×
×

ผู้เช่า

เมื่อฉันเช่ารถกับ Rent A Car Club จะได้รับการประกันภัยหรือไม่?

ได้รับการประกันภัย... ประกันภัยถูกรวมอยู่กับราคาค่าเช่ารถยนต์จากเจ้าของรถ เพราะฉะนั้น การเช่ารถทั้งหมดกับ Rent A Car Club ได้รับความคุ้มครองจากบริษัทวิริยะประกันภัย ซึ่งเป็นพันธมิตรของเรา ประกันภัยของเราคุ้มครอง : 

ความรับผิดทางแพ่งและบุคคลที่สาม (รับประกัน 100% ในการประกันตัวตามกฎหมาย, ค่าใช้จ่ายในศาล หรือค่าชดเชยแก่บุคคลอื่น ค่าชดเชย 100% จนถึงจำนวนเงิน 1,000,000 บาท สำหรับยานพาหนะอื่น ๆ ที่มีประกัน)

  • บาดเจ็บส่วนบุคคล
  • เกิดความเสียหายโดยอุบัติเหตุ
  • ความเสียหายที่เป็นอันตราย
  • การโจรกรรม
  • ไฟไหม้
  • ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติส่วนใหญ่

ความคุ้มครองจะถูกจำกัดอยู่ที่มูลค่าของรถ ซึ่งรวมถึงมูลค่าของรถใหม่และมูลค่าของรถตามราคาตลาดในปัจจุบันแล้วแต่กรณี โปรดดูเงื่อนไขการประกันภัยแบบเต็มรูปแบบโดยการตรวจสอบเงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการของเรา

ค้นหารถเช่า

ค้นหารถเช่าในกรุงเทพ และจังหวัดอื่นทั่วไทย

แจ้งปัญหา