ເຊົ່າ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຂໍ້ມູນການຕິດຕໍ່ (ຫມາຍເລກໂທລະສັບ) ຂອງທັງສອງຝ່າຍຈະຖືກລວມເຂົ້າເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຊົ່າແລະເຈົ້າຂອງສາມາດຕິດຕໍ່ກັນແລະເຫັນພ້ອມກັບສະຖານທີ່ເກັບກໍາ.

ບໍ່ມີຕົວເລືອກນີ້ແມ່ນບໍ່ມີຢູ່ໃນ Rent a Car Club ເນື່ອງຈາກການຊໍາລະເງິນທັງຫມົດຕ້ອງຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍໃຊ້ບັດເຄດິດ (ບັດເດບິດຫລືເງິນສົດບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ) ນີ້ແມ່ນເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງເຈົ້າຂອງລົດ.

ການຊໍາລະເງິນໃນເວບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາອອນໄລນ໌ຍັງຮັບປະກັນວ່າລົດໄດ້ຮັບປະກັນໄພຢ່າງເຕັມສ່ວນໃນໄລຍະເວລາເຊົ່າ. ໂດຍບໍ່ມີການນີ້, ການຈອງຂອງທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາວ່າຖືກເຮັດຜ່ານເວທີຂອງພວກເຮົາ. ດັ່ງນັ້ນ, ລົດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບປະກັນໂດຍ Rent a Car Club .

ລາຄາປະກັນໄພແມ່ນຂຶ້ນກັບປະເພດລົດ

ນະໂຍບາຍການປະກັນໄພຄົບວົງຈອນຂອງພວກເຮົາເຊິ່ງກວມເອົາຜູ້ເຊົ່າໃນລະຫວ່າງການເດີນທາງຂອງພວກເຂົາແຕກຕ່າງຈາກ 259 ບາດຕໍ່ມື້ສໍາລັບລົດນ້ອຍລົງເຖິງ 603 ບາດຕໍ່ມື້ສໍາລັບລົດຟຸ່ມເຟືອຍ.

ໃນກໍລະນີທີ່ເກີດອຸປະຕິເຫດຫຼືລົດທີ່ເສຍຫາຍພາຍໃນໄລຍະເວລາເຊົ່າ, ຜູ້ເຊົ່າຈະຕ້ອງຈ່າຍຄ່າປະກັນໄພເກີນ 3,000 ບາດ.

ສໍາລັບເຈົ້າຂອງລົດ

ເພື່ອບອກລົດຂອງທ່ານ, ລົດຂອງທ່ານຈະຕ້ອງຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຮົາ, ເຊິ່ງປະກອບມີນະໂຍບາຍປະກັນໄພປະຈໍາປີທີ່ຖືກຕ້ອງ, ພາສີທີ່ໄດ້ຈ່າຍສໍາລັບຍານພາຫະນະຂອງທ່ານ.

ກະລຸນາສັງເກດວ່າລົດທີ່ເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໂດຍ Viriyah ຈະໄດ້ຮັບປະກັນແມ່ນ 10 ປີ.

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາທີ່ support@rentacarclub.com ຖ້າທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາໃດໆ.

ເພື່ອລາຍຊື່ລົດຂອງທ່ານ, ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ສະຫນອງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

 • ປີລົດຂອງທ່ານ, ເຮັດໃຫ້, ຮູບແບບ, ຈໍານວນແຜ່ນແລະເລກໄມ..
 • ຮູບພາບຈາກພາຍໃນແລະພາຍໃນລົດຂອງທ່ານ
 • ການລາຍລະອຽດຂອງຍານພາຫະນະ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນລັກສະນະພິເສດໃດໆທີ່ມີຍານພາຫະນະ.
 • ທີ່ຢູ່ສໍາລັບການຊອກຫາລົດຂອງທ່ານໃນແຜນທີ່ຂອງພວກເຮົາ, ດັ່ງນັ້ນຜູ້ເຊົ່າສາມາດຮູ້ບ່ອນທີ່ພວກເຂົາສາມາດເລືອກເອົາມັນໄດ້.
 • ລາຍລະອຽດການຕິດຕໍ່ຂອງທ່ານ, ດັ່ງນັ້ນຜູ້ເຊົ່າສາມາດຮູ້ວ່າໃຜຈະເຊົ່າຈາກ.
 • ບັນຊີທະນາຄານ, ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາສາມາດໂອນລາຍໄດ້ຂອງທ່ານໃຫ້ທ່ານ.

