×
×

เจ้าของรถ

ใครเป็นคนจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

ราคาของค่าเช่ารถไม่ได้รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และนโยบายของเราก็คือ ผู้เช่าควรเติมน้ำมันเท่าที่พวกเขาใช้* ปกติแล้วมันเป็นเรื่องง่ายกว่าที่จะตรวจสอบมาตรวัดด้วยน้ำมันที่เต็มถัง เจ้าของรถและผู้เช่าสามารถที่จะตกลงเกี่ยวกับจำนวนเงินชดเชยถ้าถังน้ำมันไม่ได้ถูกเติม

*เจ้าของรถและผู้เช่าควรทำเครื่องหมายหรือระบุระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในสัญญาเช่าในขั้นตอนการเช็คอิน ซึ่งระดับน้ำมันควรจะเท่ากันในขั้นตอนการเช็คเอาท์ หากผู้เช่าคืนรถที่มีระดับน้ำมันไม่เท่ากันกับตอนรับรถ เจ้าของรถและผู้เช่าควรเจรจาถึงค่าใช้จ่ายชดเชยที่เหมาะสมสำหรับค่าน้ำมันรถที่ไม่ได้ถูกเติม ในกรณีที่ไม่สามารถตกลงกันได้เจ้าของรถควรติดต่อทาง Rent A Car Club เพื่อทำการไกล่เกลี่ยกรณีดังกล่าว และผู้เช่าจะต้องจ่ายค่าบริหารจัดการ

ค้นหารถเช่า

ค้นหารถเช่าในกรุงเทพ และจังหวัดอื่นทั่วไทย

แจ้งปัญหา