×
×

ជំនួយម្ចាស់រថយន្ត

រថយន្តវិលត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងការខូចខាតថ្មី។ តើខ្ញុំត្រូវធ្វើអ្វីឥឡូវនេះ?

ជាអកុសលក្នុងករណីកម្រមានគ្រោះថ្នាក់កើតឡើង។ ដើម្បីគ្របដណ្តប់ម្ចាស់រថយន្តហិរញ្ញវត្ថុយើងបានរៀបចំគម្របធានារ៉ាប់រងដ៏ទូលំទូលាយមួយសម្រាប់អ្នកជួល។ ការធានារ៉ាប់រងនេះនឹងជំនួសការធានារ៉ាប់រងរថយន្តដែលមានស្រាប់ដោយជំនួសវាសម្រាប់រយៈពេលជួល។

ប្រសិនបើឡានបានត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងការខូចខាតថ្មីៗនៅចុងបញ្ចប់នៃការជួលនោះម្ចាស់រថយន្តត្រូវតែបំពេញរបាយការណ៍ខូចខាតនៅទំព័រទី 2 នៃកិច្ចព្រមព្រៀងជួលជាមួយអ្នកជួល។ មានថ្លៃហួស 3,000 បាតសម្រាប់អ្នកជួលហើយការជួសជុលទាំងអស់ត្រូវបង់ជូនដោយអ្នកជួល។ បើមិនដូច្នោះទេការធានារ៉ាប់រងរបស់ Rent a Car Club ជាមួយ Viriyah នឹងបង់ប្រាក់ដែលនៅសល់។

бћљбћЂбћљбћђбћбћбџбћЏ

бћџбџбћњбџбћбћљбћЂбћЂбћбћљбћбћЅбћбћљбћђбћбћбџбћЏбћЉбџЏбћбџбћўбћҐбћЏбћЃбџбћбџбџбћбџбћЂбџбћбћбћбћбћёбћЂбџбћљбћбћбћбћбћбћЂбћЂбћбћџбћјбћбџбћбћёбћЏбџбћбџбћљбћбџбћбћёбћЂбћбџбћбџбћбћбџбћЂбџбћбћбћбћбџбћљбћбџЃбћџбћђбџѓбџ

Bug Report