×
×

เจ้าของรถ

หากมีการโจรกรรมรถ รถหาย เกิดขึ้น

เจ้าของรถจะต้องแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจภายใน 24 ชม. นับจากวันที่สิ้นสุดสัญญาเช่าที่ได้รับการคุ้มครองตามนโยบายการประกันของวิริยะ

กรมธรรม์ประกันภัยของเราจะคืนเงินให้กับเจ้าของรถตามมูลค่าตลาดของรถคุณซึ่งถูกกำหนดโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นกลางโดยหักค่าเสียหายส่วนแรกออก เนื่องจากผู้เช่ารถต้องเป็นผู้ชำระค่าเสียหายส่วนแรก

ค้นหารถเช่า

ค้นหารถเช่าในกรุงเทพ และจังหวัดอื่นทั่วไทย

แจ้งปัญหา