×
×

ผู้เช่า

ถ้าฉันพบปัญหาระหว่างรับรถ ควรทำอย่างไร?

ถ้าคุณสังเกตเห็นว่า รถมีความชำรุดเสียหายในระหว่างการรับ-ส่งกุญแจรถ กรุณารายงานการค้นพบของคุณให้เราทราบ และแจ้งให้เจ้ารถของทราบ การรายงานต่อเราหมายถึงการที่คุณแจ้งให้เราทราบถึงสภาพปัจจุบันของรถยนต์เพื่อหลีกเลี่ยงการเรียกร้องความรับผิดจากคุณต่อความเสียหายที่เฉพาะเจาะจงเหล่านั้น

สรุปสั้น ๆ คือ สิ่งนี้จะช่วยปกป้องคุณจากการเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นก่อนที่คุณจะเช่ารถ

ค้นหารถเช่า

ค้นหารถเช่าในกรุงเทพ และจังหวัดอื่นทั่วไทย

แจ้งปัญหา