ລາຄາແພງທີ່ຈະຊື້ແລະລາຄາແພງເພື່ອຮັກສາ; ລົດແມ່ນການລົງທຶນທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງ.

ລົດຫຼຸດລົງໃນມູນຄ່າໂດຍຄວາມໄວສູງ, ໄວກວ່າການຄອບຄອງອື່ນໆທີ່ພວກເຮົາເປັນເຈົ້າຂອງ.

Rent a Car Club ສະຫນອງເວທີທີ່ເຈົ້າຂອງລົດສາມາດຫາເງິນທີ່ມີຍານພາຫະນະຂອງພວກເຂົາຢ່າງປອດໄພແລະສະດວກໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາປະຕິບັດການສັບສົນເຊັ່ນ: ການປະກັນໄພ.

Rent a Car Club ມີຜົນປະໂຫຍດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ສໍາລັບເຈົ້າຂອງລົດ:

 • ມັນບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງເຂົ້າຮ່ວມແລະທ່ານສາມາດຮັກສາລົດຂອງທ່ານໄວ້ໃຫ້ທ່ານໄດ້ຕາມທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.
 • ພວກເຮົາຮັບປະກັນການເຊົ່າທັງຫມົດ.
 • ທ່ານກໍານົດລາຄາທີ່ທ່ານຕ້ອງການເຊົ່າລົດຂອງທ່ານ.
 • ບໍ່ມີຄໍາຫມັ້ນສັນຍາຂັ້ນຕ່ໍາ, ແລະທ່ານເລືອກຜູ້ທີ່ສາມາດເຊົ່າລົດຂອງທ່ານ, ໃນເວລາທີ່ພວກເຂົາສາມາດເຊົ່າແລະດົນປານໃດ.
 • ພວກເຮົາຄັດຕິດຜູ້ຂັບຂີ່ທັງຫມົດກ່ອນທີ່ພວກເຂົາສາມາດຂໍເດີນທາງກັບລົດຂອງທ່ານໄດ້.
 • ການຈ່າຍເງິນທີ່ປອດໄພແລະຫມັ້ນໃຈ.
 • ທ່ານຈະໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຊຸມຊົນທີ່ມີຄວາມກ້າວຫນ້າທາງດ້ານປະຊາຊົນທັງຫມົດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກເສດຖະກິດທີ່ແບ່ງປັນ.
 • ການແລກປ່ຽນລົດຂອງທ່ານກັບຄົນອື່ນແມ່ນວິທີທີ່ດີທີ່ຈະນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນແບບວິທີທີ່ສະຫລາດ, ຊ່ວຍໂລກໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ.

ການບອກລົດຂອງທ່ານທີ່ມີ Rent a Car Club ທ່ານຕ້ອງເປັນເຈົ້າຂອງແລະເຈົ້າຫນ້າທີ່ຈົດທະບຽນຂອງລົດ.

ເງື່ອນໄຂສໍາລັບການມີສິດໄດ້ຮັບລົດ:

 • ເປັນລົດຜູ້ໂດຍສານ
 • ບໍ່ມີບ່ອນນັ່ງຫຼາຍກວ່າ 7 ບ່ອນລວມທັງບ່ອນນັ່ງຂອງຜູ້ຂັບຂີ່
 • ມີພາສີທາງທີ່ຖືກຕ້ອງ
 • ມີນະໂຍບາຍປະກັນໄພປະຈໍາປີ
 • ບໍ່ຄວນນໍາໃຊ້ລົດສໍາລັບການຂົນສົ່ງສິນຄ້າຫຼືປະຊາຊົນ.
 • ເຂົ້າຮ່ວມເງື່ອນໄຂພື້ນຖານເຊັ່ນ: ການເຮັດຄວາມສະອາດແລະປອດໄພໃນການຂັບຂີ່ແລະໃນສະພາບດີພາຍໃນແລະພາຍນອກ.

ຂໍ້ຄວນລະວັງ: ຖ້າເຈົ້າຂອງລົດບໍ່ປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ລະບຸໄວ້, ລົດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການປະກັນໂດຍນະໂຍບາຍການປະກັນໄພທີ່ສົມບູນແບບຂອງ Viriyah ແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍໃດໆໃນໄລຍະເວລາເຊົ່າຈະອີງໃສ່ເຈົ້າຂອງລົດ.

