×
×

Bantuan Penyokong

Bagaimanakah saya boleh membatalkan tempahan sebagai penyewa?

Untuk membatalkan tempahan yang menunggu kelulusan, ikut langkah seterusnya:

  • Klik pada Sewa setelah anda log masuk ke akaun anda
  • Pilih perjalanan yang anda hendak batalkan
  • Klik Batal

Untuk Batal tempahan yang telah diluluskan sila hubungi kami

Sekiranya anda telah membayar tempahan, sila ambil perhatian bahawa Rent a Car Club sama ada mengembalikan jumlah jumlah sewa atau menggunakan yuran pembatalan bergantung pada keadaan tertentu. Lihat senarai keadaan berikut:

Wang akan dikembalikan bergantung kepada yang berikut:

  • Sekiranya sewa dibatalkan dibuat dalam tempoh empat puluh lapan (48) jam dari tarikh penyewaan kereta ditempah, semua dana tolak 10% yang disediakan di sini akan dibayar balik kepada anda dan yuran pemprosesan tidak akan dikembalikan.
  • Jika penyewaan berlaku kurang dari 48 jam, yuran pemprosesan tidak akan dikembalikan dan tidak ada bayaran balik yuran sewa.
Bug Report