×
×

ผู้เช่า

ถ้าเจ้าของรถมาสายหรือไม่ปรากฏตัวเมื่อถึงเวลาเช่า ควรทำอย่างไร

เจ้าของรถควรมอบกุญแจและรถยนต์แก่ผู้เช่าตามเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาเช่า ถึงแม้ว่าจะมีระยะเวลาผ่อนผัน 1 ชั่วโมง

ในกรณีที่ เจ้าของรถมาสายเกินระยะเวลาผ่อนผันการส่งมอบรถ Rent A Car Club จะคืนเงินค่าเช่าทั้งหมดให้แก่ผู้เช่า แต่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียอื่น ๆ นี่คือนโยบายที่เราระบุไว้

ค้นหารถเช่า

ค้นหารถเช่าในกรุงเทพ และจังหวัดอื่นทั่วไทย

แจ้งปัญหา