×
×

เจ้าของรถ

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าผู้เช่าเกิดอุบัติเหตุ

หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในขณะที่ผู้เช่าใช้รถของทาง Rent A Car Club กฎหมายจราจรของไทยระบุว่าคนขับมีหน้าที่ต้องหยุดรายงานอุบัติเหตุและให้รายละเอียดข้อมูลหรือเอกสาร

ในกรณีที่คุณเป็นเจ้าของรถ หากผู้เช่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยรถยนต์ของทาง Rent A Car Club และเกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งข้อ :

  • คนหนึ่งคนใด (นอกเหนือจากคนขับ) ได้รับบาดเจ็บ 
  • ยานพาหนะอื่นหรือทรัพย์สินอื่นเสียหาย
  • สัตว์บนท้องถนนหรือบนรถคันอื่นได้รับบาดเจ็บ (แต่ไม่ใช่สัตว์ที่อยู่บนรถที่เช่าจากทาง Rent A Car Club) 
  • สิ่งของต่าง ๆ เช่น โคมไฟถนน, โคมไฟสนาม, ป้ายถนน, หรือสิ่งของบนถนนอื่น ๆ เกิดความเสียหาย

กฎหมายระบุว่าผู้ขับขี่ต้องจอดรถและอยู่ในที่เกิดเหตุในระยะเวลาที่เหมาะสม

ผู้เช่าต้องระบุหมายเลขทะเบียนรถยนต์, ชื่อเจ้าของรถยนต์และที่อยู่ และชื่อที่อยู่ของผู้เช่าเองให้กับผู้ที่มีเหตุอันสมควรในการขอรายละเอียดเหล่านั้น ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับรถยนต์และเจ้าของรถยนต์สามารถหาได้จากในใบสัญญาเช่ารถ

ในกรณีที่มีการบาดเจ็บใด ๆ เกิดขึ้นกับบุคคลอื่น ผู้เช่าต้องยื่นหนังสือรับรองการประกันภัยที่เราให้ไว้ เราขอแนะนำให้คุณอธิบายแก่บุคคลที่สามว่าควรใช้ประกันภัยรถยนต์ของทาง Rent A Car Club ในกรณีที่มีการเรียกร้องค่าเสียหาย (แทนการใช้ประกันภัยรถยนต์ของเจ้าของรถซึ่งสัมพันธ์กับหมายเลขทะเบียนรถ)

ผู้เช่ารถควรรายงานอุบัติเหตุให้กับฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น ตำรวจ เป็นต้น ถ้าผู้เช่ารถไม่ได้ให้รายละเอียด ณ ที่เกิดเหตุ บริษัทวิริยะประกันภัยและทาง Rent A Car Club จะไม่คุ้มครองอุบัติเหตุนั้น ตามที่กฎหมายได้ระบุไว้ว่าในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุคุณต้องหยุดในที่เกิดเหตุและติดต่อผู้ให้บริการประกันภัย

ค้นหารถเช่า

ค้นหารถเช่าในกรุงเทพ และจังหวัดอื่นทั่วไทย

แจ้งปัญหา