×
×

ជំនួយម្ចាស់រថយន្ត

តើគោលនយោបាយធានារ៉ាប់រងមានអ្វីខ្លះ?

គោលការណ៍ធានារ៉ាប់រងរបស់យើងគ្រប

  • ការទទួលខុសត្រូវសាធារណៈនិងរបួសផ្ទាល់ខ្លួន
  • ចោរកម្ម, ការខូចខាតដោយចៃដន្យ, ការខូចខាតព្យាបាទនិងអគ្គីភ័យកំណត់ទៅតម្លៃទីផ្សារនៃយានយន្ត។

ការធានារ៉ាប់រងត្រូវបានធ្វើឡើងដោយអ្នកជួល។

រករថយន្ត

ស្វែងរកការជួលរថយន្តដ៏ល្អឥតខ្ចោះនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកឬសូម្បីតែគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសថៃ។

Bug Report