×
×

ជំនួយម្ចាស់រថយន្ត

អ្វីដែលជាតម្រូវការដើម្បីរាយរថយន្តរបស់ខ្ញុំនៅលើ Rent a Car Club?

ដើម្បីរាយរថយន្តរបស់អ្នកជាមួយ Rent a Car Club អ្នកត្រូវតែជាម្ចាស់និងជាអ្នកថែរក្សារថយន្ត។

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្រាប់សិទ្ធិរថយន្ត:

  • ក្លាយជារថយន្តដឹកអ្នកដំណើរ
  • កុំមានកៅអីច្រើនជាង 7 កៅអីរួមទាំងកៅអីអ្នកបើកបរ
  • មានពន្ធផ្លូវត្រឹមត្រូវ
  • មានគោលនយោបាយធានារ៉ាប់រងប្រចាំឆ្នាំ
  • រថយន្តនេះមិនត្រូវបានប្រើសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនទំនិញទំនិញឬមនុស្សទេ។
  • ចូលរួមល័ក្ខខ័ណ្ឌជាមូលដ្ឋានដូចជាស្អាតស្អំនិងមានសុវត្ថិភាពក្នុងការបើកបរនិងមានស្ថានភាពល្អទាំងនៅខាងក្នុងនិងខាងក្រៅ។

ប្រុងប្រយ័ត្នប្រសិនបើម្ចាស់រថយន្តមិនបំពេញតាមតម្រូវការដែលបានបញ្ជាក់រថយន្តនេះនឹងមិនត្រូវបានធានារ៉ាប់រងដោយគោលការណ៍ធានារ៉ាប់រងដ៏ទូលំទូលាយរបស់ Viriyah របស់យើងទេហើយការទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតណាមួយក្នុងកំឡុងពេលជួលនឹងពឹងផ្អែកលើម្ចាស់រថយន្ត។

бћљбћЂбћљбћђбћбћбџбћЏ

бћџбџбћњбџбћбћљбћЂбћЂбћбћљбћбћЅбћбћљбћђбћбћбџбћЏбћЉбџЏбћбџбћўбћҐбћЏбћЃбџбћбџбџбћбџбћЂбџбћбћбћбћбћёбћЂбџбћљбћбћбћбћбћбћЂбћЂбћбћџбћјбћбџбћбћёбћЏбџбћбџбћљбћбџбћбћёбћЂбћбџбћбџбћбћбџбћЂбџбћбћбћбћбџбћљбћбџЃбћџбћђбџѓбџ

Bug Report