×
×

เจ้าของรถ

จะเกิดอะไรขึ้นถ้ารถของฉันพังในระหว่างที่มีการเช่ารถ

หากรถสตาร์ทไม่ติด หรือผู้เช่ามีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องจักรกลของตัวรถ เจ้าของรถจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับค่าบริการช่วยเหลือฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับรถของคุณทั้งหมด

หากมีการใช้รถโดยปกติอย่างถูกวิธีก่อนที่รถจะพัง เจ้าของรถจะต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมในส่วนนี้ แต่ถ้าหากผู้เช่าใช้รถไม่ถูกวิธีและทำให้เกิดความชำรุดความเสียหายในระหว่างเช่ารถ ผู้เช่าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในส่วนนี้

ค้นหารถเช่า

ค้นหารถเช่าในกรุงเทพ และจังหวัดอื่นทั่วไทย

แจ้งปัญหา