×
×

เจ้าของรถ

ฉันควรทำอย่างไรหากได้รับรถคืนและพบว่ามีความเสียหายใหม่เกิดขึ้นกับตัวรถ

โชคไม่ดีที่ในบางครั้งอุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้ แต่ทางเราได้จัดทำประกันภัยชั้น 1 ให้แก่ผู้เช่าไว้แล้วเพื่อเป็นการคุ้มครองเจ้าของรถในเรื่องการเงิน กรมธรรม์ประกันภัยที่เราจัดทำให้จะเข้าไปทำงานแทนที่ประกันภัยรถยนต์ของคุณที่มีอยู่แล้ว และจะมีผลในช่วงระยะเวลาที่มีการเช่ารถ

หากรถกลับมาพร้อมกับความเสียหายที่เกิดขึ้นใหม่หลังจากการเช่าสิ้นสุดลง เจ้าของรถต้องกรอกรายงานความเสียหายในหน้า 2 ในหนังสือสัญญาข้อตกลงการเช่าที่ทำไว้กับผู้เช่า ผู้เช่าจะต้องเป็นผู้ชำระค่าเสียหายส่วนแรกจำนวน 3,000 บาทและ/หรือ ผู้เช่าจะต้องเป็นผู้ชำระเงินค่าซ่อมแซมทั้งหมด ถ้าไม่เช่นนั้นประกันภัยที่ทาง Rent A Car Club ทำไว้กับบริษัทวิริยะประกันภัยจะเป็นผู้จ่ายเงินส่วนที่เหลือเอง

ค้นหารถเช่า

ค้นหารถเช่าในกรุงเทพ และจังหวัดอื่นทั่วไทย

แจ้งปัญหา