×
×

เจ้าของรถ

ฉันสามารถจำกัดระยะทางในการใช้รถในการเช่าแต่ละครั้งได้หรือไม่

แน่นอน คุณสามารถทำได้ คุณสามารถกำหนดระยะทางสูดสุดที่คนขับรถสามารถใช้เมื่อเช่ารถของคุณได้ หลังจากลงทะเบียนรถของคุณคุณสามารถกดเลือกที่ “รถของฉัน”แล้วกดเลือก “จัดการรายการ” และในหน้านั้นคุณจะเห็นเมนูระยะทาง คุณสามารถระบุระยะทางสูงสุดต่อวัน, ต่อสัปดาห์, และต่อเดือนได้

หากผู้เช่าใช้รถเกินระยะทางสูงสุดที่ระบุไว้ในรายละเอียดรายชื่อรถ หลังจากการเช่าสิ้นสุดลงผู้เช่าจะต้องรับผิดชอบชำระค่าธรรมเนียมการใช้รถเกินระยะทางที่จำกัดในระยะทางทุก ๆ กิโลเมตรที่เกินจากที่ระบุไว้ ทาง Rent A Car Club แนะนำให้ทั้งสองฝ่ายพูดคุยแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระยะทางที่เกินมาด้วยตัวเองตอนทำการเช็คเอาท์ โดยให้ผู้เช่ารถชำระเงินค่าปรับจำนวน 10 บาทต่อหนึ่งกิโลเมตรให้กับเจ้าของรถ

ต้องทำอย่างไรถ้าเจ้าของรถและผู้เช่าตกลงกันไม่ได้ในเรื่องของค่าปรับกับระยะทางที่เกินจากที่ระบุไว้?

ในกรณีที่ไม่สามารถตกลงกันได้ ทาง Rent A Car Club สามารถทำหน้าที่เป็นคนกลางระหว่างเจ้าของรถและผู้เช่าได้ คุณจะต้องส่งภาพของสัญญาเช่าที่มีการระบุระยะทางที่จำกัดไว้ซึ่งเซ็นลงนามโดยทั้งสองฝ่ายมาที่ support@rentacarclub.com ทาง Rent A Car Club จะคืนเงินให้กับเจ้าของรถยนต์ผ่านทางบัญชีธนาคารของเจ้าของรถยนต์ 

หมายเหตุ : ทาง Rent A Car Club จะเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมจากผู้เช่าเป็นจำนวน 300 บาทและคุณจะได้รับเงินจำนวน 70% ของจำนวนเงินทั้งหมดของระยะทางที่เกินมา

ค้นหารถเช่า

ค้นหารถเช่าในกรุงเทพ และจังหวัดอื่นทั่วไทย

แจ้งปัญหา