×
×

เจ้าของรถ

ความรวดเร็วในการตอบกลับและระยะเวลาในการตอบกลับคืออะไร และมันทำงานอย่างไร

ความรวดเร็วในการตอบกลับและระยะเวลาในการตอบกลับคือตัวแปรสองตัวที่มีให้กับรายชื่อรถทั้งหมดภายใต้ชื่อเจ้าของรถ เพื่อแจ้งให้ผู้เช่าทราบถึงความรวดเร็วในการตอบกลับที่เจ้าของรถรายหนึ่งมีในการตอบคำขอเช่ารถจากผู้เช่า

ตัวแปรเหล่านี้คำนวณโดยนับจากความถี่ที่เจ้าของรถตอบคำร้องขอเช่าจากผู้เช่า และมีการอนุมัติ / ปฏิเสธคำขอจองรวดเร็วแค่ไหน นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมการตอบรับคำขอจองทั้งหมดถึงแม้จะเป็นการปฏิเสธพวกเขาจะส่งผลต่ออัตราการตอบกลับและระยะเวลาในการตอบกลับของคุณในเชิงบวก

การรักษาอัตราการตอบกลับและระยะเวลาในการตอบกลับที่ดีสามารถนำพาผู้เช่ามาสู่คุณได้มากขึ้นเนื่องจากผู้เช่าจะพิจารณาตัวแปรทั้งสองตัวนี้เมื่อพวกเขาเลือกที่จะเช่ารถสักคันหนึ่ง

ค้นหารถเช่า

ค้นหารถเช่าในกรุงเทพ และจังหวัดอื่นทั่วไทย

แจ้งปัญหา