×
×

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว Rent a Car Club

คุณจำเป็นต้องยอมรับข้อตกลงก่อนจะเข้าถึงข้อมูลส่วนต่างๆในเว็บไซต์ หากมีข้อสงสัยในเรื่องใดจะอ้างอิงไปถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อตกลงการใช้งาน ดังนั้นหากคุณได้ทำความเข้าใจแล้วและไม่ยอมรับข้อตกลง เราขอให้คุณไม่ใช้บริการเว็บไซต์และไม่รับการบริการใดๆจากเรา

ขอให้ผู้ใช้งานเข้าใจว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณมีความสำคัญต่อ Rent a Car Club และเราจะไม่เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ Rent a Car Club เคารพในความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานทุกคนที่เข้าเว็บไซต์ จึงเก็บข้อมูลเฉพาะส่วนที่มีประโยชน์ต่อผู้ใช้งานและต่อ RentACarClub โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้ใช้งานและอยู่ภายใต้กฎหมายอย่างถูกต้อง

1. ความหมายและคำอธิบาย

ในนโยบายส่วนบุคคลนี้จำเป็นต้องให้ความหมายของคำแต่ละคำไว้อย่างชัดเจน

"บัญชี" หมายถึง กระบวนการจัดการในส่วนของบันทึกรายการส่วนบุคคลผู้ใช้จำเป็นต้อง สร้างบัญชีส่วนตัวของตนเองในเว็บไซต์
"คุกกี้" หมายถึง ข้อมูลขนาดเล็กที่จะถูกส่งไปเก็บไว้ในบราวเซอ์ของคุณ เพื่อทำการเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชม เมื่อคุณเข้าไปชมเว็บไซต์ของเราอีกครั้ง เครื่องก็จะจำได้ว่าท่านเคยเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราแล้ว
"บริการ" หมายถึง บริการการเช่ารถจาก rentacarclub.com ซึ่งเจ้าของคือ บริษัท เร้นท์ อะ คาร์ คลับ จำกัด
"เว็บไซต์" หมายถึง แหล่งเก็บข้อมูลและสื่อประสมต่างๆ เช่น ข้อความ ภาพ เป็นต้น ซึ่งข้อมูลทั้งหมดล้วนเกี่ยวกับrentacarclub.com
"พวกเรา/เรา/ของเรา" หมายถึง บริษัท เร้นท์ อะ คาร์ คลับ จำกัด (ซึ่งอยู่ภายใต้เลขที่ใบอนุญาต 0205560010403) สำนักงานตั้งอยู่ที่ 64/70 หมู่12 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

2. เกี่ยวกับเรา

เว็บไซต์ RentACarClub.co เป็นบริษัทภายใต้ บริษัท เร้นท์ อะ คาร์ คลับ จำกัด  (ซึ่งอยู่ภายใต้เลขที่ใบอนุญาต 0205560010403) สำนักงานตั้งอยู่ที่ 64/70 หมู่12 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

3. การเก็บข้อมูลส่วนตัว

การสร้างบัญชีส่วนตัวของท่าน จะช่วยให้เราเข้าใจท่านมากขึ้นและสามารถช่วยแก้ไขปัญหาให้กับท่านได้อย่างรวดเร็วเมื่อมีเหตุขัดข้อง ท่านจำเป็นต้องกรอกข้อมูลของท่านให้กับเรา ซึ่งจำเป็นต้องมี ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด เพศ ชื่อบริษัทที่คุณทำงานอยู่ เบอร์ติดต่อ อีเมล ที่อยู่อาศัย ความชอบของท่าน สิ่งที่สนใจ ข้อมูลทางด้านการเงิน เช่น เลขบัตรเครดิตหรือเดบิต ทางเราจะเก็บข้อมูลของท่านในเว็บไซต์โดยอัตโนมัติ

เว็บไซต์ของเราได้เก็บข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลทางด้านการเงิน ข้อมูลส่วนตัว เช่น รายละเอียดเกี่ยวกับใบขับขี่ และข้อมูลอื่นๆ โดยข้อมูลทุกอย่างที่คุณให้กับเราต้องเป็นความจริง ที่สำคัญต้องเป็นข้อมูลปัจจุบัน นอกจากนี้เราอาจนำข้อมูลส่วนตัวของคุณไปประกอบกับข้อมูลที่ได้รับมาจากแหล่งอื่นๆอีกด้วย เพื่อให้เราเข้าใจคุณมากขึ้น

