×
×

ผู้เช่า

ใครเป็นผู้รับผิดชอบในการทำความสะอาดรถหลังจากการเช่า

รถควรถูกส่งคืนในสภาพที่ใกล้เคียงกันกับเมื่อวันที่รับรถ หากพิจารณาถึงการใช้งานตามปกติทั่วไปแล้วนั้น คุณไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดรถยนต์ อย่างไรก็ตามเราขอแนะนำให้คุณทำความสะอาดเล็กน้อยเพื่อเป็นมารยาทที่ดี

คุณต้องทำความสะอาดรถถ้าหากด้านนอกรถ (โคลน, ฝุ่น ฯลฯ) หรือในรถ (คราบโคลน, เศษทราย, เศษผง, มีกลิ่นแรง ฯลฯ) สกปรกมาก และถ้าหากรถสกปรกมากเกินไปอย่างไม่สมเหตุสมผลในตอนที่คุณทำการส่งรถคืน คุณจะต้องเสียค่าทำความสะอาดเพิ่มเติมจากค่าเช่ารถ

เจ้าของรถควรติดต่อ Rent A Car Club หลังการเช่ารถสิ้นสุดลงเพื่อรายงานปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับสภาพของรถ ทางเราจะประเมินสถานการณ์และแนะนำทั้งสองฝ่ายในขั้นตอนต่อไป

ค้นหารถเช่า

ค้นหารถเช่าในกรุงเทพ และจังหวัดอื่นทั่วไทย

แจ้งปัญหา