×
×

ជំនួយម្ចាស់រថយន្ត

តើខ្ញុំអាចកំណត់ដែនកំណត់សម្រាប់ការប្រើម្ជុលក្នុងការជួលនីមួយៗបានទេ?

បាទ។ អ្នកអាចកំណត់ចំនួនអតិបរមាដែលអ្នកបើកបរអាចប្រើនៅពេលជួលរថយន្តរបស់អ្នក។ បន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះរថយន្តរបស់អ្នកអ្នកអាចចុចលើ "រថយន្តរបស់ខ្ញុំ" ជ្រើសរើសគ្រប់គ្រងបញ្ជីហើយនៅទីនោះអ្នកនឹងឃើញមែលមីន។ នៅទីនោះអ្នកអាចបញ្ជាក់ពីចំនួនអតិបរមាក្នុងមួយថ្ងៃសប្តាហ៍និងខែ។

ប្រសិនបើអ្នកជួលលើសពីចំនួនអតិបរមាដែលអ្នកបានបញ្ជាក់លើការចុះបញ្ជីរថយន្ដរបស់អ្នកអ្នកជួលត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងការបង់ថ្លៃទឹកប្រាក់លើសពីគីឡូម៉ែត្រនីមួយៗដែលត្រូវបានរាប់បញ្ចូលលើការរាប់បញ្ចូលដែលបានរាប់បញ្ចូលនៅចុងបញ្ចប់នៃការជួល។ Rent a Car Club លើកទឹកចិត្តឱ្យភាគីទាំងពីរដោះស្រាយសេណារីយ៉ូដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រាក់ភ្នាល់ច្រើនពេកដោយខ្លួនឯងនៅការទូទាត់ដោយអ្នកជួលត្រូវចំណាយប្រាក់ 10 បាតក្នុងមួយគីឡូម៉ែត្រលើសពីម្ចាស់រថយន្ត។

ចុះយ៉ាងណាបើយើងមិនយល់ស្របលើប្រាក់សំណងដែលមានលើសគីឡូម៉ែត្រ?

ក្នុងករណីមិនអាចទាក់ទងបានទេ Rent a Car Club អាចដើរតួជាអ្នកកណ្តាលរវាងភាគី។ អ្នកនឹងត្រូវផ្ញើរូបភាពនៃកិច្ចព្រមព្រៀងជួលដែលលើសពីទំហំគីឡូម៉ែត្រត្រូវបានបញ្ជាក់ចុះហត្ថលេខាដោយភាគីទាំងពីរទៅ support@rentacarclub.com ។ Rent a Car Club នឹងសងប្រាក់វិញទៅក្នុងគណនីរបស់ម្ចាស់រថយន្ត។ សូមកត់សម្គាល់ថា Rent a Car Club នឹងគិតលុយទៅអ្នកជួលដែលមានតម្លៃ 300 បាតហើយអ្នកនឹងទទួលបាន 70% នៃតម្លៃសរុបនៃចំនួនទឹកប្រាក់ភ្នាល់បន្ថែម។

бћљбћЂбћљбћђбћбћбџбћЏ

бћџбџбћњбџбћбћљбћЂбћЂбћбћљбћбћЅбћбћљбћђбћбћбџбћЏбћЉбџЏбћбџбћўбћҐбћЏбћЃбџбћбџбџбћбџбћЂбџбћбћбћбћбћёбћЂбџбћљбћбћбћбћбћбћЂбћЂбћбћџбћјбћбџбћбћёбћЏбџбћбџбћљбћбџбћбћёбћЂбћбџбћбџбћбћбџбћЂбџбћбћбћбћбџбћљбћбџЃбћџбћђбџѓбџ

Bug Report