×
×

ເຈົ້າຂອງລົດ

ຈະເປັນແນວໃດກ່ຽວກັບການລັກ?

ເຈົ້າຂອງລົດຈະຕ້ອງແຈ້ງຕໍາລວດພາຍໃນ 24 ຊົມ ນັບຈາກວັນທີ່ສິ້ນສຸດສັນຍາເຊົ່າທີ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຕາມນະໂຍບາຍການປະກັນຂອງວິລິຍະ

ນະໂຍບາຍການປະກັນໄພຂອງພວກເຮົາຈະຈ່າຍຄືນເຈົ້າຂອງລົດຄ່າມູນຄ່າຕະຫຼາດຍຸຕິທໍາຂອງຍານພາຫະນະຂອງທ່ານ, ຖືກກໍານົດໂດຍຊ່ຽວຊານທີ່ເປັນເອກະລາດ, ລົບອອກເກີນ, ເຊິ່ງຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ໂດຍຜູ້ເຊົ່າ.

аєЉаєаєЃаєаєІаєҐаєає

аєаєааєаєаєІаєҐаєаєаЂаєЉаєааєІаєаєааєЄаєаєЎаєљає№аєаЃаєљаєљаѓаєаєЃаєёаєаЂаєаєљаєаєҐаєаЃаєЎааєЃаєаєаєааєаєаєёаєЃаЃаєааєаѓаєаєаєаЂаєаєаає.