×
×

เจ้าของรถ

ค่าบริการเจ้าของรถยนต์คืออะไร

คุณสามารถลงรายการปล่อยเช่ารถของคุณได้ฟรีที่ Rent A Car Club ทาง Rent A Car Club เก็บค่านายหน้า 20% ของราคาค่าเช่าทั้งหมด (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดส่งรถ) ซึ่งเราเรียกสิ่งนี้ว่า "ค่าบริการเจ้าของรถยนต์" เจ้าของรถยนต์จะได้รับเงินส่วนที่เหลือทั้งหมด ซึ่งคิดเป็นจำนวน 80% ของราคาค่าเช่าทั้งหมด

เงินค่าบริการส่วนนี้ทางเราจะใช้เป็นค่าใช้จ่ายในเรื่องการเสนอประกันภัยรถยนต์, การใช้แพลตฟอร์มการจองออนไลน์, ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด, และค่าใช้จ่ายสำหรับพนักงานฝ่ายสนับสนุนของเรา

รายได้จะถูกโอนไปยังบัญชีของเจ้าของรถเมื่อการเช่าสิ้นสุดลงแล้ว 

ตัวอย่าง :

เช่ารถ 2 วัน ในราคาค่าเช่า 600 บาทต่อวัน

ราคารวม คือ 2 คูณ 600 เท่ากับ 1,200 บาท

ค่าบริการเจ้าของรถยนต์ คิดเป็น 240 บาท

รายได้รวมจะเท่ากับ 960 บาท

ค้นหารถเช่า

ค้นหารถเช่าในกรุงเทพ และจังหวัดอื่นทั่วไทย

แจ้งปัญหา