×
×

ជំនួយអ្នកជួល

តើអ្នកផ្តល់ជូននូវម៉ាក់ចម្ងាយគ្មានដែនកំណត់ទេ?

ទេ។ ការជួលទាំងអស់មានដែនកំណត់ដែលត្រូវបានកំណត់ដោយម្ចាស់ឡាន។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ពង្រីកដែនកំណត់អ្នកអាចផ្ញើសារទៅម្ចាស់រថយន្តហើយស្នើសុំផ្នែកបន្ថែមដោយផ្ទាល់។ ប្រសិនបើម្ចាស់រថយន្តយល់ស្របពួកគេនឹងត្រូវផ្លាស់ប្តូរដែនកំណត់របស់ពួកគេជាមុនហើយបន្ទាប់មកអ្នកអាចដាក់សំណើកក់។

សម្រាប់គ្រប់ KM ។ លើសពីដែនកំណត់អ្នកនឹងត្រូវបង់ប្រាក់ឱ្យម្ចាស់រថយន្ត 2 បាត / គីម៉េ។ នៅពេលត្រលប់មកឡានវិញពិនិត្យស្ថានភាពរបស់រថយន្តជាមួយម្ចាស់។ អ្នកទាំងពីរនឹងបញ្ជាក់ថាតើដែនកំណត់លើសគីឡូម៉ែត្រត្រូវបានគេហួសកំណត់ហើយបើសិនជាវាមាន, សូមសម្រេចចិត្តលើដំណើរការនៃសកម្មភាព។ Rent a Car Club  លើកទឹកចិត្តភាគីទាំងពីរឱ្យឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលអ្នកជួលបង់ថ្លៃលើសទៅម្ចាស់កម្មសិទ្ធិដោយផ្ទាល់។ ប្រសិនបើអ្នកមិនឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀង Rent a Car Club  នឹងធ្វើជាអ្នកសំរបសំរួលរវាងភាគីទាំងពីរ។ ទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមអ៊ីម៉ែល support@rentacarclub.com ដូច្នេះយើងអាចជួយអ្នកបាន។

бћљбћЂбћљбћђбћбћбџбћЏ

бћџбџбћњбџбћбћљбћЂбћЂбћбћљбћбћЅбћбћљбћђбћбћбџбћЏбћЉбџЏбћбџбћўбћҐбћЏбћЃбџбћбџбџбћбџбћЂбџбћбћбћбћбћёбћЂбџбћљбћбћбћбћбћбћЂбћЂбћбћџбћјбћбџбћбћёбћЏбџбћбџбћљбћбџбћбћёбћЂбћбџбћбџбћбћбџбћЂбџбћбћбћбћбџбћљбћбџЃбћџбћђбџѓбџ

Bug Report