×
×

ជំនួយអ្នកជួល

តើខ្ញុំអាចលុបចោលសៀវភៅជាអ្នកជួលយ៉ាងដូចម្តេច?

ដើម្បីបោះបង់ចោលការកក់ដែលរង់ចាំការអនុម័តសូមអនុវត្តតាមជំហានបន្ទាប់:

  • ចុចលើការជួលនៅពេលអ្នកកំពុងចូលទៅក្នុងគណនីរបស់អ្នក
  • ជ្រើសរើសដំណើរកំសាន្តដែលអ្នកចង់លុបចោល
  • ចុចលើបោះបង់

ដើម្បីបោះបង់ការកក់ដែលត្រូវបានអនុម័តសូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ

ប្រសិនបើអ្នកបានបង់ប្រាក់រួចហើយសម្រាប់កក់សូមគិតពិចារណាថា Rental A Car Club នឹងប្រគល់ជូននូវតម្លៃសរុបនៃការជួលឬអនុវត្តថ្លៃឈ្នួលនៃការលុបចោលអាស្រ័យលើកាលៈទេសៈជាក់លាក់។ សូមមើលតារាងនៃកាលៈទេសៈខាងក្រោមៈ

លុយនឹងត្រូវបានបង្វិលសងវិញដោយអាស្រ័យលើដូចខាងក្រោម:

  • ប្រសិនបើការជួលត្រូវបានលុបចោលក្នុងរយៈពេល 48 ម៉ោងនៃថ្ងៃដែលត្រូវបានកក់នោះទឹកប្រាក់ទាំងអស់ដែលបានដកចេញ 10% នឹងត្រូវបានផ្តល់ជូនអ្នកហើយថ្លៃដំណើរការនឹងមិនត្រូវបានសងវិញទេ។
  • ប្រសិនបើការជួលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងរយៈពេលតិចជាង 48 ម៉ោងថ្លៃសេវានឹងមិនត្រូវបានសងវិញទេហើយមិនមានការសងប្រាក់វិញទេ។

бћљбћЂбћљбћђбћбћбџбћЏ

бћџбџбћњбџбћбћљбћЂбћЂбћбћљбћбћЅбћбћљбћђбћбћбџбћЏбћЉбџЏбћбџбћўбћҐбћЏбћЃбџбћбџбџбћбџбћЂбџбћбћбћбћбћёбћЂбџбћљбћбћбћбћбћбћЂбћЂбћбћџбћјбћбџбћбћёбћЏбџбћбџбћљбћбџбћбћёбћЂбћбџбћбџбћбћбџбћЂбџбћбћбћбћбџбћљбћбџЃбћџбћђбџѓбџ

Bug Report