ในกรณีที่คุณลบบัญชีออกจากเว็บไซต์ของเรา ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้ระยะหนึ่ง เพื่อป้องกันเหตุการณ์ไม่โปร่งใสที่อาจจะเกิดขึ้นได้

นอกเหนือจากที่กล่าวมานี้ทางเราอาจจะขอข้อมูลของคนรอบตัวคุณ เช่น เบอร์ติดต่อของเพื่อนที่คุณส่งอีเมลไปหาบ่อยๆ เพื่อที่ทางเราจะได้พัฒนาบริการให้ดีขึ้น ข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บเป็นความลับ และจะไม่มีการส่งต่อข้อมูลส่วนตัวของท่านให้กับบริษัทอื่นๆ

การเข้าชมเว็บไซต์ในแต่ละครั้งของคุณ ทางเราจะไม่บันทึกวันเวลาและจำนวนครั้งที่คุณเข้าชม นอกจากนี้ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลของคุณ หากคุณไม่ได้แจ้งว่าเป็นข้อมูลส่วนตัว

4. จุดประสงค์ของการเก็บข้อมูล

ข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมจากคุณจะถูกใช้เฉพาะกรณีดังนี้:

 • เพื่อลงทะเบียนสมาชิกในระบบ
 • เพื่อให้สิทธิ์คุณในการจัดระเบียบบัญชี เรียกใช้บริการมอเตอร์ไซค์รับจ้าง และตรวจสอบข้อมูลการเดินทางผ่านแอพพลิเคชั่น
 • เพื่อใช้ดำเนินการโอนถ่ายข้อมูลที่สำคัญให้ผู้ใช้ เช่น ใบเสร็จรับเงินหลังการเดินทาง
 • เพื่อส่งข้อมูลความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับแอปพลิเคชั่นและบัญชีให้คุณอย่างสม่ำเสมอ
 • เพื่อให้ระบบเก็บรายละเอียดความเคลื่อนไหวของคุณตลอดการเดินทาง
 • เพื่อพัฒนาเว็บไซต์และปรับปรุงการบริการให้ดียิ่งขึ้น
 • เพื่อจัดการระบบบัญชีผู้ใช้งาน
 • เพื่อพัฒนาศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
 • เพื่อให้ทุกการเดินทางผ่านบริการของเราไม่มีปัญหาใดๆ
 • เพื่อแจ้งให้ทราบถึงโปรโมชั่นและโฆษณาต่างๆ
 • เพื่อส่งอีเมลที่จำเป็น
 • เพื่อคุ้มครองสิทธิ์ของผู้ใช้งานและของบุคคลที่เกี่ยวข้อง

เมื่อคุณได้ลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชีแล้ว ข้อมูลอีเมลของคุณจะถูกบันทึกไว้ในฐานระบบของเราและของผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง โดยจะถูกส่งผ่านไปยังส่วนต่างๆของระบบและส่งข่าวใหม่ อัพเดทต่างๆ รวมถึงการเปลี่ยนแปลง จากนั้นจะส่งอีเมลให้คุณ หากไม่ต้องการข้อมูลใดๆสามารถยกเลิกการรับข้อมูลได้ทุกเมื่อ

ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บรวบรวมไว้เป็นความลับตามกฎหมายของประเทศไทย

ด้วยการยินยอมในข้อตกลงของคุณ (โดยยังอยู่ภายใต้กฎหมาย) เราอาจใช้ข้อมูลของคุณเพื่อจุดประสงค์ทางการตลาด ซึ่งอาจรวมไปถึงการติดต่อคุณผ่านทางอีเมล และ/หรือโทรศัพท์ และ/หรือข้อความ และ/หรือเฟสบุ้ค และ/หรือวอทส์แอป เพื่อส่งข่าวและโปรโมชั่นต่างๆทีเกี่ยวข้องกับสินค้าและ/หรือการบริการของเรา อย่างไรก็ตาม ทุกการส่งต่อข้อมูลจะอยู่ภายใต้ความรับผิดของเรา เพื่อเป็นการยืนยันว่าเราจะคุ้มครองสิทธิของคุณอย่างเต็มความสามารถ

