×
×

Bantuan Penyokong

Adakah anda menawarkan perbatuan tanpa had?

Tidak. Semua sewa mempunyai had perbatuan, yang ditetapkan oleh pemilik kereta. Sekiranya anda ingin memanjangkan had perbatuan, anda boleh menghantar mesej pemilik kereta dan meminta sambungan terus. Jika pemilik kereta bersetuju, mereka perlu mengubah had perbatuan mereka terlebih dahulu, dan kemudian anda boleh meletakkan permintaan tempahan.

Untuk setiap KM. melebihi had, anda perlu membayar pemilik kereta 2 Baht / KM. Apabila pulang, carilah keadaan kereta dengan pemiliknya. Anda berdua akan mengesahkan sama ada batas perbatuan telah melebihi dan jika ada, memutuskan tindakan. Rent a Car Club  menggalakkan kedua-dua pihak mencapai persetujuan di mana penyewa membayar kos lebihan terus kepada pemiliknya. Jika anda tidak mencapai persetujuan, Rent a Car Club  akan bertindak sebagai mediator antara kedua-dua pihak. Hubungi kami di support@rentacarclub.com supaya kami dapat membantu anda.

Cari Kereta

Cari penyewaan kereta yang sempurna di Bangkok atau di mana sahaja di Thailand.

Bug Report