×
×

เจ้าของรถ

จะเกิดอะไรขึ้นถ้ายางรถยนต์รั่วในระหว่างการเช่ารถ

ในกรณีที่ยางรถยนต์โดนเจาะหรือรั่ว ผู้เช่าจะต้องรับผิดชอบต่อยางรถยนต์เหล่านั้น 

หากรถยนต์ไม่มีล้ออะไหล่หรือที่ปะยาง หรือผู้เช่าไม่สามารถขับรถไปที่อู่ซ่อมรถใกล้ ๆ ได้ เจ้าของรถจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับค่าบริการช่วยเหลือฉุกเฉินของรถคันนั้นทั้งหมด

หากเจ้าของรถจำเป็นต้องเปลี่ยนยางสำหรับสองล้อหลังจากยางรถยนต์โดนเจาะ ผู้เช่าจะต้องชำระเงินค่ายางรถยนต์หนึ่งเส้น และ 50% ของค่ายางรถยนต์เส้นที่สอง 

หากยางรั่วเนื่องจากยางรถยนต์อยู่ในสภาพยางที่ผิดปกติ หรือจากการสึกหรอตามปกติของยางรถยนต์ เจ้าของรถยนต์จะต้องรับผิดต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ค้นหารถเช่า

ค้นหารถเช่าในกรุงเทพ และจังหวัดอื่นทั่วไทย

แจ้งปัญหา