×
×

เจ้าของรถ

มีสัญญาเช่าขั้นต่ำหรือไม่

ไม่มีสัญญาเช่าขั้นต่ำสำหรับการปล่อยเช่า และคุณมีสิทธิ์อย่างเต็มที่ในการกำหนดว่าใครสามารถเช่ารถของคุณได้

คุณสามารถอนุมัติหรือปฏิเสธการขอจองรถเช่าได้ 

รถของคุณจะปรากฏอยู่ในผลการค้นหา ในวันที่ที่คุณระบุว่า รถว่างพร้อมใช้งาน

ค้นหารถเช่า

ค้นหารถเช่าในกรุงเทพ และจังหวัดอื่นทั่วไทย

แจ้งปัญหา