×
×

เจ้าของรถ

มีสถานการณ์ใดบ้างที่ฉันอาจโดนปฎิเสธความคุ้มครองจากประกันภัย

เจ้าของรถยนต์อาจถูกยึดกรมธรรม์ประกันภัยของตนเองคืน ในกรณีดังต่อไปนี้ :

  • คุณไม่ได้ทำการตรวจสอบเอกสารของผู้เช่าที่คุณได้รับเพื่อทำการแก้ไขใหม่ในระหว่างการแลกเปลี่ยนกุญแจ คุณจะต้องตรวจสอบใบอนุญาติขับขี่ของคนขับเสมอ
  • คุณไม่กรอกรายละเอียดให้เรียบร้อยและไม่เซ็นสัญญาเช่ากับผู้เช่าทั้งก่อนและหลังการเช่า
  • คุณทำการเรียกร้องการประกันที่เป็นเท็จ
  • รถของคุณไม่มีประกันภัย อย่างน้อยควรมีประกันภัยที่มีความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลที่สาม 
  • คุณรับการชำระเงินค่าเช่าทั้งหมดหรือบางส่วนนอกเว็บไซต์ Rent A Car Club 
  • คุณยอมรับการต่ออายุการเช่ารถโดยไม่ได้ล็อกอินเข้าสู่เว็บไซต์ Rent A Car Club

ค้นหารถเช่า

ค้นหารถเช่าในกรุงเทพ และจังหวัดอื่นทั่วไทย

แจ้งปัญหา