ທຸກຄົນທີ່ຕ້ອງການເຊົ່າລົດໂດຍຜ່ານ Rent a Car Club ຕ້ອງໃຫ້ຂໍ້ມູນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

 • ມີໃບອະນຸຍາດຂັບຂີ່ທີ່ຖືກຕ້ອງ
 • ບໍ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມໄວຫຼືດື່ມໃນ 5 ປີທີ່ຜ່ານມາ.
 • ບໍ່ມີອຸບັດຕິເຫດເກີນ 2 ເທື່ອໃນ 3 ປີຜ່ານມາ.
 • ຊື່ເຕັມ, ຮູບພາບທີ່ເບິ່ງເຫັນ, ໂທລະສັບແລະທີ່ຢູ່.
 • ຂໍ້ມູນການຈ່າຍເງິນທີ່ຖືກຕ້ອງ.

ບໍ່ມີ, ທາງເລືອກນີ້ບໍ່ມີຢູ່ໃນ Rent a Car Club ເນື່ອງຈາກການຊໍາລະເງິນທັງຫມົດຕ້ອງຖືກນໍາໃຊ້ໃນອອນໄລນ໌ (ໂດຍໃຊ້ພຽງແຕ່ການປ່ອຍສິນເຊື່ອ) ເພື່ອໃຫ້ມີການຈ່າຍເງິນທີ່ຖືກຕ້ອງ.

ການຊໍາລະເງິນໃນເວບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາອອນໄລນ໌ຍັງຮັບປະກັນວ່າລົດໄດ້ຮັບປະກັນໄພຢ່າງເຕັມສ່ວນໃນໄລຍະເວລາເຊົ່າ. ໂດຍບໍ່ມີການນີ້, ການຈອງຂອງທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາວ່າຖືກເຮັດຜ່ານເວທີຂອງພວກເຮົາ. ດັ່ງນັ້ນ, ລົດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການປະກັນໂດຍ Rent a Car Club ແລະໃນກໍລະນີທີ່ມີການລະເມີດຫຼືຄວາມເສຍຫາຍ, Rent a Car Club ບໍ່ສາມາດໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງແລະການຊ່ວຍເຫລືອ, ແຕ່ການປະຕິບັດຕາມ Roadside Assistance ຂອງພວກເຮົາກໍ່ບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້.

ການຈໍາກັດວິທີການຊໍາລະເງິນເພື່ອພຽງແຕ່ບັດເຄຣດິດຍັງເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງນະໂຍບາຍຄວາມປອດໄພຂອງພວກເຮົາ. ໃນເວລາທີ່ຜູ້ເຊົ່າເຂົ້າເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງບັດຂອງພວກເຂົາ, ມັນສາມາດເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຄ່າເຊົ່າຄ່າທໍານຽມຍົກເລີກ, ຄ່າທໍານຽມນໍ້ານໍ້າແລະທໍາຄວາມສະອາດແລະຄ່າປະກັນໄພໃນກໍລະນີທີ່ຈໍາເປັນ.

ທ່ານສາມາດລາຍຊື່ລົດຂອງທ່ານໃນ Rent a Car Club ໄດ້ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ. Rent a Car Club ພຽງແຕ່ໃຊ້ຄ່າບໍລິການ 20% ຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງຫມົດຂອງການເຊົ່າ (ບໍ່ລວມຄ່າບໍລິການຈັດສົ່ງ), ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າຄ່າທໍານຽມ "ຄ່າບໍລິການເຈົ້າຂອງລົດ". ເຈົ້າຂອງລົດໄດ້ຮັບສ່ວນແບ່ງສ່ວນທີ່ເຫຼືອ, 80% ຂອງຈໍານວນທັງຫມົດ.

ຄ່າທໍານຽມນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາຄອບຄຸມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສະຫນອງການປະກັນໄພລົດ, ການແລ່ນແພງຂອງພວກເຮົາ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານກາລະຕະຫຼາດແລະພະນັກງານທີ່ສະຫນັບສະຫນູນ.

ລາຍໄດ້ຈະຖືກໂອນໄປຫາບັນຊີເຈົ້າຂອງລົດໃນເວລາທີ່ເຊົ່າໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ.

