×
×

ຜູ້ເຊົ່າ

ໃນກໍລະນີທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຖືກຈັບໂດຍຕໍາຫຼວດ, ຂ້າພະເຈົ້າຄວນສະແດງເອກສານໃດ?

ໃນກໍລະນີທີ່ທ່ານໄດ້ຖືກຈັບໂດຍຕໍາຫຼວດ, ທ່ານຄວນສະແດງເອກະສານສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ, ເອກະສານລົດແລະສັນຍາເຊົ່າທີ່ໄດ້ເຊັນໂດຍເຈົ້າແລະເຈົ້າຂອງ.

ສັນຍາເຊົ່າແມ່ນເອກະສານທີ່ລະບຸວ່າເຈົ້າຂອງລົດແມ່ນເຊົ່າລົດຂອງພວກເຂົາໃຫ້ເຈົ້າແລະເຈົ້າຖືກປົກຄຸມດ້ວຍການປະກັນໄພ Viriyah ສໍາລັບໄລຍະເວລາຂອງການເຊົ່າ

ເບິ່ງເອກະສານຕິດຕໍ່ດ້ານຮ່າງສໍາລັບຕົວຢ່າງຂອງສັນຍາເຊົ່າ:

ສັນຍາເຊົ່າ Rent a Car Club.pdf

аєЉаєаєЃаєаєІаєҐаєає

аєаєааєаєаєІаєҐаєаєаЂаєЉаєааєІаєаєааєЄаєаєЎаєљає№аєаЃаєљаєљаѓаєаєЃаєёаєаЂаєаєљаєаєҐаєаЃаєЎааєЃаєаєаєааєаєаєёаєЃаЃаєааєаѓаєаєаєаЂаєаєаає.