×
×

ผู้เช่า

ข้อกำหนดในการเช่ารถของ Rent A Car Club คืออะไร

เพื่อให้สามารถเช่ารถผ่าน Rent A Car Club คุณต้อง :

  • มีอายุอย่างน้อย 18 ปี
  • มีใบอนุญาตขับขี่ที่ถูกต้องในการขับรถเพื่อขับไปต่างประเทศ

และไม่ได้ :

  • มีอุบัติเหตุมากกว่าหนึ่งครั้งในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 
  • ถูกตัดสินว่ามีหรือมีการฟ้องร้องดำเนินคดีในข้อหากระทำผิดทางอาญาอื่นใดนอกจากการกระทำผิดกฎหมายที่จอดรถ หรือมีการกระทำผิดกฎหมายขับรถเกินความเร็วที่กำหนดเพียงหนึ่งครั้ง ในบันทึกการขับขี่ของคุณค้นหารถเช่า

ค้นหารถเช่าในกรุงเทพ และจังหวัดอื่นทั่วไทย

แจ้งปัญหา