×
×

เจ้าของรถ

กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองอะไรบ้าง

กรมธรรม์ประกันภัยของเราครอบคลุม :

  • ความรับผิดที่มีต่อบุคคลภายนอก และการบาดเจ็บเสียหายส่วนบุคคล
  • การโจรกรรม, ความเสียหายจากอุบัติเหตุ, ความเสียหายที่เกิดจากการปองร้ายและไฟไหม้ โดยจำกัดมูลค่าตามราคาตลาดของรถยนต์ 

ผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าเสียหายส่วนแรก