×
×

ເຈົ້າຂອງລົດ

ຍານພາຫະນະຕ້ອງມີພາສີທີ່ທັນສະໄຫມ?

ແມ່ນແລ້ວ. ຍານພາຫະນະຕ້ອງມີພາສີຈ່າຍໃຫ້ລະບຸໄວ້.