×
×

เจ้าของรถ

ประกันภัยทำงานอย่างไรสำหรับเจ้าของรถ

ทาง Rent A Car Club มีกรมธรรม์ประกันภัยที่ทำขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อให้ความคุ้มครองรถของคุณในระหว่างที่มีการปล่อยเช่ากับเราในกรณีที่ทุกอย่างเป็นไปตามข้อกำหนดทั้งหมดที่ระบุไว้ ประกันภัยนี้จะเข้าไปแทนที่ประกันภัยรถยนต์ที่มีอยู่แล้ว (ซึ่งในทางกฎหมายคุณควรต้องมีอยู่แล้วไม่ว่าในกรณีใด ๆ) ประกันภัยจะเริ่มต้นทันทีที่มีการแลกเปลี่ยนกุญแจรถ และประกันภัยของเราจะเข้าไปมีผลใช้งานแทนที่ประกันภัยของคุณในช่วงระยะเวลาการเช่า

หากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในขณะที่คุณปล่อยเช่ารถกับทาง Rent A Car Club เราเชื่อว่ากรมธรรม์ประกันภัยของคุณจะไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ และการเรียกร้องใด ๆ ในระหว่างการเช่านั้นขัดต่อนโยบายของเรา

การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกของเราจะคุ้มครองคุณจากการถูกฟ้องร้องในกรณีที่มีการบาดเจ็บและมีความเสียหายต่อทรัพย์สินเกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาเช่า กรมธรรม์ประกันภัยของเรายังช่วยคุ้มครองรถของคุณจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการเช่ารถอีกด้วย

คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งบริษัทประกันภัยของคุณ และส่วนลดเบี้ยประกันภัยประวัติดีของคุณจะยังคงอยู่เหมือนเดิมเต็มจำนวน

ค้นหารถเช่า

ค้นหารถเช่าในกรุงเทพ และจังหวัดอื่นทั่วไทย

แจ้งปัญหา