โฆษณาใดๆที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของเราจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับ "โฆษณาเฉพาะกลุ่ม" ซึ่งหมายความว่าจะใช้ข้อมูลจากความสนใจของคุณ โดยความสนใจของคุณจะอ้างอิงจากคุกกี้ที่เราได้อธิบายไว้ คุณสามารถควบคุมข้อมูลส่วนนี้ได้โดยเปลี่ยนการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวในเว็บเบราเซอร์ของคุณ โปรดเข้าใจว่าเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงความสนใจและข้อมูลของคุณ แต่เรารวบรวมแล้วนำมาอ้างอิงเพื่อให้ตรงต่อความข้อการของคุณมากที่สุด

ข้อมูลทางด้านการเงินจะถูกรวบรวมและรายงานให้ผู้ใช้งานได้ทราบถึงสินค้า บริการ และค่าธรรมเนียมต่างๆทุกครั้งที่มีการอัพเดทหรือเปลี่ยนแปลง โดยผู้ให้บริการจะส่งใบเสร็จรับเงินให้โดยอ้างอิงจากการจัดเก็บข้อมูลของระบบ

ประวัติการเดินทางจะถูกใช้เพื่อรับการบริการและประกันการเดินทางจากเรา

5. ปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณ

ก่อนที่ทางเราจะให้บริการได้ คุณจำเป็นที่จะต้องสมัครลงทะเบียน อ่านข้อตกลงให้ถี่ถ้วนก่อนทำการตอบตกลง และส่งข้อมูลที่ทางเราได้ระบุไว้ ได้ผ่านทางเว็บไซต์ หลังจากนั้นเราจะทำการเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณเป็นอย่างดี และมิได้มีการนำไปเผยแพร่ใดๆทั้งสิ้น แต่เพื่อพัฒนาบริการของเราให้ดีขึ้น เช่น ใส่ข้อมูลชื่อและที่อยู่ สำหรับการส่งพัสดุ ในกรณีนี้จำเป็นที่จะนำข้อมูลของคุณไปให้บริษัทหรือบุคคลที่เราได้ทำการจ้าง ซึ่งทำให้คุณพึงพอใจและได้รับประโยชน์สูงสุด ถึงแม้ว่าทางบริษัทของเราจะนำข้อมูลของคุณไปเผยแพร่ แต่เราก็ได้ทำสัญญากับบริษัทที่ทำงานร่วมกับเรา ว่าจะไม่มีการนำข้อมูลไปใช้กรณีอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงานเด็ดขาด และเราสามารถทำการฟ้องร้องบริษัทที่เราจ้างได้ หากมีการละเมิดสัญญา นอกจากนี้ข้อมูลสำคัญ ยกตัวอย่างเช่น ประวัติทางด้านการเงิน เราจะทำการส่งข้อมูลเหล่านี้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตที่มีระบบป้องกันความปลอดภัยอย่างเข้มงวด และผู้ที่มีรหัสผ่านเท่านั้นที่จะสามารถเข้าไปอ่านข้อมูลเหล่านี้ได้

อย่างไรก็ตามการส่งหรือเก็บข้อมูลในอินเทอร์เน็ต ไม่สามารถรับประกันได้อย่างแน่นอนว่าจะไม่มีการแฮ็กข้อมูลเกิดขึ้น เพราะในกระบวนการส่งข้อมูลหรือกระบวนการจัดการด้านความปลอดภัยในระบบของคุณอาจไม่มีความมั่นคงเพียงพอ ทำให้มีการโจรกรรมข้อมูลก่อนหน้านี้แล้วก็ได้

เพื่อป้องกันเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์นี้ ทางเราขอแนะนำให้คุณทำตามกระบวนการและข้อตกลงของเรา นอกจากที่กล่าวมานี้ เมื่อมีหมายศาลหรือในกรณีที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย เราขอสงวนสิทธิ์ในการส่งข้อมูลของคุณให้กับทางรัฐบาลโดยไม่ทำการแจ้งล่วงหน้า

