×
×

เจ้าของรถ

การใช้งานเชิงพาณิชย์หมายถึงอะไร

การใช้งานเชิงพาณิชย์อาจแปลได้ว่าเป็นการขนส่งสินค้าหรือผู้โดยสารเพื่อแลกกับเงินเป็นค่าตอบแทน แต่จะมีข้อยกเว้นสำหรับการเดินทางร่วมกัน (หรือที่เรียกกันว่า Ride-Sharing) การเดินทางร่วมกัน ไม่ได้ถูกจัดอยู่ในการใช้งานเชิงพาณิชย์ เนื่องจากการเดินทางนั้นไม่ได้เป็นแหล่งรายได้ของผู้ขับขี่ และค่าใช้จ่ายของการเดินทางจะถูกหารกันระหว่างผู้โดยสารทั้งหมด ด้วยเหตุนี้ผู้เช่ารถจึงสามารถเช่ารถใน Rent A Car Club และใช้รถในการ เดินทางร่วมกัน ได้โดยไม่เป็นปัญหา 

ค้นหารถเช่า

ค้นหารถเช่าในกรุงเทพ และจังหวัดอื่นทั่วไทย

แจ้งปัญหา