×
×

ជំនួយម្ចាស់រថយន្ត

តើរថយន្តត្រូវមានពន្ធទាន់សម័យមែនទេ?

បាទ។ យានយន្តត្រូវមានពន្ធដែលត្រូវបានចុះបញ្ជី។

រករថយន្ត

ស្វែងរកការជួលរថយន្តដ៏ល្អឥតខ្ចោះនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកឬសូម្បីតែគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសថៃ។

Bug Report