×
×

ເຈົ້າຂອງລົດ

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍປະກັນໄພສໍາລັບເຈົ້າຂອງລົດແມ່ນເທົ່າໃດ?

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການກວມເອົາລົດຂອງທ່ານດ້ວຍນະໂຍບາຍການປະກັນໄພຂອງລັດຖະບານຂອງ Viriyah ໃນຂະນະທີ່ມັນຖືກນໍາໃຊ້ແມ່ນຖືກລວມຢູ່ໃນລາຄາເຊົ່າ.

ໃນຖານະເຈົ້າເປັນເຈົ້າຂອງລົດ, ທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມເພື່ອໃຫ້ລົດຂອງທ່ານຖືກຄຸ້ມຄອງໂດຍການປະກັນໄພຂອງພວກເຮົາໃນລະຫວ່າງການເຊົ່າ.

аєЉаєаєЃаєаєІаєҐаєає

аєаєааєаєаєІаєҐаєаєаЂаєЉаєааєІаєаєааєЄаєаєЎаєљає№аєаЃаєљаєљаѓаєаєЃаєёаєаЂаєаєљаєаєҐаєаЃаєЎааєЃаєаєаєааєаєаєёаєЃаЃаєааєаѓаєаєаєаЂаєаєаає.