×
×

เจ้าของรถ

จะเกิดอะไรขึ้นหากผู้เช่ารถได้รับใบค่าปรับหรือใบสั่งในระหว่างการเช่ารถ

หากเจ้าของรถได้รับแจ้งเกี่ยวกับใบค่าปรับหรือใบสั่งในช่วงระยะเวลาที่มีการเช่ารถ ผู้เช่าจะต้องรับผิดชอบในการจ่ายค่าปรับ

ขั้นตอนด้านล่างจะอธิบายถึงวิธีดำเนินการการส่งใบค่าปรับหรือใบสั่งไปยังผู้ขับขี่ที่เป็นผู้โดนค่าปรับหรือใบสั่งนั้น ๆ 

มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ :

  1. บนใบแจ้งค่าปรับหรือใบสั่ง ให้เลือกใช้ชื่อผู้เช่าบนใบแจ้งค่าปรับหรือใบสั่งนั้น (ถ้าไม่มีตัวเลือกให้ ให้ติดต่อผู้ออกใบแจ้งค่าปรับหรือใบสั่งนั้นเพื่อสอบถามว่าต้องทำอย่างไร) 
  2. กรอกรายละเอียดที่จำเป็นเพื่อส่งต่อใบแจ้งค่าปรับหรือใบสั่งในช่องแสดงรายการ รวมถึงกรอกรายละเอียดของผู้ขับขี่ ซึ่งคุณสามารถหารายละเอียดนั้นได้จากใบสัญญาเช่ารถ
  3. อย่าลืมกรอกรายเอียดที่อยู่ของผู้เช่ารถ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ออกใบแจ้งค่าปรับหรือใบสั่งนั้น ๆ สามารถส่งต่อใบแจ้งค่าปรับหรือใบสั่งไปยังผู้เช่าได้
  4. แนบสำเนาใบสัญญาเช่ารถไปด้วย เพื่อเป็นหลักฐานว่าผู้เช่าเป็นผู้ขับขี่รถคันดังกล่าวในช่วงเวลาที่โดนใบสั่งหรือโดนค่าปรับ
  5. ส่งใบแจ้งค่าปรับหรือใบสั่งกลับไปยังผู้ที่ออกใบค่าปรับหรือใบสั่งนั้น ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบแจ้งค่าปรับหรือใบสั่ง (หรือถ้าเป็นไปได้ ให้สแกนเอกสารทั้งหมดข้างต้นแล้วส่งไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้ทางอีเมล)

เราขอให้คุณดำเนินการตามขั้นตอนข้างต้น 14 วันก่อนถึงวันกำหนดชำระ หากเลยวันกำหนดชำระ เจ้าของรถจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น

และเพื่อเป็นการชดเชยความยุ่งยากที่เกิดขึ้น ทางเราจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของคุณเป็นจำนวนเงิน 300 บาท

หมายเหตุ :

* เราแนะนำให้คุณติดต่อผู้เช่ารถเกี่ยวกับค่าปรับหรือใบสั่ง เพื่อให้พวกเขาทราบว่ามีค่าปรับที่พวกเขาต้องชำระ

** เมื่อเอกสารฉบับนี้ถูกส่งไปแล้วคุณไม่จำเป็นต้องติดต่อทาง Rent A Car Club อีก แต่โปรดเก็บหลักฐานใบเสร็จรับเงินและใบสัญญาเช่าไว้

หากผู้เช่าปฏิเสธที่จะจ่ายค่าปรับ ถือเป็นการละเมิดนโยบายของทาง Rent A Car Club ที่พวกเขาได้ยอมรับก่อนหน้านี้ กรุณาแจ้งให้เราทราบโดยการส่งอีเมลมาที่ support@rentacarclub.com และเราจะเรียกเก็บเงินจำนวนดังกล่าวและจะนำเงินไปใส่ไว้ให้ในบัญชีของเจ้าของรถยนต์

ค้นหารถเช่า

ค้นหารถเช่าในกรุงเทพ และจังหวัดอื่นทั่วไทย

แจ้งปัญหา