×
×

ผู้เช่า

ควรทำอย่างไรถ้าเจ้าของรถมาสายในตอนที่ฉันต้องส่งรถคืน

ถ้าเจ้าของรถไม่ปรากฏตัวในสถานที่และในเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ ให้พยายามติดต่อกับเจ้าของรถให้ได้และควรหลีกเลี่ยงการขับรถ เนื่องจากประกันภัยจะไม่คุ้มครองหลังจากระยะเวลาการเช่ารถสิ้นสุดลง หากไม่สามารถติดต่อเจ้าของรถได้ โปรดทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ :

  • จอดรถไว้ในสถานที่ที่ปลอดภัยและถูกกฎหมาย และเก็บกุญแจไว้กับตัวคุณ ถ้าจำเป็นต้องจ่ายค่าที่จอดรถ ให้เก็บใบเสร็จไว้เพื่อให้ทางเราสามารถตรวจสอบได้ในกรณีที่ต้องมีการชำระเงินคืนภายหลัง
  • แจ้งเจ้าของรถยนต์ถึงตำแหน่งที่อยู่ของรถ และตกลงเวลาที่สะดวกสำหรับทั้งสองฝ่ายเพื่อให้เจ้าของรถสามารถไปรับกุญแจรถคืนได้ 

ค้นหารถเช่า

ค้นหารถเช่าในกรุงเทพ และจังหวัดอื่นทั่วไทย

แจ้งปัญหา