×
×

เจ้าของรถ

ข้อกำหนดในการสร้างรายการรถยนต์ปล่อยให้เช่าใน Rent A Car Club มีอะไรบ้าง

หากต้องการสร้างรายการรถยนต์ปล่อยให้เช่าใน Rent A Car Club คุณจะต้องเป็นเจ้าของรถและเป็นผู้เก็บรักษาใบทะเบียนรถ

หลักเกณฑ์ในการให้รถมีสิทธิ์ปล่อยเช่า :

  • เป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคล
  • มีที่นั่งไม่เกิน 7 ที่นั่ง รวมที่นั่งคนขับ 
  • ชำระภาษีรถยนต์เรียบร้อยแล้ว 
  • มีกรมธรรม์ประกันภัยรายปี 
  • ห้ามใช้รถเพื่อการขนส่งสินค้าหรือบุคคลในเชิงพาณิชย์
  • เป็นไปตามเงื่อนไขพื้นฐาน เช่น สะอาดและปลอดภัยในการขับขี่ และรถควรอยู่ในสภาพที่ดีทั้งภายในและภายนอก 

หมายเหตุ : หากเจ้าของรถไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว รถจะไม่ได้รับการประกันตามกรมธรรม์ประกันภัยแบบคลอบคลุมของบริษัทวิริยะประกันภัยที่เราได้ทำไว้ และเจ้าของรถจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่อาจเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาเช่า

ค้นหารถเช่า

ค้นหารถเช่าในกรุงเทพ และจังหวัดอื่นทั่วไทย

แจ้งปัญหา