×
×

ผู้เช่า

หากฉันเกิดอุบัติเหตุ ฉันต้องรับผิดชอบอะไรบ้าง

หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในขณะที่ผู้เช่าใช้รถของ Rent A Car Club กฎหมายจราจรไทยระบุว่า ผู้ขับขี่มีหน้าที่ต้องหยุด รายงานอุบัติเหตุ และให้ข้อมูลหรือเอกสาร

ถ้าหาก คุณเป็นผู้เช่าและคุณมีส่วนร่วมในอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยรถของ Rent A Car Club และเกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งอย่าง :

  • คนหนึ่งคนใด (นอกเหนือจากคนขับ) ได้รับบาดเจ็บ 
  • ยานพาหนะอื่นหรือทรัพย์สินอื่นเสียหาย
  • สัตว์บนท้องถนนหรือสัตว์ในรถคันอื่นได้รับบาดเจ็บ (แต่ไม่ใช่สัตว์ในรถของ Rent A Car Club)
  • สิ่งของต่าง ๆ เช่น โคมไฟถนน, โคมไฟสนาม, ป้ายถนน, หรือสิ่งของบนถนนอื่น ๆ เกิดความเสียหาย
  • กฏหมายระบุว่าผู้ขับขี่ต้องหยุดและอยู่ในที่เกิดเหตุในระยะเวลาอันสมควร 

ผู้เช่าต้องระบุหมายเลขทะเบียนรถยนต์, ชื่อเจ้าของรถยนต์และที่อยู่ และชื่อและที่อยู่ของผู้เช่าเองให้กับคนที่มีเหตุอันสมควรในการขอรายละเอียดเหล่านั้น

หากต้องการค้นหาที่อยู่เจ้าของรถและชื่อเต็ม โปรดตรวจสอบสัญญาเช่า ในกรณีที่มีการบาดเจ็บใด ๆ เกิดขึ้นกับบุคคลอื่น ผู้เช่าจำเป็นต้องยื่นหนังสือรับรองการประกันภัยที่เราให้ไว้

ในฐานะที่เป็นผู้เช่า เราขอแนะนำให้คุณอธิบายแก่บุคคลที่สามว่าควรใช้ประกันภัยรถยนต์ของ Rent A Car Club ในกรณีที่มีการเรียกร้องค่าเสียหาย (แทนการใช้ประกันรถยนต์ของเจ้าของรถซึ่งสัมพันธ์กับหมายเลขทะเบียนรถ)

ผู้เช่าควรจำไว้ว่าในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ กฎหมายในประเทศไทยระบุว่าคุณต้องรอให้บริษัทประกันภัยมาตรวจประเมินอุบัติเหตุ หากคุณไม่ปฏิบัติตาม บริษัทประกันภัยจะไม่คุ้มครองคุณในอุบัติเหตุนั้น ๆ และเราขอให้คุณแจ้งให้ Rent A Car Club ทราบโดยเร็วที่สุด (ภายในเวลาน้อยกว่า 24 ชั่วโมงหลังจากเกิดอุบัติเหตุ)

เราจะรับทราบรายละเอียดที่เกี่ยวข้องและช่วยคุณในการจัดทำรายงานของตำรวจตามความเหมาะสม และแนะนำพวกเขาและเจ้าของรถผ่านขั้นตอนการรายงานอุบัติเหตุ

ค้นหารถเช่า

ค้นหารถเช่าในกรุงเทพ และจังหวัดอื่นทั่วไทย

แจ้งปัญหา