×
×

เจ้าของรถ

รถที่จะปล่อยให้เช่าต้องเสียภาษีรถยนต์ล่าสุดหรือไม่

แน่นอน คุณต้องชำระภาษีรถยนต์ก่อนที่จะลงรายการปล่อยรถเช่า

แจ้งปัญหา