×
×

เจ้าของรถ

อะไรคือสิ่งที่ต้องห้ามในการใช้รถของ Rent A Car Club

เฉพาะผู้ขับขี่ที่ได้รับอนุมัติจาก Rent A Car Club เท่านั้นที่สามารถจองและขับรถในช่วงเวลาที่ทำการเช่ารถได้ การดำเนินการใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตจะทำให้ผู้เช่าไม่ได้รับความคุ้มครองใด ๆ หากมีการเรียกร้องค่าเสียหายเกี่ยวกับความเสียหายของตัวรถ และยังมีผลต่อความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลที่สามตามกรมธรรม์ของเราด้วย

สิ่งต้องห้ามและสิ่งที่ห้ามทำในการใช้รถ มีดังต่อไปนี้ :

 • อนุญาตให้ผู้ขับขี่ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากทาง Reat A Car Club เป็นผู้ขับรถที่เช่าผ่าน Rent A Car Club ในขณะนี้เรายอมรับเฉพาะตัวผู้เช่าให้เป็นผู้ขับขี่ที่ได้รับอนุมัติ หรือคนขับรถที่มีชื่อเป็นคนขับคนที่สองในข้อตกลงการเช่าเท่านั้น
 • อนุญาตให้รถที่ปล่อยเช่ากับทาง Rent A Car Club ถูกผลักหรือลากโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้มีอำนาจตามกฎหมายหรือผู้ให้บริการเกี่ยวกับรถ
 • ทำการเปลี่ยนแปลง, เพิ่มเติม หรือปรับปรุงใด ๆ ต่อตัวรถยนต์
 • สูบบุหรี่ในรถ 
 • เติมน้ำมันให้รถของ Rent A Car Club ด้วยน้ำมันที่ไม่เหมาะสม
 • ใช้รถเพื่อลากหรือผลักสิ่งใด ๆ ก็ตาม
 • ใช้รถในการแข่งรถ, การแข่งขัน, การชุมนุม, การติดตาม, การทดลองหรือการทดสอบความเร็วไม่ว่าจะเป็นบนถนนทั่วไป, ในสนามแข่ง หรือบนถนนออฟโรด
 • ใช้รถด้วยความตั้งใจที่จะทำให้เกิดความเสียหาย, หรือด้วยความไม่ระมัดระวัง, จงใจหรือประมาทโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัย
 • ใช้รถเพื่อขนส่งบุคคลหรือปล่อยให้เช่า เช่น แท็กซี่ หรือบริการส่งพัสดุ อย่างไรก็ตามคุณอาจใช้รถเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจได้ เช่นขับรถเพื่อไปเข้าร่วมการประชุมและการขนส่งวัสดุที่เกี่ยวข้อง
 • ใช้รถในกรณีที่ไม่ได้มีการจอง การใช้รถของ Rent A Car Club โดยไม่มีการจองหรือใช้รถนอกเวลาที่มีการเช่า เป็นการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
 • ใช้รถในระหว่างหรือใช้เพื่อการก่ออาชญากรรม หรือใช้รถเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำกิจกรรมอื่น ๆ ที่ผิดกฎหมาย
 • ใช้รถในขณะที่มีแอลกอฮอล์อยู่ในร่างกายเกินขีดจำกัดตามกฎหมาย หรือใช้รถในขณะที่มีสารเสพติดหรือยาอยู่ในร่างกายที่อาจทำให้มีผลกระทบในการขับขี่ ซึ่งเป็นสิ่งต้องห้ามหรือเป็นสิ่งที่ไม่แนะนำ
 • ใช้รถในขณะที่รถมีการบรรทุกน้ำหนักเกินจากที่กำหนดไว้ หรือมีจำนวนผู้โดยสารมากกว่าจำนวนเข็มขัดนิรภัย
 • ใช้รถโดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่ที่ถูกต้องหรือใบขับขี่หมดอายุ หรือผู้เช่ามีคุณสมบัติไม่ตรงตามข้อกำหนดด้านคุณสมบัติของเรา ผู้เช่ามีหน้าที่ต้องแจ้งให้เราทราบหากใบอนุญาตขับขี่ของพวกเขาหมดอายุหรือถูกระงับการใช้งาน
 • ใช้รถในการขนส่งสารใด ๆ ที่ติดไฟ, สารพิษ, สารระเหย, ยาพิษ, สารอันตรายหรือผิดกฎหมาย
 • ใช้รถเพื่อขนส่งสัตว์เลี้ยงและปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่นอกกรงหรือนอกกระเป๋าเลี้ยงสัตว์ซึ่งขนของสัตว์เลี้ยงควรจะอยู่ในกรงหรือกระเป๋าเลี้ยงสัตว์

ค้นหารถเช่า

ค้นหารถเช่าในกรุงเทพ และจังหวัดอื่นทั่วไทย

แจ้งปัญหา