×
×

ຜູ້ເຊົ່າ

ຂ້ອຍສາມາດໃຊ້ສັດລ້ຽງໃນລົດໄດ້ບໍ?

ນະໂຍບາຍສັດລ້ຽງແມ່ນຫມົດໄປເຖິງເຈົ້າຂອງລົດ. ທ່ານສາມາດກວດເບິ່ງວ່າພວກເຂົາເຈົ້າອະນຸຍາດໃຫ້ມັນຫຼືບໍ່ໂດຍການອ່ານຂໍ້ມູນລົດ. ທ່ານຍັງສາມາດສົນທະນາເລື່ອງນີ້ໄດ້ໂດຍການສົ່ງຂໍ້ຄວາມໄປຍັງເຈົ້າຂອງລົດ.