×
×

ผู้เช่า

กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองอะไรบ้าง

เมื่อคุณเช่ารถจาก Rent A Car Club ประกันภัยจะถูกรวมอยู่ด้วยเสมอ

เรามีกรมธรรม์ประกันภัยแบบระบุเฉพาะเจาะจง และคุณไม่จำเป็นต้องมีประกันภัยรถยนต์ใด ๆ เพื่อเช่ารถใน Rent A Car Club 

กรมธรรม์ของเราครอบคลุมถึงความรับผิดชอบต่อสาธารณะและการบาดเจ็บส่วนบุคคล, การโจรกรรม, ความเสียหายโดยอุบัติเหตุ, ความเสียหายจากการปองร้ายและไฟไหม้ จำกัดตามมูลค่าตลาดของรถ

ผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบ ค่าเสียหายส่วนแรก

ค้นหารถเช่า

ค้นหารถเช่าในกรุงเทพ และจังหวัดอื่นทั่วไทย

แจ้งปัญหา