ຕົວຢ່າງ

ເຊົ່າ 2 ວັນທີ່ມີລົດທີ່ສະແດງຢູ່ທີ່ 600 ບາດ / ມື້

ລວມຄ່າເຊົ່າ: 2 X 600 ບາດ = 1,200 ບາດ

ຄ່າບໍລິການເຈົ້າຂອງລົດໃຫຍ່ = 240 ບາດ

ລາຍໄດ້ລວມ = 960 ບາດ

Rent a Car Club ໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍປະກັນໄພສະເພາະໃດຫນຶ່ງເພື່ອໃຫ້ກວມເອົາຍານພາຫະນະຂອງທ່ານໃນໄລຍະເວລາທີ່ມັນຖືກເຊົ່າກັບພວກເຮົາຖ້າຫາກວ່າມັນເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຕ້ອງການທັງຫມົດທີ່ຈະຖືກລະບຸ. ການປົກຫຸ້ມຂອງການປະກັນໄພນີ້ແທນການປະກັນໄພລົດທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ (ທີ່ທ່ານຕ້ອງມີກົດຫມາຍໃນກໍລະນີໃດກໍ່ຕາມ), ການເປີດໃຊ້ເວລາຂອງການແລກປ່ຽນທີ່ສໍາຄັນແລະການປ່ຽນແທນການປະກັນໄພລົດຂອງທ່ານໃນໄລຍະເວລາຂອງການເຊົ່າ.

ຖ້າສິ່ງທີ່ໂຊກຮ້າຍເກີດຂື້ນໃນເວລາທີ່ທ່ານເຊົ່າລົດຂອງທ່ານທີ່ມີ Rent a Car Club, ພວກເຮົາເຊື່ອວ່ານະໂຍບາຍການປະກັນໄພຂອງທ່ານບໍ່ຄວນຈະຖືກຮັບຜົນກະທົບ - ການຮ້ອງຂໍໃດໆໃນເວລາເຊົ່ານັ້ນແມ່ນກົງກັນຂ້າມກັບນະໂຍບາຍຂອງພວກເຮົາ.

ນະໂຍບາຍການຮັບຜິດຊອບຂອງພວກເຮົາປົກປ້ອງທ່ານຕໍ່ກັບການຮ້ອງຟ້ອງສໍາລັບການບາດເຈັບແລະຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂື້ນໃນໄລຍະທີ່ເຊົ່າ. ນະໂຍບາຍຂອງພວກເຮົາຍັງປົກປ້ອງຍານພາຫະນະຂອງທ່ານຈາກການສູນເສຍການຕິດຕໍ່ທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນໃນໄລຍະເວລາເຊົ່າ.

ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໃຫ້ຄໍາແນະນໍາກັບບໍລິສັດປະກັນໄພຂອງທ່ານແລະການຊົດເຊີຍທີ່ບໍ່ມີການເອີ້ນຮ້ອງຂອງທ່ານແມ່ນຖືກປົກປ້ອງຢ່າງເຕັມສ່ວນ.

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການກວມເອົາລົດຂອງທ່ານດ້ວຍນະໂຍບາຍການປະກັນໄພຂອງລັດຖະບານຂອງ Viriyah ໃນຂະນະທີ່ມັນຖືກນໍາໃຊ້ແມ່ນຖືກລວມຢູ່ໃນລາຄາເຊົ່າ.

ໃນຖານະເຈົ້າເປັນເຈົ້າຂອງລົດ, ທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມເພື່ອໃຫ້ລົດຂອງທ່ານຖືກຄຸ້ມຄອງໂດຍການປະກັນໄພຂອງພວກເຮົາໃນລະຫວ່າງການເຊົ່າ.

ມີຄໍາຖາມເພີ່ມເຕີມ?

ໄປຍັງຫນ້າ "ຊ່ວຍເຫລືອ"

аєЉаєаєЃаєаєІаєҐаєає

аєаєааєаєаєІаєҐаєаєаЂаєЉаєааєІаєаєааєЄаєаєЎаєљає№аєаЃаєљаєљаѓаєаєЃаєёаєаЂаєаєљаєаєҐаєаЃаєЎааєЃаєаєаєааєаєаєёаєЃаЃаєааєаѓаєаєаєаЂаєаєаає.