×
×

ผู้เช่า

ความรับผิดชอบของฉันเมื่อเช่ารถที่ Rent A Car Club

  • ซื่อสัตย์กับข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้กับ Rent A Car Club และเจ้าของรถ
  • ส่งคืนรถในสภาพที่สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยให้มีระดับน้ำมันเชื้อเพลิงเท่ากับตอนที่คุณได้รับรถ 
  • มีความตรงไปตรงมาในการรับ – ส่งรถ นี่เป็นความรับผิดชอบของเจ้าของรถด้วยเช่นกัน ดังนั้นควรให้ความเคารพซึ่งกันและกัน 
  • ให้เกียรติกับการจองที่คุณจองไว้ การไม่ไปตามนัดถือเป็นปัญหาสำหรับ Rent A Car Club และคุณอาจถูกขอให้ชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  • ให้ความเคารพและซื่อสัตย์กับเจ้าของรถ

ค้นหารถเช่า

ค้นหารถเช่าในกรุงเทพ และจังหวัดอื่นทั่วไทย

แจ้งปัญหา