×
×

Bantuan Penyokong

Bagaimanakah saya boleh membatalkan tempahan sebagai penyewa?

Untuk membatalkan tempahan yang menunggu kelulusan, ikut langkah seterusnya:

  • Klik pada Sewa setelah anda log masuk ke akaun anda
  • Pilih perjalanan yang anda hendak batalkan
  • Klik Batal

Untuk Batal tempahan yang telah diluluskan sila hubungi kami

Sekiranya anda telah membayar tempahan, sila ambil perhatian bahawa Rent a Car Club sama ada mengembalikan jumlah jumlah sewa atau menggunakan yuran pembatalan bergantung pada keadaan tertentu. Lihat senarai keadaan berikut:

Wang akan dikembalikan bergantung kepada yang berikut:

  • Sekiranya sewa dibatalkan dibuat dalam tempoh empat puluh lapan (48) jam dari tarikh penyewaan kereta ditempah, semua dana tolak 10% yang disediakan di sini akan dibayar balik kepada anda dan yuran pemprosesan tidak akan dikembalikan.
  • Jika penyewaan berlaku kurang dari 48 jam, yuran pemprosesan tidak akan dikembalikan dan tidak ada bayaran balik yuran sewa.

Cari Kereta

Cari penyewaan kereta yang sempurna di Bangkok atau di mana sahaja di Thailand.

Bug Report