×
×

ជំនួយអ្នកជួល

តើខ្ញុំទទួលខុសត្រូវអ្វីខ្លះប្រសិនបើខ្ញុំមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍?

ប្រសិនបើមានឧបទ្ទវហេតុមួយខណៈពេលអ្នកជួលកំពុងប្រើរថយន្ត Rent a Car Club ច្បាប់ចរាចរណ៍ថៃចែងថាអ្នកបើកបរមានកាតព្វកិច្ចបញ្ឈប់រាយការណ៍គ្រោះថ្នាក់និងផ្តល់ព័ត៌មានឬឯកសារ។

ប្រសិនបើក្នុងនាមជាអ្នកជួលអ្នកត្រូវចូលរួមក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាមួយរថយន្ត Rent a Car Club ហើយមួយឬច្រើននៃការកើតឡើងដូចខាងក្រោម:

  • អ្នកណាម្នាក់ (ក្រៅពីអ្នកបើកបរ) ត្រូវរបួស
  • រថយន្តផ្សេងទៀតឬទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងទៀតត្រូវបានខូចខាត
  • សត្វនៅលើផ្លូវឬក្នុងឡានផ្សេងទៀតត្រូវរងរបួស (ប៉ុន្តែមិនមែនជាសត្វនៅក្នុងរថយន្ត Rent a Car Club)
  • វត្ថុដូចជាអំពូលផ្លូវផ្លោកផ្លាកសញ្ញាផ្លូវឬគ្រឿងសង្ហារឹមតាមដងផ្លូវធម្មតាផ្សេងទៀតត្រូវបានខូចខាត
  • ច្បាប់ចែងថាអ្នកបើកបរត្រូវឈប់ហើយស្នាក់នៅកន្លែងកើតហេតុក្នុងរយៈពេលសមស្រប។

អ្នកជួលត្រូវផ្តល់លេខចុះបញ្ជីយានយន្តឈ្មោះម្ចាស់ផ្ទះនិងអាសយដ្ឋានផ្ទះនិងឈ្មោះនិងអាសយដ្ឋានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ទៅអ្នកដែលមានហេតុផលសមរម្យដើម្បីស្នើសុំព័ត៌មានលម្អិត។

ដើម្បីរកម្ចាស់ផ្ទះនិងអាសយដ្ឋានពេញរបស់ម្ចាស់រថយន្តសូមពិនិត្យមើលកិច្ចព្រមព្រៀងជួល។

នៅកន្លែងណាដែលមានការខូចខាតដល់អ្នកដទៃអ្នកជួលក៏ត្រូវផ្តល់លិខិតបញ្ជាក់ធានារ៉ាប់រងដែលយើងផ្តល់ឱ្យ។

ក្នុងនាមជាអ្នកជួលយើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកពន្យល់ភាគីទីបីថាការធានារ៉ាប់រង Rent a Car Club គួរតែត្រូវបានប្រើក្នុងករណីបណ្តឹងទាមទារសំណង (ជំនួសឱ្យការធានារ៉ាប់រងរថយន្តរបស់ម្ចាស់ដែលភ្ជាប់ទៅនឹងលេខផ្លាករបស់រថយន្ត) ។

អ្នកជួលគួរតែចងចាំថាក្នុងករណីដែលមានគ្រោះថ្នាក់គឺច្បាប់នៅប្រទេសថៃដែលអ្នកត្រូវតែរង់ចាំក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងមកវាយតម្លៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយការខកខានមិនគោរពមានន័យថាពួកគេនឹងមិនគ្របដណ្តប់គ្រប់ឧប្បត្តិហេតុឡើយ។ យើងនឹងស្នើសុំឱ្យអ្នកប្រាប់ Rent a Car Club ឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើបាន (ក្នុងរយៈពេលតិចជាង 24 ម៉ោងពីឧបទ្ទវហេតុ) ។

យើងនឹងទទួលបានពត៌មានលំអិតដែលពាក់ព័ន្ធនិងជួយអ្នកក្នុងការដាក់របាយការណ៍របស់ប៉ូលីសប្រសិនបើចាំបាច់ហើយណែនាំពួកគេនិងម្ចាស់រថយន្តតាមរយៈដំណើរការរាយការណ៍អំពីឧប្បត្តិហេតុ។

бћљбћЂбћљбћђбћбћбџбћЏ

бћџбџбћњбџбћбћљбћЂбћЂбћбћљбћбћЅбћбћљбћђбћбћбџбћЏбћЉбџЏбћбџбћўбћҐбћЏбћЃбџбћбџбџбћбџбћЂбџбћбћбћбћбћёбћЂбџбћљбћбћбћбћбћбћЂбћЂбћбћџбћјбћбџбћбћёбћЏбџбћбџбћљбћбџбћбћёбћЂбћбџбћбџбћбћбџбћЂбџбћбћбћбћбџбћљбћбџЃбћџбћђбџѓбџ

Bug Report