×
×

ជំនួយម្ចាស់រថយន្ត

របៀបដើម្បីបើកការទាមទារ?

ប្រសិនបើអ្នកមានបំណងបើកការទាមទារអ្នកត្រូវរាយការណ៏បញ្ហាទៅ Rent a Car Club ដោយផ្ញើអ៊ីម៉ែលមកកាន់ support@rentacarclub.com ក្នុងរយៈពេល 24 ម៉ោងចាប់ពីចុងបញ្ចប់នៃការជួលនិងផ្តល់ឯកសារចាំបាច់ទាំងអស់:

  • ទទួលយកកិច្ចព្រមព្រៀងជួលដែលបានចុះហត្ថលេខាដោយម្ចាស់និងអ្នកជួល។
  • បញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងជួលដែលបានចុះហត្ថលេខាដោយម្ចាស់និងអ្នកជួល។
  • ប័ណ្ណបើកបររបស់អ្នកជួល។

អាស្រ័យលើប្រភេទនៃពាក្យបណ្តឹង (ឧទាហរណ៍: ការខូចខាតការត្រឡប់មកវិញយឺតការជូនដំណឹងពីការពិន័យ ... ) Rent a Car Club ត្រូវការឯកសារជាក់លាក់មួយចំនួន។ ឯកសារទាំងនេះនឹងត្រូវបានប្រើជាភស្តុតាងហើយនឹងជួយក្រុមរបស់យើងក្នុងការកំណត់ថាតើនរណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតឬបន្ទុកបន្ថែម។

សំខាន់: នៅពេលដែលការទាមទារត្រូវបានបើកអ្នកត្រូវផ្តល់ឱ្យយើងទាំងអស់នូវភស្តុតាងនិង / ឬលិខិតឆ្លងដែនដែលបានស្នើសុំក្នុងរយៈពេល 5 ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ។ ការខកខានមិនបានធ្វើបែបនេះនឹងត្រូវបានយល់ថាជាការដកពាក្យបណ្តឹង។

бћљбћЂбћљбћђбћбћбџбћЏ

бћџбџбћњбџбћбћљбћЂбћЂбћбћљбћбћЅбћбћљбћђбћбћбџбћЏбћЉбџЏбћбџбћўбћҐбћЏбћЃбџбћбџбџбћбџбћЂбџбћбћбћбћбћёбћЂбџбћљбћбћбћбћбћбћЂбћЂбћбћџбћјбћбџбћбћёбћЏбџбћбџбћљбћбџбћбћёбћЂбћбџбћбџбћбћбџбћЂбџбћбћбћбћбџбћљбћбџЃбћџбћђбџѓбџ

Bug Report