×
×

Bantuan Pemilik Kereta

Boleh penyewa yang membayar saya dengan wang tunai?

Tidak, opsyen ini tidak tersedia di Rent a Car Club kerana semua pembayaran mesti dibuat secara dalam talian (menggunakan hanya kredit) agar gerbang pembayaran kami dikenakan jumlah yang tepat.

Membuat pembayaran di platform kami dalam talian juga memastikan bahawa kereta tersebut diinsuranskan sepenuhnya semasa tempoh sewa. Tanpa ini, tempahan anda tidak akan dianggap sebagai dilakukan melalui platform kami. Oleh itu, kereta tidak akan diinsuranskan oleh Rent a Car Club dan dalam hal kerosakan atau kerosakan, Rent a Car Club tidak dapat memberikan liputan dan bantuan, tidak juga Bantuan Roadside kami digunakan.

Mengehadkan kaedah pembayaran HANYA satu kad kredit juga merupakan sebahagian daripada dasar keselamatan kami. Apabila penyewa memasuki butiran kad mereka, ia membolehkan kami mengenakan yuran pembatalan penyewa, bahan bakar dan bayaran pembersihan dan lebihan insurans sekiranya perlu.

Cari Kereta

Cari penyewaan kereta yang sempurna di Bangkok atau di mana sahaja di Thailand.

Bug Report