×
×

ជំនួយម្ចាស់រថយន្ត

អ្វីដែលប្រសិនបើអ្នកជួលនេះមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍?

ប្រសិនបើមានឧបទ្ទវហេតុមួយខណៈពេលដែលអ្នកជួលកំពុងប្រើឡានលេខ Rent a Car Club ច្បាប់ចរាចរណ៍របស់ថៃចែងថាអ្នកបើកបរមានកាតព្វកិច្ចបញ្ឈប់រាយការណ៍គ្រោះថ្នាក់និងផ្តល់ព័ត៌មានឬឯកសារ។

ប្រសិនបើម្ចាស់ផ្ទះជាអ្នកជួលមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាមួយនិងឡានលេខ Rent a Car Club ហើយមួយឬច្រើនទៀតដូចខាងក្រោម:

  • •អ្នកណាម្នាក់ (ក្រៅពីអ្នកបើកបរ) ត្រូវរបួស
  • •រថយន្តផ្សេងទៀតឬទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងទៀតត្រូវបានខូចខាត
  • •សត្វមួយនៅលើផ្លូវឬក្នុងឡានផ្សេងទៀតត្រូវរងរបួស (ប៉ុន្តែមិនមានសត្វនៅក្នុងយានយន្ត Rent a Car Club)
  • •របស់របរដូចជាអំពូលផ្លូវផ្លោកផ្លាកសញ្ញាផ្លូវឬគ្រឿងសង្ហារឹមតាមដងផ្លូវធម្មតាផ្សេងទៀតត្រូវបានខូចខាត

ច្បាប់ចែងថាអ្នកបើកបរត្រូវឈប់និងស្នាក់នៅកន្លែងកើតហេតុក្នុងរយៈពេលសមស្រប។

អ្នកជួលត្រូវផ្តល់លេខចុះបញ្ជីយានយន្តឈ្មោះម្ចាស់ផ្ទះនិងអាសយដ្ឋានផ្ទះនិងឈ្មោះនិងអាសយដ្ឋានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ទៅអ្នកដែលមានហេតុផលសមរម្យដើម្បីស្នើសុំព័ត៌មានលម្អិត។ ព័ត៌មានអំពីរថយន្តនិងម្ចាស់រថយន្តអាចរកបាននៅក្នុងកិច្ចសន្យាជួល។

នៅកន្លែងណាដែលមានការខូចខាតដល់អ្នកដទៃអ្នកជួលត្រូវផ្តល់លិខិតបញ្ជាក់ការធានារ៉ាប់រងដែលយើងផ្តល់។ យើងផ្តល់យោបល់ដល់អ្នកជួលដើម្បីពន្យល់ភាគីទីបីថាការធានារ៉ាប់រងរបស់ Rent a Car Club គួរតែត្រូវបានប្រើក្នុងករណីបណ្តឹងទាមទារសំណង (ជំនួសឱ្យការធានារ៉ាប់រងរថយន្តរបស់ម្ចាស់ដែលភ្ជាប់ទៅនឹងលេខរបស់ឡាន) ។

ភតិកៈក៏ត្រូវរាយការណ៍ពីគ្រោះថ្នាក់ដល់ភាគីសមស្របផងដែរ: ប៉ូលីសប្រសិនបើអ្នកជួលមិនបានផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតនៅកន្លែងកើតហេតុគ្រោះថ្នាក់ Viriyah និង Rent a Car Club នឹងមិននិយាយពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នោះទេដោយសារច្បាប់ចែងថាគ្រោះថ្នាក់ដែលអ្នកត្រូវឈប់នៅកន្លែងកើតហេតុនិងទាក់ទង អ្នកផ្តល់សេវាធានារ៉ាប់រង។

бћљбћЂбћљбћђбћбћбџбћЏ

бћџбџбћњбџбћбћљбћЂбћЂбћбћљбћбћЅбћбћљбћђбћбћбџбћЏбћЉбџЏбћбџбћўбћҐбћЏбћЃбџбћбџбџбћбџбћЂбџбћбћбћбћбћёбћЂбџбћљбћбћбћбћбћбћЂбћЂбћбћџбћјбћбџбћбћёбћЏбџбћбџбћљбћбџбћбћёбћЂбћбџбћбџбћбћбџбћЂбџбћбћбћбћбџбћљбћбџЃбћџбћђбџѓбџ

Bug Report