6. เปลี่ยนผู้ถือหุ้นหรือกรรมการผู้มีอำนาจ

เมื่อบริษัทมีการขยายตัวหรือต้องปิดกิจการลง ทางเราจำเป็นที่ต้องขายบริษัทให้กับบริษัทอื่น ข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งไปยังบริษัทที่จะทำหน้าที่แทนเราโดยทันที นอกจากนี้เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะแจ้งล่วงหน้าให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนผู้ถือหุ้นของบริษัท

7. การควบคุมข้อมูล

หลังจากที่คุณได้ทำการส่งข้อมูลมาให้กับเราผ่านทางเว็บไซต์แล้ว คุณสามารถที่จะขอรับสำเนาข้อมูลทั้งหมดที่คุณส่งมาจากเราได้ อีกทั้งการเลิกรับข่าวสารที่เราส่งให้คุณในอีเมล คุณก็มีสิทธิ์ที่จะเลิกรับบริการนี้

8. คุ้กกี้

เมื่อคุณเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา คุ้กกี้จะทำการจัดเก็บข้อมูลของผู้แวะเข้ามาเยี่ยมชม และจัดเก็บข้อมูลของสมาชิกแต่ละท่านเพื่อใช้ในนำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการให้ตรงตามความต้องการของแต่ละท่านมากที่สุด ซึ่งคุกกี้เหล่านี้จะเริ่มเก็บข้อมูลหลังจากที่ท่านใส่รหัสผ่านของสมาชิก และจะหยุดการจัดเก็บข้อมูลเมื่อท่านออกจากรหัสผ่านหรือออกจากระบบ เราได้ตรวจสอบแล้วว่าคุ้กกี้จะไม่สร้างอันตรายต่อคอมพิวเตอร์ของคุณ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถปิดการทำงานของคุ้กกี้ได้โดยตั้งค่าเว็บเบราเซอร์ของคุณ แต่เว็บไซต์ของเราจะทำงานได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ

เว็บไซต์ของเราใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยอ้างอิงสถิติจาก Google, Hotjar และเว็บไซต์อื่นๆ เพื่อให้ระบบปฎิบัติการมีเสถียรภาพมากขึ้น ทำให้เราทราบได้ว่าผู้ใช้งานมีจำนวนเท่าไรและใช้เว็บไซต์เพื่อจุดประสงค์ใดมากที่สุด คุ้กกี้จะทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปิดเว็บไซต์ และถูกตรวจสอบแล้วว่าใช้เพื่อพัฒนาเว็บไซต์เท่านั้น

คุ้กกี้ถูกใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ครั้งแรกที่คุณเข้าเว็บไซต์ และหากคุณปิดคุ้กกี้ เราจะไม่สามารถรวบรวมข้อมูลได้ แต่คุณสามารถกลับมาเปิดใหม่ได้อีกครั้งในภายภาคหน้า

9. ข้อมูลที่ถูกส่งมาโดยเด็กอายุต่ำกว่า 14 ปี

ในการใช้บริการของเรา เราถือว่าคุณเป็นผู้ใหญ่ที่มีสิทธิ์ในส่วนของการขอใช้บริการและให้ข้อมูลต่างๆแก่เรา แต่ถ้าหากข้อมูลที่ได้รับเป็นข้อมูลที่ถูกกรอกโดยเด็กอายุต่ำกว่า14 ปีที่ไม่ได้รับอนุญาตให้กรอกข้อมูลเรานี้ ทางเราจะไม่ขอรับผิดชอบหากเกิดข้อผิดพลาดประการใดก็ตาม

10. ติดต่อเรา

หากคุณมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับข้อตกลงนี้ โปรดติดต่อเราผ่านทางอีเมล rentacarclub.co@gmail.com

คำถามที่คุณส่งมา ทางเราขอแนะนำว่าให้เขียนมาอย่างชัดเจน เพื่อที่เราจะได้ตอบคำถามของคุณได้อย่างถูกต้อง

บริษัท เร้นท์ อะ คาร์ คลับ จำกัด จดทะเบียนภายใต้เลข 0205560010403

ที่อยู่ของบริษัท 64/70 หมู่ 12 หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี

แก้ไขเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560

ค้นหารถเช่า

ค้นหารถเช่าในกรุงเทพ และจังหวัดอื่นทั่วไทย

แจ้งปัญหา